• mateřská školA Slavkov

 

POZVÁNKA

 

Od 13.7.-14.8. přerušen provoz mateřské školy. Přejeme všem krásné, pohodové, slunečné léto. Budeme se na všechny těšit v novém školním roce.

 

PROSÍME, ABY DĚTI NOSILY DO MŠ PODEPSANOU LÁHEV S PITÍM (NA POBYT VENKU.) DĚKUJEME

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Otevření MŠ od 11. 5. 2020 s celodenním provozem

- Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

-Děti musí být z domova vybaveny 2 ks roušek

- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

- Za příznivého počasí budeme s dětmi největší čas trávit venku v areálu MŠ

- Používání dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem

- Zákaz nošení vlastních hraček z domova

- Školní stravování – v běžné podobě.

- Zvažte nástup dětí do MŠ, pokud žijete v  rizikovém prostředí

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

- Dodržovat 2m rozestupy, neshlukovat se v prostorách MŠ ani před školkou

- Nezbytnou podmínkou je podpis čestného prohlášení (doneste při nástupu do MŠ) ke stažení zde

 

Při zájmu nahlásit dítě do MŠ, nás předem kontaktujte na tel. čísle 739 566 488 nebo emailové adrese msslavkov@seznam.cz

 

 

Seznam přijatých dětí zde

 

 

 

 

další události

 

FOTOGALERIE

 

 

FOTOGALERIE

Vítejte na stránkách Mateřské školky Kopretinka

 

Mateřská školka Kopretinka Slavkov má 77 dětí ve třech třídách.

 

Naše škola Kopretinka
rádi do ní chodíme,
Nejdřív si v ní pohrajeme
a potom se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, nakukuje,
jak jsme hodné dětičky.

 

Více informací o školce 

Zjistěte co se u nás aktuálně děje

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

16.04.2020
Pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021
 
- Odevzdat žádost o přijetí dítěte
- Odevzdat evidenční list dítěte
Odevzdat kopii rodného listu dítěte
Doložení řádného očkování dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované                                                             
b) doloží kopii očkovacího průkazu.
číst více

KONEC LEVNÝCH UČITELŮ

05.11.2019
Vážení rodiče,
věříme, že jste si vědomi množství času a energie, kterou náš pedagogický sbor věnuje výchově a vzdělávání vašich dětí, často nad rámec našich povinností (proto jste si koneckonců naši školu vybrali, že?). Proto doufáme, že teď věnujete pár minut svého času přečtení a zamyšlení se nad následujícími řádky.
CO NÁS VEDE KE STÁVCE?
číst více