• mateřská školA Slavkov

1. třída - Broučci

Obrázek

Vyučuje: Žaneta Škývarová, Mgr. Zdenka Jančářová

Kontakt:  +420 739 566 488

 

REŽIM DNE

6.30 – 8.30                 spontánní hry, pohybové aktivity, komunikační kruh, tvůrčí realizace nápadů dětí

8.30 – 8.50                 hygiena, stolování – dopolední svačina (ve své třídě)

8.50 – 9.45                 řízená činnost, skupinová pedagogická práce s dětmi,

                                     volné hry, různé formy  denního cvičení, zájmové aktivity, relaxace aj.

9.45 – 11.30               pobyt venku, sezónní činnosti, hry na zahradě, vycházky aj.

11.30 – 12.00             hygiena, stolování – oběd (v jídelně), příprava na odpočinek dětí

12.00 – 14.00             četba příběhů, pohádek, odpočinek dětí s individuálním klidovým režimem

14.10 – 14.30             hygiena, stolování – odpolední svačina (ve své třídě)

14.30 – 16.00             zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku, individuální činnosti, rozcházení

 

FOTOGALERIE

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení