• mateřská školA Slavkov

2. třída - Sluníčka

Obrázek

Vyučuje: Martina Glösslová, Tereza Vrlíčková

Kontakt:  +420 731 185 944

 

REŽIM DNE

7.15 – 8.30                  spontánní hry, pohybové aktivity, komunikační kruh, tvůrčí realizace nápadů dětí

8.30 – 8.50                  hygiena, stolování – dopolední svačina (v jídelně)

8.50 – 10.00               řízená činnost, skupinová pedagogická práce s dětmi, volné hry,

                                     různé formy denního cvičení, zájmové aktivity, relaxace aj.

10.00 – 11.35             pobyt venku, sezónní činnosti, hry na zahradě, vycházky aj.

11.35 – 12.00             hygiena, stolování – oběd (v jídelně), příprava na odpočinek dětí

12.00 – 13.50             četba příběhů, pohádek, odpočinek dětí s individuálním klidovým režimem

14.10 – 14.30             hygiena, stolování – odpolední svačina (v jídelně)

14.30 – 15.00             zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku, individuální činnosti, rozcházení

15.00 – 16.00             spontánní herní aktivity ve třídě Broučků

 

FOTOGALERIE

1 2 3 4 5 6 7 8

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení