• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Žákovský parlament

Slib člena žákovského parlamentu

Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Slavkov. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí.

 

Členové ŽÁKOVSKÉHO parlamentu

Předseda: David Trojančík

 

Zástupce: Klaudie Stonišová, Dominik Klein

 

Sportovní soutěže: Tomáš Škrabal

                                  Šimon Tichý

                                  Šimon Čech

                                  Dominik Klein

Kulturní akce: Eliška Zahelová, Viktorie Rádková

                         Eliška Mudrychová, Petra Hlávková

Školní ombudsman: Anna Gorčicová   

                                   Klaudie Stonišová

Příspěvky na webové stránky: Viktor Kalus

Nástěnka: Sebastian Peniaško

Hlášení rozhlasem: Eliška Zahlová

                                  Viktorie Rádková

 

 

Ke stažení:

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení