• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Zaměstnanci

VEDENÍ školy

Obrázek

Mgr. Eva Starečková

ředitelka školy

vyučující M

zsslavkov@centrum.cz

 eva.stareckova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Kristina Hlásná

zástupkyně ředitelky školy

metodik prevence

vyučující Z

zsslavkov@centrum.cz

 kristina.hlasna@skolaslavkov.cz

 

 

pedagogové

Obrázek

Mgr. Martina Trojančíková

třídní učitelka 1. třídy

 martina.trojancikova@skolaslavkov.cz

 

 

 

Obrázek

Mgr. Eliška Kvarčáková

třídní učitelka 2. třídy

 eliska.kvarcakova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Magdaléna Hymlarová

třídní učitelka 3. třídy

dyslektický asistent

  magdalena.hymlarova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Martina Herrmannová

třídní učitelka 4. třídy

dyslektický asistent

 martina.herrmannova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Iva Potepová

třídní učitelka 5. třídy

 iva.potepova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Hedvika Vašková

 

 hedvika.vaskova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Lucie Klapetková

1. stupeň - A, Tv, Vv, Pč, Hv 

2. stupeň - Hv

 lucie.klapetkova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Eva Sikorová

třídní učitelka 6. A

vyučující A, N

 eva.sikorova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Kateřina Zahlová

třídní učitelka 6. B

vyučující Č, A, D

 katerina.zahlova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Jana Žůrková

třídní učitelka 7. A

vyučující A, M

 jana.zurkova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Vladimíra Juchelková

třídní učitelka 7. B

vyučující Vv, Tev, Tč, Tk

 vladimira.juchelkova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Lenka Najsrová

třídní učitelka 8. A

vyučující F, Tv, Vkz

 lenka.najsrova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Lenka Kleinová

třídní učitelka 8. B

vyučující Č, D, Př 

 lenka.kleinova@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Iva Rožnovská

třídní učitelka 9. A

vyučující M, I, Za, Tev

 iva.roznovska@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Tomáš Hodný

třídní učitel 9. B

vyučující A, R, I

 tomas.hodny@skolaslavkov.cz

 

 

 

Obrázek

Mgr. Jiří Mička

vyučující Č, D, Z, Vkz

 jiri.micka@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Martin Řehulka

vyučující Tv, Ov, Vkz

 martin.rehulka@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Mgr. Martina Frýbová

vyučující F, M, A

 martina.frybova@skolaslavkov.cz

 

 

Obrázek

Mgr. Tomáš Ryba

výchovný poradce

vyučující Ch, Př 

 tomas.ryba@skolaslavkov.cz

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

Obrázek

Bc. Kateřina Kociánová

vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK

 katerina.plachka@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Helena Korbelová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

Obrázek

Věra Mynářová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

Obrázek

Mgr. Kateřina Böhmová

vychovatelka ŠD, ŠK

 

Správní zaměstnanci školy

Obrázek

Eva Kvarčáková

administrativa

 sekretariat@skolaslavkov.cz

 

Obrázek

Martin Malchárek

školník

 

Obrázek

Milena Režnarová

úklid

 

Obrázek

Blanka Galusová

úklid

 

Obrázek

Pavla Hajduková

úklid

 

Obrázek

 

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov