• mateřská školA Slavkov

Aktuality

Akce červen 2022

 • Den dětí – svátek oslavíme vycházkou do lesa a na hřiště ve středu 1.6. – můžete dát dětem 20Kč na zmrzlinu a dětským zábavným programem, který ve čtvrtek 2.6. od 9.15 hod. povede klaun „Pepino Prcek“

 

 • Prázdninová docházkado 6.6. nám dejte vědět, zda Vaše dítě o letních prázdninách bude navštěvovat MŠ či ne.

 

 • „Školka nanečisto“ – adaptační program pro nově přijaté děti s rodiči ve třídě Broučků  - proběhne 7. a 17.6. od 10.00 do 11.00 hod.

 

 • Dětský koncertík – ve středu 8.6. v 9.45 hod. nám přijdou zazpívat děti ze základní školy – z pohádkového kroužku a ze sborečku

 

 • Fotografování na konec školního roku – v úterý 14.6. se děti hromadně vyfotografují jako třída – děti ze třídy Broučků začínají již v 8.00hod. Děti, které odchází do základní školy se vyfotografují taktéž na společné tablo.

 

 • Ukončení kroužku „Tanečky TSK“ – můžete se na své děti, které do kroužku docházely přijít podívat v úterý 14.6. v 15.30 do třídy Sluníček

 

 • Zábavné letní odpoledne – místo letošního karnevalu pořádá SRPŠ při MŠ spolu s MŠ odpoledne dětí, rodičů a sourozenců  na zahradě MŠ s Jiřím Prokešem a to ve čtvrtek 16.6. v 16.00 hod.

 

 • Beseda s policií – předškolní děti ze třídy Kuřátek a Sluníček navštíví v úterý 21. 6. v 10.00 hod. besedu s Policií ČR „Jak se chovat u vody“ v místním komunitním centru

 

 • Rozloučení s dětmi, které odchází do školy proběhne ve středu 22.6. v 15.30 hod. ve třídě Kuřátek (setkání se účastní pouze děti, které odchází do školy).

 

 • Den s hasiči – na zábavné hasičské dopoledne se můžou těšit všechny děti ve čtvrtek 23.6.

 

 • Konec školního rokuve čtvrtek 30.6. si prosím odneste domů všechny věci z šatny i papuče

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov