•  

    mateřská školA Slavkov

Kontakt

Adresa mateřské školy  

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace

Ludvíka Svobody 30 

747 57 Slavkov

 

ŘeditelKA  školy

Mgr. Eva Starečková
 +420 553 797 081
 zsslavkov@centrum.cz 

 eva.stareckova@skolaslavkov.cz

 

Zástupce ředitele

Mgr. Kristina Hlásná
 +420 553 797 065
 zsslavkov@centrum.cz

 kristina.hlasna@skolaslavkov.cz

 

Vedoucí učitelka

Mgr. Zdenka Jančářová
 +420 739 566 488
 msslavkov@seznam.cz

 

Ředitelka školní jídelny

Zuzana Stojakovič
 +420 553 797 044