• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky školního webu, tedy adresy https://skolaslavkov.cz/cs a příslušné podstránky.

 

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže či ochrany.

Dokumenty k vyplnění jsou vždy zveřejněny ve formátu s možnosti editace např. (DOC, DOCX, XLS, XLSX). Dokumenty jako například školní řád, vnitřní řády apod. jsou zveřejněny ve formátu PDF. Pokud je potřeba, můžeme zmíněné dokumenty zaslat na vyžádání zaslat i v jiném formátu. V případě potřeby nás prosím kontaktujte e-mailem na: zsslavkov@centrum.cz nebo sekretariat@skolaslavkov.cz.

Při problémech s přístupností těchto částí webu je možné se obrátit na kontaktní e-mail radka.dybowicz@gmail.com.

 

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16 .1. 2020.

Při tvorbě těchto webových stránek a tohoto prohlášení bylo postupováno podle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (živnostníkem Ing. Radkou Dybowicz).

Prohlášení bylo revidováno dne 7. 6. 2021.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu radka.dybowicz@gmail.com.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a Mateřská škola Slavkov. Internetové stránky využívají redakční systém Nestigo, který je poskytován živnostníkem Ing. Radkou Dybowicz.
Správcem veškerého obsahu je Základní škola a Mateřská škola Slavkov, se sídlem Slezská 316, 747 57 Slavkov u Opavy. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, živnostník Ing. Radka Dybowicz, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou případné osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.


Kontakt na technického provozovatele

Ing. Radka Dybowicz
tel.: +420 733 350 872
email: radka.dybowicz@gmail.com
 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení