• mateřská školA Slavkov

Kontakt

 

Adresa mateřské školy  

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace

Ludvíka Svobody 30 

747 57 Slavkov

 

IČ: 75028981

Nejsme plátci DPH

Datová schránka: e9gmhji

 

ŘeditelKA  školy

Mgr. Eva Starečková
 +420 553 797 081
 zsslavkov@centrum.cz 

 eva.stareckova@skolaslavkov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Zdenka Jančářová
 +420 739 566 488
 msslavkov@seznam.cz

Zástupce ředitele

Mgr. Kristina Hlásná
 +420 553 797 065
 zsslavkov@centrum.cz

 kristina.hlasna@skolaslavkov.cz

 

Ředitelka školní jídelny

Zuzana Stojakovič
 +420 724 963 929

 

 

Organizace je zřízena Obcí Slavkov se sídlem Zámecká 156, 747 57 Slavkov jako příspěvková organizace. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení