• mateřská školA Slavkov

 

POZVÁNKA

 

ZŠ a MŠ Slavkov přijme učitele/ku MŠ na částečný úvazek s nástupem od 1. 9. 2021. V případě zájmu zasílejte nabídky s životopisem do 16. května na : sekretariat@skolaslavkov.cz. Informace na tel. 604 147 789.

 

 

Vážení rodiče, od pondělí 10.5.2021 je umožněna přítomnost všech dětí v mateřské škole dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Přítomnost probíhá standardním způsobem, bez omezení počtu dětí, bez testování.

Rodičům bude umožněn vstup do prostor mateřské školy (vstup do šaten) po dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni při vstupu do prostor mateřské školy nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Moc děkujeme za dodržování všech opatření.

Velmi se na Vás a Vaše děti těšíme!

 

Ve středu 12.5.2021 proběhne třídní focení a předškoláci se budou fotit na tablo.

9:30 focení tabla

10:00 focení tříd

 

ZÁPIS DO MŠ

USKUTEČNÍ SE VE DNECH

3. 5. - 7. 5. 2021

Zápis bude bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky bude možné podat přes datovou schránku, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.     

Více info zde. 

DOKUMENTY:

Čestné prohlášení k očkování

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí

 

V době od 1.7. do 31. 8. 2021 bude přerušen provoz MŠ. Důvodem přerušení je čerpání řádné dovolené a především realizace stavebních úprav prostor mateřské školy. Děkujeme za pochopení.

 

Všechny kroužky kromě tanečku zrušeny.

 

Ukončení soutěže v úterý 27.4.2021

Vyhodnocení 31.5.2021

 

 

 

další události

 

FOTOGALERIE

 

 

 

Vítejte na stránkách Mateřské školky Kopretinka

 

Mateřská školka Kopretinka Slavkov má 77 dětí ve třech třídách.

 

Naše škola Kopretinka
rádi do ní chodíme,
Nejdřív si v ní pohrajeme
a potom se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, nakukuje,
jak jsme hodné dětičky.

 

Více informací o školce 

Zjistěte co se u nás aktuálně děje

Pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

19.04.2021
1. Odevzdat žádost o přijetí dítěte
2. Odevzdat evidenční list dítěte
3.Odevzdat kopii rodného listu dítěte
4. Doložení řádného očkování dítěte.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované                                                             
b) doloží kopii očkovacího průkazu.
číst více

Pokyny k organizaci provozu MŠ od 12. 4. 2021

08.04.2021
Od 12. 4. 2021 je obnoven provoz MŠ pro předškolní děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let. Přítomnost dětí je podmíněna účastí na testování.
 
číst více