• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Aktuality

Organizace výuky v týdnu 22. 6. - 26. 6. 2020 

15.06.2020
V týdnu od 22. června do 26. června budou probíhat třídnické hodiny. Jejich organizaci řídí jednotliví třídní učitelé. V rámci těchto hodin se budou vybírat školní učebnice a žáci dostanou nové, na školní rok 2020/2021.
číst více

Vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd

08.06.2020
V souladu s další etapou uvolňování opatření ve školách realizujeme od 8. 6.  vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd se zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk.
Organizace dobrovolné výuky pro přihlášené žáka je následující:
6.A, 6.B  - výuka probíhá ve dnech 12.6., 15.6.,16.6. (pátek, pondělí, úterý)
7.A, 7.B - výuka probíhá ve dnech 10.6., 11.6., 17.6. (středa, čtvrtek, středa)
8.A, 8.B - výuka probíhá ve dnech 8.6., 9.6., 18.6., 19.6. (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek)
číst více

Výuka 1.- 5. třída

05.05.2020
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme v rámci distančního vzdělávání. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Ranní družina nebude poskytována. Vzdělávací aktivity budou organizovány každý pracovní den v neměnných skupinách po 15 dětech.
číst více

Výuka 9. tříd

04.05.2020
Vážení rodiče,
v souladu s usnesením vlády č.491 ze dne 30.4.2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity budou realizovány pouze pro žáky obou 9. tříd, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky.
číst více

Vážení rodiče

01.04.2020
Vážení rodiče,
po týdnu vzdělávání v nouzovém režimu jsme vyhodnotili náš systém výuky, zpětnou vazbu dětí i Vás rodičů, která poukazuje na přetíženost a velké množství zadávaných úkolů. Děkujeme všem za podněty a reakce. 
číst více

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

20.03.2020
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Organizace zápisu proběhne bez přítomnosti dětí ve škole, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
číst více

Organizační pokyny související s mimořádným opatřením vlády

18.03.2020
• Z důvodů uzavření školy mají rodiče nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Žádost o ošetřovné vydává škola. Pokud o toto máte zájem, volejte prosím administrativní pracovnici paní Kvarčákové na tel. 553797065, která Vám potvrzení vystaví.
• S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáka na základním vzdělávání ve škole bude probíhat výuka online. Učivo a s ním související úkoly budou zasílány na emaily žáků, popř. rodičů. Prosíme rodiče o dohled nad jejich plněním a případným zasláním zpět na email vyučujícího. Konkrétní informace o učivu a úkolech pro třídy vyššího stupně budou zveřejněny v záložce TŘÍDY na webových stránkách školy.
• Všichni žáci jsou po dobu mimořádného opatření automaticky odhlášeni ze školního stravování.
• Mimořádné opatření vlády platí do odvolání. O jeho ukončení Vás budeme včas informovat. Prosíme o sledování aktualizací webových stránek školy, další upřesňující informace budeme průběžně doplňovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za součinnost i spolupráci
Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy
číst více
1 2 3 4 5 6