• školní družina a klub

Provozní doba

Vaše dítě může navštěvovat družinu ráno od 6:15 do 7:45 a po skončení vyučování od 11:30 do 16:00 hodin.