• školní družina a klub

Kalendář akcí

Školní rok  2020/2021

 

ZÁŘÍ

1. 9. 2021

Zahájení šk. roku 2021/2022

 

 

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení