• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Kontakt

 

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, příspěvková organizace

Slezská 316, 747 57 Slavkov

IČ: 75028981

Nejsme plátci DPH

Datová schránka: e9gmhji

 

Hlavní účet školy: 194379345/0300
Účet pro platby žáků: 266445584/0300

ŘeditelKA školy

Mgr. Eva Starečková
 +420 553 797 081, mobil 604 147 789
 sekretariat@skolaslavkov.cz

 eva.stareckova@skolaslavkov.cz

 

ADMINISTRATIVA

Eva Kvarčáková

účetní, administrativní pracovnice
 +420 553 797 065  mobil 776 744 338

 

ÚŘEDNÍ HODINY:

PONDĚLÍ – PÁTEK 6.00 – 14.00 HODIN

pouze po dobu školního vyučování (mimo prázdniny)

 sekretariat@skolaslavkov.cz

 eva.kvarcakova@skolaslavkov.cz

 

Zástupci školy:

Mgr. Martina Herrmannová, Mgr. Jiří Mička

 

Zástupci rodičů:

Mgr. Iva Čechová, Martin Malchárek

Zástupkyně ředitele

Mgr. Kristina Hlásná
 +420 553 797 065
 zsslavkov@centrum.cz

 kristina.hlasna@skolaslavkov.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Tomáš Ryba
 +420 553 797 065

Konzultační hodiny: 9 - 11 středa, po domluvě kdykoliv
 sekretariat@skolaslavkov.cz

 tomas.ryba@skolaslavkov.cz

 

ŠKOLSKÁ RADA

Zástupci zřizovatele:

Petr Glabazňa 

 petr.glabazna@centrum.cz

Ing. Roman Bruss

 

Organizace je zřízena Obcí Slavkov se sídlem Zámecká 156, 747 57 Slavkov jako příspěvková organizace. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení