• školní družina a klub

Śkolní klub

Školní klub  a zájmové kroužky 2022/2023: 6.-9. třída

 

Pondělí:    

Náboženství

13. 30 – 14. 15

(p. Zahlová)

 

Fotografický

 14. 00 – 15. 00
(p. Ryba) 

Sportovní gymnastika pro pokročilé

15. 00 – 16. 00(p. Korbelová, p. Řehulka) 
Šikulky15. 00 – 16. 00(p. Mynářová) 
    
Úterý:   

Kybernetika

14. 00 – 15. 00(p. Grygarčík) 
Pohádkový15. 00 – 16. 00(p. Böhmová) 
Šikulky15. 00 – 16. 00(p. Korbelová) 

Bystré hlavy

15. 00 – 16. 00(p. Mynářová) 
    
Středa:    

Míčové hry 6. – 8. tř.

13. 30 – 14. 30(p. Zahlová) 
Keramika15. 00 – 16. 00

(p. Juchelková)    

 
Šikulky15. 00 – 16. 00(p. Böhmová) 

Taneční: Zumba

13. 45 – 14. 45(p. Kociánová) 
    
Čtvrtek   

Hudební: Sbor

13. 30 – 14. 30(p. Klapetková) 

Hudební: Kytara pokročilí

13. 30 – 14. 30

(p. Maleňáková)

 
Balet13. 30 – 14. 30

(p. Kvarčáková) v klubu

 

Paličkování

15. 00 – 16. 00(p. Hlávková, p. Kociánová) 

Šachy

13. 30 - 15. 00

(p. Vilášek)

Tento kroužek je placený, a to 800Kč na pololetí.

Platba se posílá přímo na TJ Slezan Opava. 

 

Hudební: Kytara začátečníci

15. 00 – 16. 00(p. Maleňáková) 
    
Pátek:   
Florbal13. 30 – 14. 30(p. Hodný)  od prosince 

Kybernetika

14. 00 – 15. 00

(p. Grygarčík)

 

Mladý zdravotník

15. 00 – 16. 00

(p. Šašková)

 

Taneční: Monteráčci

13. 30 – 15. 00

(p. Holešová)

vybírá se 200Kč příspěvek do ASPV

(přehlídky pódiových skladeb, soutěže)

 
    

Pro bystré hlavy - rozvíjení logického myšlení, kvízy, hlavolamy, stolní a deskové hry, zajímavosti ze světa

Šikulky – tvořivé činnosti – práce s různými materiály

Monteráčci– taneční kroužek, pódiové skladby

Pohádkový – dramatizace pohádek, bajek, příběhů, účast na vystoupeních Den matek, vánoční besídka

Sportovní gymnastika – celková tělesná průprava, cvičení na nářadí

Mladý zdravotník – výuka ošetřování zraněného, použití obvazového materiálu, účast na soutěžích

Kybernetika – programování, základy robotiky, účast na soutěžích

                                           

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení