• školní jídelna


  • školní jídelna

Co nabízíme

Školní jídelna Slavkov byla zřízena příspěvkovou organizací ke dni 1. 1. 2003 obcí Slavkov, vydáním Zřizovací listiny příspěvkové organizace,schválené Zastupitelstvem obce Slavkov dne 25.9. 2002 > a s platností od 1.9.2005 byla doplněná Dodatkem č.1
 

Hlavním předmětem činnosti Školní jídelny Slavkov je uskutečňování a zajišťování stravování dětí mateřských a základních škol obcí Slavkov, 0tice, Uhlířov a Dolní Životice, dále poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení. 
 

V doplňkové činnosti, která je vymezena zřizovací listinou, jídelna zajišťuje závodní stravování na základě smlouvy s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, v menší míře poskytuje pronájem prostor kuchyně a věcí movitých. Zároveň jídelna zajišťuje stravování cizím strávníkům, které je prováděno na základě živnostenského oprávnění, vydané pro příspěvkovou organizaci živnostenským úřadem a zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 63
 

S účinnosti od 01.07.2005 se Školní jídelna Slavkov stala plátcem daně z přidané hodnoty se čtvrtletním zdaňovacím obdobím.

 

Máme kapacitu cca 880 jídel. 

Jsme samostatným právním subjektem, umístěným v budově základní školy.

Vaříme pro žáky školy, školky a další strávníky obce Slavkov. Dále rozvážíme jídlo i do dalších obcí regionu - Otic, Uhlířova, Štáblovic a Dolních Životic. 

Od června roku 2002 si u nás mohou strávníci vybírat ze dvou jídel.
 

Školní jídelna zajišťuje:

  • stravování žáků v souladu se školským zákonem -Zákon 561/2004 Sb.
  • a vyhláškou o školním stravování – Vyhláška 107/2005 Sb.
  • závodní stravování vlastních zaměstnanců organizace – Vyhláška 84/2005 Sb.
  • závodní stravování zaměstnanců jiných zaměstnavatelů
  • veřejné stravování 
     

Činnost školní jídelny je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Kodexem hygienických pravidel a nařízením EU pro stravovací provozy.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení