• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Kalendář akcí

Školní rok  2021/2022

ZÁŘÍ                

 

1. 9.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

12. - 13. 9.ADAPTAČNÍ KURZ 6. A TŘÍDY
15. - 16. 9.ADAPTAČNÍ KURZ 6. B TŘÍDY
  
 TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO 6. TŘÍDU 
27. 9.SVATOVÁCLAVSKÁ MÍLE REPUBLIKY
28. 9.  STÁTNÍ SVÁTEK

ŘÍJEN

 

 

 

 VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
 TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO 9. ROČNÍK
 SBĚR PAPÍRU - NIŽŠÍ STUPEŇ
 SBĚR PAPÍRU - VYŠŠÍ STUPEŇ, MŠ
 ŠTAFETOVÝ BĚH
26. - 27. 10.PODZIMNÍ PRÁZDNINY

LISTOPAD

 

 

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

  
  
  

PROSINEC

 

 

 

  
 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

LEDEN

 

 

KONZULTAČNÍ DEN

  
 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 8.A
 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 8.B

ÚNOR

 
 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
  

 

JARNÍ PRÁZDNINY

BŘEZEN

 
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
 DEN UČITELŮ

DUBEN

 
 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ
 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
  
  
  

KVĚTEN

 

 

DEN MATEK
  
  

ČERVEN

 
  
  
  
  
 SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení