• mateřská školA Slavkov

3. třída - Kuřátka

Obrázek

Vyučuje:  Marcela Králová, Mgr. Zuzana Reslová

Kontakt:  +420 731 175 602

 

REŽIM DNE

7.15 – 8.15                 spontánní hry, pohybové aktivity, komunikační kruh, tvůrčí realizace nápadů dětí

8.15 – 8.45                 různé formy denního cvičení

8.50 – 9.10                 hygiena, stolování – dopolední svačina (v jídelně)

9.10 – 10.10               řízená činnost, skupinová pedagogická práce s dětmi, volné hry,

                                     různé formy denního cvičení, zájmové aktivity, relaxace aj.

10.00 – 11.50             pobyt venku, sezónní činnosti, hry na zahradě, vycházky aj.

11.50 – 12.20             hygiena, stolování – oběd (v jídelně), příprava na odpočinek dětí

12.20 – 13.50             četba příběhů, pohádek, odpočinek dětí s individuální klidovým režimem

14.10 – 14.30             hygiena, stolování – odpolední svačina (v jídelně)

14.30 – 15.30             zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku, individuální činnosti, rozcházení

15.30 – 16.00             spontánní herní aktivity ve třídě Broučků

 

fotogalerie

1 2 3 4 5 6

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení