• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Žákovský parlament

Slib člena žákovského parlamentu

Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Slavkov. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí.

 

Členové parlamentu

Předseda: 

Zástupce: 

Sportovní soutěže: 

Kulturní akce: 

Soutěže:

Školní ombudsman: 

Příspěvky na webové stránky: