• školní družina a klub

Kroužky školní družiny

Zájmové kroužky ŠD a jiné zájmové útvary

pro 1 - 5. třídu

ve školním roce 2023/2024


 

 

Pondělí:

 

  

Sletová skladba

 15.00 – 16.00(p. Holešová)

Taneční: Zumba 

2. – 5. tř.15.00 – 16.00

(p. Kociánová)

Šikulky

 15.00 – 16.00

(p. Böhmová)

Mladý zdravotník 15. 00 – 16. 00(p. Šašková)
Dopravní 15. 00 – 16. 00(p. Korbelová)
Keramika 3. – 5. tř.15.00 – 16.00(p. Juchelková) omezený počet míst
    
Úterý:   
Angličtina 1. tř.

1. tř.

12.30 – 13.25(p. Žůrková, p. Kvarčáková) 400Kč/pol.
Hudební: Sboreček 13. 00 – 14. 00(p. Potepová)
Hudební: Kytara začátečníci

 

14. 00 – 15. 00(p. Prejdová)
Hudební: Kytara pokročilí

 

15. 00 – 16. 00(p. Prejdová)
Šikulky 15. 00 – 16. 00(p. Korbelová)
Hudební: Flétna 1. – 4. tř.15. 00 – 16. 00(p. Kociánová)
Náboženství 1. – 3. tř.15.00 – 16.00(p. Čechová)
Sportovní: Basket 15.00 – 16.00(p. Kadaňka, p. Malčeková)
    

Středa:

   
Angličtina 2. tř.2. tř.12. 30 – 13. 25(p. Žurková, p. Böhmová)
Minimonteráčci 1. – 4. tř.13. 30 – 15. 00

(p. Trojančíková)

vybírá se 200Kč příspěvek do ASPV (přehlídky pódiových skladeb, soutěže)

Náboženství 4. – 5. tř.13. 30 – 14. 15(p. Zahlová)
Vaření 3. – 5. tř.14. 45 – 16. 00(p. Korbelová)vybírá se 800Kč/pololetí
Pro bystré hlavy 15. 00 – 16. 00(p. Böhmová)
Sportovní gymnastika

 

15. 00 – 16. 00(p. Holešová)
Šikulky 15. 00 – 16. 00(p. Kociánová)
    
Čtvrtek:   
Balet1. tř.13. 00 – 14. 00(p. Kvarčáková)
Šachy1. – 5. tř.13. 30 – 15. 00(p. Kozák) vybírá se 900Kč za pololetí
Paličkování1. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Hlávková, p. Kociánová)
Sportovní: Basket4. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Kadaňka, p. Malčeková)
Vaření 3. – 5. tř. 4. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Böhmová) vybírá se 800Kč za pololetí
Pohádkový1. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Holešová)
    
Pátek:   
Vycházky do okolí 13. 00 – 16. 00(vychovatelky ŠD)
Sportovní: Florbal 2. - 5. tř.13. 45 – 14. 30(p. Hodný)
Sportovní: Basket 13. 30 – 15. 00

(p. Kadaňka, p. Malčeková)

    

Pro bystré hlavy- rozvíjení logického myšlení, kvízy, hlavolamy, stolní a deskové hry, zajímavosti ze světa

Šikulky – tvořivé činnosti – práce s různými materiály

Minimonteráčci  a Monteráčci– taneční kroužek, pódiové skladby

Dopravní výchova – hravou formou osvojení pravidel silničního provozu, praktické ukázky, značky, kvízy, testy, interaktivní výuka

Pohádkový – dramatizace pohádek, bajek, příběhů, účast na vystoupeních Den matek, vánoční besídka

Basket – celková tělesná průprava, míčové hry, pravidla basketu

Sportovní gymnastika – celková tělesná průprava, cvičení na nářadí

Počítačový – uvedení do problematiky teams, word

Mladý zdravotník – hravou formou výuka ošetřování zraněného, seznámení s obvazovým materiálem, účast na soutěžích

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení