• školní družina a klub

Śkolní klub

Školní klub  a zájmové kroužky 2020/2021: 6.-9. třída

 

Školní klub  a zájmové kroužky 2020/2021: 6.-9. třída

Upozorňuji, že po odevzdání přihlášek může ještě dojít ke změnám! Děkuji za pochopení!
 Za ŠK Kateřina Plachká


 

 

Pondělí:    
 Školní klub + posilovna12.30 – 13.25 (p. Urbanská)
 Sportovní: Balet 6. – 9. tř.12.00 – 13.30 (p. Kvarčáková)
 Náboženství 6. – 9.tř.13.35 – 14.20 (p. Zahlová)
 Hudební - sbor 6. – 9.tř.14.00 – 15.00 (p. Štýbar)
 Fotografický 6. – 9.tř.14.00 – 15.00 (p. Ryba)
 Pohádkový 6. – 9.tř.14.00 – 15.00 (p. Štýbar)
 Šikulky 6. – 9. tř.15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
Úterý:   
 Školní klub + posilovna12.30 – 13.25 

(p. Štýbar)

 Hudební 6. – 9.tř.14.00 – 15.00 (p. Štýbar)
 Sportovní gymnastika pro pokročilé 6. – 9.tř.15.00 – 16.00 (p. Urbanská, p. Řehulka)
 Sudoku 6. – 9. tř.13.30 – 14.15 (p. Frýbová)
Středa:    
 Školní klub + posilovna 13.30 – 14.10 

(p. Urbanská)

 Hudební – sbor 6. – 9.tř.14.15 – 15.00 (p. Štýbar)
 Keramika 6. – 9.tř.14.15 – 15.00 (p. Juchelková)
 Šikulky 6. – 9. tř.15.00 – 16.00 (p. Plachká)
 Hudební – kytara 6. – 9.tř.15.00 – 16.00 (p. Štýbar)
 Šikulky 6. – 9. tř.15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
Čtvrtek   
 Školní klub + posilovna
12.40 – 14.10  
(p. Štýbar)
 Chemicko–přírodovědné pokusy pro nadané žáky13.30 – 14.15 (p. Hlásná, p. Najsrová, p. Ryba)
 Paličkování 6. – 9. tř.15.00 – 16.00 (p. Sedláčková, p. Hlávková)
 Taneční: Zumba 6. – 9.tř.15.00 – 16.00 (p. Plachká) v tělocvičně
 Pro bystré hlavy 6. – 9.tř.15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
 Hudební 6. – 9. tř.15.00 – 16.00 (p. Štýbar)
 Kybernetika14.30 – 15.30 (p. Grygarčík)
Pátek:   
 Anglická konverzace 9. tř.7.00 – 7.45 (p. Sikorová, p. Hodný)
 Školní klub + posilovna13.30 – 14.30 (p. Štýbar)
 Kybernetika13.30 – 14.30 (p. Grygarčík)
 Mladý zdravotník 6. – 9. tř.13.30 – 14.30 (p. Šašková)
 Taneční: Monteráčci 6. – 9.tř.13.30 – 15.00 

(p. Holešová)

vybírá se 100Kč příspěvek do ASPV

(přehlídky pódiových skladeb, soutěže)