• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLSKÁ RADA

Členové školské rady pro období 2019/2022:

 

Zástupci zřizovatele: Ing. Ladislav Kubín, Petr Glabazňa

Zástupci školy: Mgr. Hedvika Vašková, Mgr. Jiří Mička

Zástupci rodičů: Mudr. Helena Volovská do 31.8.2021, Vladimír Rádek od 4. 11. 2021, Martin Malchárek

 

Na prvním zasedání školské rady dne 13. listopadu 2019 byli zvoleni do funkcí:

Předseda: Ing. Ladislav Kubín

Místopředseda: Martin Malchárek

Zapisovatel: Mgr. Jiří Mička

 

 13. 11. 2019   Zápis z 1. zasedání Školské rady při Základní a Mateřské škole Slavkov

 25. 11. 2020  Zápis z 2. zasedání Školské rady při Základní a Mateřské škole Slavkov

 31. 8. 2021    Zápis z 3. zasedání Školské rady při Základní a Mateřské škole Slavkov

 

 

ŠKOLSKÁ RADA

Zástupci zřizovatele:

Ing. Ladislav Kubín   mistostarosta@ouslavkov.cz

Petr Glabazňa    petr.glabazna@centrum.cz

 

Ke stažení:

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov