• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Zaměstnanci

VEDENÍ školy

Obrázek

Mgr. Eva Starečková

ředitelka školy

vyučující M, Adm

zsslavkov@centrum.cz

 eva.stareckova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Kristina Hlásná

zástupkyně ředitelky školy

metodik prevence

vyučující Z

zsslavkov@centrum.cz

 kristina.hlasna@skolaslavkov.cz

 

 

pedagogové

Obrázek

Mgr. Iva Potepová

třídní učitelka 1. třídy

 iva.potepova@skolaslavkov.cz

 

 

 

Obrázek

Mgr. Martina Trojančíková

třídní učitelka 2. třídy

vyučující Pč3

 martina.trojancikova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Eliška Kvarčáková 

třídní učitelka 3. třídy

vyučující Pč5

  eliska.kvarcakova@skolaslavkov.cz  

 

Obrázek

Mgr. Magdaléna Hymlarová 

třídní učitelka 4. třídy

vyučující Hv1,2

dyslektický asistent

 magdalena.hymlarova@skolaslavkov.cz 

 

Obrázek

Mgr. Martina Herrmannová

třídní učitelka 5. třídy

vyučující D6, Vv1

dyslektický asistent

  martina.herrmannova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Hedvika Vašková

vyučující Vv2,3, Tv1, Pč1

 hedvika.vaskova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Lucie Klapetková

1. stupeň - A, Tv, Vv, Pč, Hv 

2. stupeň - Hv

 lucie.klapetkova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Jiří Mička 

třídní učitel 6. A

vyučující Č, CvČ, D, Z, Vkz

 jiri.micka@skolaslavkov.cz 

 

Obrázek

Mgr. Martin Řehulka 

třídní učitel 6. B

vyučující Tv, Ov, Z

 martin.rehulka@skolaslavkov.cz 

 

Obrázek

Mgr. Eva Sikorová 

třídní učitelka 7. A

vyučující A, N, Vv, Ov

 eva.sikorova@skolaslavkov.cz 

 

Obrázek

Mgr. Kateřina Zahlová

třídní učitelka 7. B

vyučující Č, A, D

 katerina.zahlova@skolaslavkov.cz 

 

Obrázek

Mgr. Jana Žůrková 

třídní učitelka 8. A

vyučující A, M, Ov

 jana.zurkova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Vladimíra Juchelková 

třídní učitelka 8. B

vyučující Vv, Tev, Tvč, Tk, I

 vladimira.juchelkova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Lenka Najsrová 

třídní učitelka 9. A

vyučující F, Tv, I

 lenka.najsrova@skolaslavkov.cz 

 

Obrázek

Mgr. Lenka Kleinová

třídní učitelka 9. B

vyučující Č, D, Př 

 lenka.kleinova@skolaslavkov.cz

 

 

 

Obrázek

Mgr. Tomáš Hodný

vyučující A, R

 tomas.hodny@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Iva Rožnovská

vyučující M, CvM, Tev

 iva.roznovska@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Martina Frýbová

vyučující F, M, CvM, A, I

 martina.frybova@skolaslavkov.cz

 

 

Obrázek

Mgr. Tomáš Ryba

výchovný poradce

vyučující Ch, Př, Vkz

 tomas.ryba@skolaslavkov.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Obrázek

Bc. Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK

asistent pedagoga

 katerina.plachka@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Helena Korbelová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

Obrázek

Michala Holešová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

Obrázek

Mgr. Kateřina Böhmová

vychovatelka ŠD, ŠK

vyučující Vv4

 

Správní zaměstnanci školy

Obrázek

Eva Kvarčáková

administrativa

 sekretariat@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Martin Malchárek

školník

 

Obrázek

Milena Režnarová

úklid

 

Obrázek

Blanka Galusová

úklid

 

Obrázek

Milana Mudrychová

úklid

 

Obrázek

 

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení