• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Žákovský parlament

Slib člena žákovského parlamentu

Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Slavkov. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí.

 

Členové ŽÁKOVSKÉHO parlamentu

Předseda: David Trojančík

Zástupce: Petra Hlávková, Tereza Gajdušková

 

Sportovní soutěže: Matyáš Plch,  Matěj Borč,  Šimon Čech,  David Trojančík

Kulturní akce: Eliška Zahlová, Barbara Mazurová Petra Hlávková

Školní ombudsman: Dorota Košárková, Tereza Gajdušková

Nástěnka: Magdaléna Maiwaldová, Tereza Gregořicová

Hlášení rozhlasem: Klára Zahlová, Leontýna Malchárková

 

 

Ke stažení:

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení