• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

 

PozvÁNKA

 

 

Z Á P I S

 

do první třídy Základní školy ve Slavkově proběhne

ve středu 5. 4. 2023

v první třídě – vchod od jídelny.

 

K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce s dítětem, které

k 31. srpnu 2023 dovrší věku šesti let.

 

Zahájení společných činností ve dvou skupinách:

v 14.00 a v 15.00 hod.

Pokud z různých důvodů nebude možné se v uvedený den nebo hodinu dostavit,

prosím, sdělte s předstihem telefonicky na 553 797 081, 604 147 789

domluvíme individuální termín.

 

S sebou vyplněnou dokumentaci k zápisu (pokud jste ji již neodeslali dříve), psací potřeby a rodný list dítěte.

 

Na základě rozhodnutí rady obce Slavkov bude každému žákovi, který nastoupí do první třídy Základní školy Slavkov,

přiznán mimořádný jednorázový příspěvek 1 000,- Kč na nákup školních potřeb.

 

 

 

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

Více informací :

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Průběh zápisu na ZŠ Slavkov

 

 

 

Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi - detailní informace k sociální asistenci.

 

Ombudsman dětem - leták ke stažení

 

 

Aktuality

 

 

FOTOGALERIE

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov