• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Žákovský parlament

Slib člena žákovského parlamentu

Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Slavkov. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí.

 

Členové parlamentu

Kurková Natálie 4. třída, Trojančík David 5. třída, Paš Karel 6. A, Gorčicová Eliška 6. B, Kadaňková Alžběta 7. A, Duroň Jiří 7. A, Slavíková Barbora 7. A, Mellar Jakub 7. B, Chudý Jan 8. A, Malchárková Karin 8. A, Tomášková Tereza 8. B, Janíková Veronika 8. B, Volkmer Matyáš 8. B, Kunc Filip 9. A, Klein Luděk 9. A, Trojančíková Vendula 9. B, Janků Tereza 9. B

 

 

Předseda: Vendula Trojančíková

Zástupce: Tereza Janků

 

Sportovní soutěže: David Trojančík, Jakub Mellar

 

Kulturní akce: Veronika Janíková, Alžběta Kadaňková

 

Soutěže: Filip Kunc, Luděk Klein

 

Školní ombudsman: Tereza Tomášková, Karin Malchárková

 

Příspěvky na webové stránky: Eliška Gorčicová, Karin Malchárková