• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

INSTRUKCE K VYBRANÝM PLATBÁM NA ÚČET ŠKOLY

Číslo účtu: 266445584/0300 

 

Každá platba musí obsahovat: 

Variabilní symbol uvádějte v následujícím formátu bez mezer: třída , A-1,B-2, katalogové číslo, kód platby 

Např. žák 3.třídy s katalogovým číslem 27, který platí sešity ……32710 

                        žák 6.A třídy s katalogovým číslem 27, který platí pracovní sešit angličtina ……612711 

Do textu pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. 

 

Kód platby:: 

Sešity, pomůcky……………10 (období září, říjen) 

Pracovní sešit angličtina …11 

Pracovní sešit ruština……..12 

Pracovní sešit němčina…..13 

poplatek školní družina....... 14 (období září, říjen) 

poplatek školní klub……….…15 (období září, říjen) 

výlety, lyžařský výcvik ………..16 

 

 

Výše částky i termín splatnosti Vám budou oznámeny třídním učitelem před konáním akce.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení