• mateřská školA Slavkov

O školce

Základní škola a Mateřská škola Slavkov příspěvková organizace, Slezská 316, 747 57 Slavkov

 

Od 1. 1. 2003 je MŠ Slavkov součástí Základní školy Slavkov, která se zapojila do projektu ,, Škola podporující zdraví“,

naše mateřská škola si postupně vypracovala vlastní program ,,Zdravá MŠ“.

 

Naše mateřská škola se nachází v centru obce Slavkov v nově zrekonstruované dvoupatrové budově. V budově mateřské školy se nachází tři třídy. V přízemí je třída Broučků a jídelna, v prvním patře třída Sluníček, v druhém patře třída Kuřátek. Součástí mateřské školy je zahrada v členitém terénu, s možností různých pohybových aktivit pro děti. Dvě pískoviště a dřevěné průlezky se skluzavkami a zahradní dřevěné domečky umožňují dětem přirozený rozvoj jejich aktivit. Blízké okolí mateřské školy vybízí k delším vycházkám do krásné přírody, po naučné stezce Hvozdnice, k návštěvě lužního lesa, tří rybníků se vzácnými druhy rostlin a živočichů nebo hřiště Lesanka.

 

 

INFORMACE PRO PLATBU ŠKOLNÉHO

 

Číslo účtu: 266445584/0300
VS: datum narození dítěte (bez teček)
Poznámka: jméno dítěte, období platby

(platbu zadejte do konce měsíce - částka 240,- Kč)

Děti předškolní a s odloženou školní docházkou neplatí!   Děkujeme

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení