• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

6.B třída

Rozvrh hodin

Hodina1234567
Od-Do

7.55 - 8.40

8.50 - 9.35

9.45 - 10.30

10.50 - 11.35

11.45 - 12.30

12.40 - 13.25

13.25 - 14.10

Pondělí

 

 

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

      Třídní učitel: Ing. Tomáš Hodný

 

Přehled zadaných úkolů

TÝDEN 15. 6. - 19. 6. 2020 

PONDĚLÍ 15. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ÚTERÝ 16. 6. 2020

ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS

STŘEDA 17. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ČTVRTEK 18. 6. 2020

DĚJEPIS - KULTURA VE STAROVĚKÉM ŘÍMĚ, FYZIKA

PÁTEK 19. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 8. 6. - 12. 6. 2020 

PONDĚLÍ 8. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Zahlová - Dialogues - do středy 10. 6. 2020

ÚTERÝ 9. 6. 2020

ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, RUSKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK

STŘEDA 10. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ČTVRTEK 11. 6. 2020

DĚJEPIS - DOMINÁT a ROZPAD A ZÁNIK ŘÍŠE ŘÍMSKÉ, FYZIKA

PÁTEK 12. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 1. 6. - 5. 6. 2020 

PONDĚLÍ 1. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ÚTERÝ 2. 6. 2020

ZEMĚPISPŘÍRODOPIS

STŘEDA 3. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ČTVRTEK 4. 6. 2020

DĚJEPIS - Krize Říma a vznik křesťanství - TERMÍN 10. 6. 2020, FYZIKA 

PÁTEK 5. 6. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 25. 5. - 29. 5. 2020 

PONDĚLÍ 25. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ÚTERÝ 26. 5. 2020

ZEMĚPIS -  tropická AfrikaPŘÍRODOPIS

STŘEDA 27. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ČTVRTEK 28. 5. 2020

DĚJEPIS - Císařství, pracovní list- TERMÍN 3. 6. 2020, FYZIKA 

PÁTEK 29. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 18. 5. - 22. 5. 2020 

PONDĚLÍ 18. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ÚTERÝ 19. 5. 2020

ZEMĚPIS Afrika - SahelPŘÍRODOPIS

STŘEDA 20. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ČTVRTEK 21. 5. 2020

DĚJEPIS - Gaius Julius Caesar - TERMÍN 27. 5. 2020 (10:00), FYZIKA

PÁTEK 22. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 11. 5. - 15. 5. 2020 

PONDĚLÍ 11. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ÚTERÝ 12. 5. 2020

ZEMĚPIS severní AfrikaPŘÍRODOPIS

STŘEDA 13. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ČTVRTEK 14. 5. 2020

DĚJEPIS - téma Krize republiky, Spartakovo povstání, FYZIKA

PÁTEK 15. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 4. 5. - 8. 5. 2020 

PONDĚLÍ 4. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ÚTERÝ 5. 5. 2020

ZEMĚPIS - Obyvatelstvo Afriky, Život ve městě a na venkověPŘÍRODOPIS

STŘEDA 6. 5. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Sikorová - TERMÍN 7. 5. 2020 (10:00)

ČTVRTEK 7. 5. 2020

DĚJEPIS, FYZIKA

 

TÝDEN 27. 4. - 30. 4. 2020 

PONDĚLÍ 27. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ÚTERÝ 28. 4. 2020

ZEMĚPIS - povrch a klima Afriky, Tichý oceánPŘÍRODOPIS

STŘEDA 29. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

ČTVRTEK 30. 4. 2020

DĚJEPIS Osídlení Říma - TERMÍN 6. 5. 2020 (10:00) , FYZIKA

 

TÝDEN 20. 4. - 24. 4. 2020 

PONDĚLÍ 20. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Hodný - TERMÍN 21. 4. 2020 (24:00)

ÚTERÝ 21. 4. 2020

ZEMĚPIS - indický oceán, vodopis AfrikyPŘÍRODOPIS

STŘEDA 22. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

ČTVRTEK 23. 4. 2020

DĚJEPIS 23. 4. prověrky, 24.4. posláno řešení prověrek. Zaslání výsledků není povinné, přesto budu ráda. , FYZIKA

PÁTEK 24. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 13. 4. - 17. 4. 2020 

ÚTERÝ 14. 4. 2020

ZEMĚPIS - polohopis, vodopis Afriky, Severní ledový oceánPŘÍRODOPIS

STŘEDA 15. 4. 2020

MATEMATIKA - kvádr, ČESKÝ JAZYK 

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Žůrková - pracovní sešit str. 27/3,4 + slovíčka 3C

ČTVRTEK 16. 4. 2020

DĚJEPIS , FYZIKA

PÁTEK 17. 4. 2020

MATEMATIKA - krychle, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Žůrková - nepravidelná slovesa + wocabee

 

TÝDEN 6. 4. - 8. 4. 2020

PONDĚLÍ 6. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Hodný - TERMÍN 8. 4. 2020 (10:00)

ÚTERÝ 7. 4. 2020

ZEMĚPIS - písemné opakování vegetační pásy, nové učivo Atlantský oceánPŘÍRODOPIS

STŘEDA 8. 4. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK

 

TÝDEN 30. 3. - 3. 4. 2020

PONDĚLÍ 30. 3. 2020

MATEMATIKA - stupně a minuty, teorie, on-line, pracovní list , ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK  - p. uč. Žůrková - učebnice str 34/2 poslech, minulý čas prostý - regular verbs

ÚTERÝ 31. 3. 2020

ZEMĚPIS - tundry a lesotundry, výškové stupně v krajině - příprava na prověrku - biosféra, PŘÍRODOPIS 

STŘEDA 1. 4. 2020

MATEMATIKA - sčítání a odčítání úhlů, ČESKÝ JAZYK 

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Žůrková - učebnice str 35/3c, 4, pracovní sešit str. 26/1,2

ČTVRTEK 2. 4. 2020

DĚJEPIS - Řecké divadlo, umění a stavitelství - TERMÍN 8. 4. (10:00), FYZIKA

PÁTEK 3. 4. 2020

MATEMATIKA , ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

 

TÝDEN 23. - 27. 3. 2020

PONDĚLÍ 23. 3. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Žůrková - pracovní sešit str. 25/4,5 - TERMÍN 25. 3. 2020 (10:00)

ÚTERÝ 24. 3. 2020

ZEMĚPIS - stepi, lesy mírného pásu - TERMÍN 24. 3. 2020 (10:00), PŘÍRODOPIS

STŘEDA 25. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA - pracovní sešit str.164/12, on - line procvičování

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Hodný - TERMÍN 27. 3. 2020 (10:00)

                                 - p. uč. Žůrková - učebnice str 33/7 a,b,c - TERMÍN 27. 3. 2020 (10:00)

ČTVRTEK 26. 3. 2020

DĚJEPIS - řecké náboženství, písmo a literatura a věda - TERMÍN 1. 4.  (10:00), FYZIKA

PÁTEK 27. 3. 2020

MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK 

 

TÝDEN 16. - 20. 3. 2020 

PONDĚLÍ 16. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Sikorová - TERMÍN 17. 3. (16:00)

MATEMATIKA, DĚJEPIS  - TERMÍN 17. 3. (12:00)

ÚTERÝ 17. 3. 2020

MATEMATIKA , ZEMĚPIS - savany

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Hodný

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Žůrková - pracovní list + učebnice 33/3 -TERMÍN 18. 3. (9:00) 

STŘEDA 18. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Žůrková  - učebnice str 32/2, 33/4 a,b  - TERMÍN 19. 3. (9:00)

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Hodný

MATEMATIKA  - pracovní sešit 143/1,2    144/3     145/7,8

ČTVRTEK 19. 3. 2020

ZEMĚPIS - pouště a polopouště - TERMÍN 19. 3. (18:00)

MATEMATIKA - úhly - teorie + pracovní list - TERMÍN  20. 3. (14:00)

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Žůrková - pracovní sešit str. 24, on-line testy  - TERMÍN 20. 3. (9:00)

DĚJEPIS - DÚ (dobrovolný) - TERMÍN - 23. 3. (10:00)

FYZIKA - síla -TERMÍN 23. 3. (10:00)

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Hodný

PÁTEK 20. 3. 2020

DĚJEPIS  - TERMÍN 23. 3. (12:00)

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Žůrková - was, were-otázka, učebníce str.33/6a

 

TÝDEN 16. - 20. 3. 2020

STŘEDA 11. 3. 2020

FYZIKA - TERMÍN 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK - TERMÍN 16. 3. 2020

ČTVRTEK 12. 3. 2020

PŘÍRODOPIS -  TERMÍN 16. 3. (10:00)

MATEMATIKA - TERMÍN 16. 3.

ANGLICKÝ JAZYK p. uč. Žůrková - TERMÍN 13. 3. (14:00)

ZEMĚPIS

PÁTEK 13. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK - p. uč. Hodný

FYZIKA - učivo, úkol - TERMÍN 18. 3. (10:00)

DĚJEPIS

 

Fotogalerie