• školní družina a klub

Śkolní klub

Školní klub  a zájmové kroužky 2022/2023: 6.-9. třída

 

Pondělí:    

Anglická konverzace 9. tř.

13. 30 – 14. 30

(po domluvě s p. Sikorovou)

 

Florbal

 13. 30 – 14. 15
(p. Hodný) 

Mladý zdravotník

14. 00 – 15. 00(p. Šašková) 

Sletová skladba

15. 00 – 16. 00(p. Holešová) 

Šikulky

15. 00 – 16. 00(p. Böhmová) 

Keramika

15. 00 – 16. 00(p. Juchelková)    omezený počet míst 
    
Úterý:   

Hudební: kytara začátečníci

14. 00 – 15. 00(p. Prejdová) 

Hudební: kytara pokročilí

15. 00 – 16. 00(p. Prejdová) 

Vaření

14. 30 – 16. 00(p. Holešová)  omezený počet míst, vybírá se 800 Kč na potraviny 

Šikulky

15. 00 – 16. 00(p. Korbelová) 
    
Středa:    

Sportovní gymnastika

13. 30 – 14. 30

(p. Holešová, p. Řehulka)

 

Šikulky

15. 00 – 16. 00

(p. Kociánová)  

 

Pro bystré hlavy

15. 00 – 16. 00(p. Böhmová) 

Anglická konverzace 9. tř.

13. 30 – 14. 30(po domluvě s p. Sikorovou) 
    
Čtvrtek   

Balet

13. 00 – 14. 00(p. Kvarčáková) v klubu 

Hudební

13. 30 – 14. 30

(p. Klapetková)

 
Náboženství13. 30 – 14. 15

(p. Zahlová)

 

Šachy

13. 30 – 15. 00

(p. Kozák) vybírá se 900Kč za pololetí

 

Fotografický

13. 30 - 14. 30

(p. Ryba)

 

Kybernetika (každý lichý týden)

13. 30 – 15. 00(p. Grygarčík) 

Taneční: Zumba

14. 00 - 15. 00(p. Kociánová)  v klubu 

Paličkování

15. 00 – 16. 00(p. Hlávková, p. Kociánová) 

Pohádkový

15. 00 – 16. 00(p. Holešová) 
    
Pátek:   

Kybernetika (každý sudý týden)

13. 30 – 15. 00(p. Grygarčík) 

Taneční: Monteráčci 5. – 9. tř.

14. 00 – 15. 00

(p. Holešová) vybírá se 200Kč příspěvek do ASPV

(přehlídky pódiových skladeb, soutěže)

 
    

Upozorňuji, že po odevzdání přihlášek může ještě dojít ke změnám! Děkuji za pochopení!

Za ŠK Kateřina Kociánová

 

Pro bystré hlavy - rozvíjení logického myšlení, kvízy, hlavolamy, stolní a deskové hry, zajímavosti ze světa

Šikulky – tvořivé činnosti – práce s různými materiály, výtvarné techniky

Monteráčci - taneční kroužek, pódiové skladby

Pohádkový – dramatizace pohádek, bajek, příběhů, účast na vystoupeních Den matek, vánoční besídka

Sportovní gymnastika – celková tělesná průprava, cvičení na nářadí

Mladý zdravotník – výuka ošetřování zraněného, použití obvazového materiálu, základy první pomoci, účast na soutěžích

Kybernetika – programování, základy robotiky, účast na soutěžích

Zumba – taneční kroužek, tanec především v latinskoamerických rytmech, nácvik skladeb na různá vystoupení

                                           

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení