• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

3. třída

Rozvrh hodin

 

Hodina123456
Od-Do

7.55 - 8.40

8.50 - 9.35

9.45 - 10.30

10.40 - 11.35

11.45 - 12.30

12.40 - 13.25

Pondělí

Čj

M

Aj

Prv

Čt-Ps

 

Úterý

M

Tv

Čj

Aj

Čt-Ps

 

Středa

Čj/Pč

Čj/Pč

M

HV

Aj

 

Čtvrtek

Čj

M/Vv

M/Vv

Čt-Ps

 

 

Pátek

Čj

Tv

M

Prv

Čt

 

Poznámky:

      Třídní učitelka: Mgr. Magdaléna Hymlarová

 

 

Fotogalerie

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov