• školní družina a klub

Zaměstnanci

Obrázek

Bc. Kateřina Plachká

vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK

 katerina.kocianova@skolaslavkov.cz

Obrázek

Věra Mynářová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

Obrázek

Helena Korbelová

vychovatelka ŠD, ŠK

Obrázek

Mgr. Kateřina Böhmová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov