• školní družina a klub

Śkolní klub

Školní klub  a zájmové kroužky 2019/2020: 6.-9. třída

 

Školní klub  a zájmové kroužky 2019/2020: 6.-9. třída

 

 

Pondělí: Školní klub + posilovna13. 30 - 14. 10P. Urbanská
 Hudební - sbor 6. – 9.tř.14. 00 - 15. 00 
M. Šašková
 Pohádkový 6. – 9.tř.15. 00 - 16. 00P. Urbanská
 Modelář papírových modelů 6. – 9.tř.15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
 Hudební 6. – 9. tř.15. 00 - 16. 00 M. Šašková
      
    
Úterý:Školní klub + posilovna  12. 30 –14. 00P. Urbanská
 

Fotografický 6. – 9. tř.

Hudební: 6.-9. třída  

13. 45 – 15. 00

14. 00 - 15. 00

T. Ryba

M. Šašková

 

Šikulky 6. – 9. tř.

Sportovní gymnastika pro pokročilé 6. – 9. tř.     

15. 00 – 16. 00

15. 00 – 16. 00

Z. Bendíková

P. Urbanská, M. Řehulka

 Šikulky 6.- 9.třída15. 00 - 16. 00K. Plachká
 

Sudoku 6. – 9.tř.

 

 

po domluvě

 

 

M. Frýbová

 

 

Středa: Školní klub + posilovna  11. 30 –13. 30K. Plachká, P. Urbanská
 Keramika 6. – 9.tř.14. 15 - 15. 00V. Juchelková
 Kybernetika 6. – 9. tř.13. 00 – 15. 00Grygarčík
 Náboženství 6. + 7.tř.14. 15 – 15. 00K. Zahlová
 Hudební – kytara 6. – 9.tř. 
 15. 00 – 16. 00
M. Šašková
 Náboženství 8. + 9.tř.
 15. 00 – 16. 00
K. Zahlová
 Šikulky 6. – 9. tř.
 15. 00 – 16. 00
Z. Bendíková
 

Šikulky 6. – 9. tř.

 

 

15. 00 – 16. 00

 

 

K. Plachká

 

 

ČtvrtekŠkolní klub + posilovna12. 30 – 13. 30P. Urbanská
 Chemicko–přírodovědné pokusy pro nadané žáky13. 30 – 14. 15K. Hlásná, L. Najsrová, T. Ryba
 Balet 6. – 9.tř. 13. 45 - 14. 30E. Kvarčáková
 Sportovní gymnastika14. 00 - 15. 00P. Urbanská, M. Řehulka
 Hudební 6. – 9..tř.
 14. 00 – 15. 00
M. Šašková
 Šikulky: Paličkování 6. – 9. tř.
 15. 00 – 16. 00
V.Sedláčková, p. Hlávková
 Taneční: Zumba 6. – 9.tř.
 15. 00 – 16. 00
K. Plachká
 Pro bystré hlavy 6. – 9.tř.
 15. 00 – 16. 00
Z. Bendíková
 Přírodovědný
 15. 00 – 16. 00
D. Světlíková
 

Šikulky: Vaření 6. – 9.tř.

 

 

15. 00 – 16. 00

 

P. Urbanská

vybírají se průběžně peníze na potraviny, omezený počet míst

  
  
 
    
Pátek:Školní klub + posilovna 12. 30 – 14. 00K. Plachká
 

Mladý zdravotník 6. – 9.tř.

13. 30 – 15. 00

I. Šašková

 Taneční: Monteráčci 6. – 9.tř.13. 30 - 15. 00M. Holešová   vybírá se 100Kč
   příspěvek do ASPV (přehlídky pódiových skladeb, soutěže)