• školní družina a klub

Kroužky školní družiny

Zájmové kroužky ŠD a jiné zájmové útvary

pro 1-5. třídu

ve školním roce 2019/2020

 

Pondělí:

 

Sportovní gymnastika 1. – 5.tř.

 

12. 30 – 13. 25                  

P. Urbanská

 

 

Minimonteráčci – výběr 3. – 5.tř

 

 

13. 30 – 15. 00

 

 

M. Trojančíková

vybírá se 100 Kč příspěvek do ASPV (přehlídky pódiových skladeb, soutěže)

 

Šikulky: Vaření 3. – 5.tř.

 

15. 00 - 16. 00

 

P. Urbanská 

vybírá se 600Kč na celý rok na potraviny, omezený počet míst

 Sportovní: Basket 1. – 5.tř.15. 00 - 16. 00J. Kadaňka
 Pohádkový 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00P. Urbanská 
 Modelář papírových modelů 4. – 5.tř.15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
 Náboženství 3.tř.

15. 00 – 16. 00

p. Kaltcmannová

    
Úterý:Angličtina 2.tř.12. 40 – 13. 25E. Sikorová, K. Böhmová
 Hudební: Sboreček 1. – 5.tř.13. 00 – 13. 45M. Hymlarová
 Hudební: Flétnička 1. – 3.tř.14. 15 – 15. 00K. Plachká
 Šikulky 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
 Šikulky 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00K. Plachká
 

Sportovní gymnastika pokročilí

3. – 5.tř.

15. 00 – 16. 00

 

P. Urbanská, M. Řehulka

 

    

Středa:

Angličtina 1.tř.

12. 40 – 13. 25

J. Žurková, T. Hodný
 Náboženství 4. – 5.tř.13. 00 - 13. 45K. Zahlová
 Hudební - kytara 4. – 5.tř.14. 00 - 15. 00B. Šašková
 Keramika 3. – 5.tř.14. 15 - 15. 00V. Juchelková
 Náboženství 1. – 2.tř.14. 15 – 15. 00A. Maleňáková
 Taneční: Minimonteráčci 1. – 2.tř.15. 00 – 16. 00P. Urbanská
 Šikulky 1. – 5. tř.15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
 Basket 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00J. Kadaňka
 

Šikulky 1. – 5.tř.

Kybernetika 5.tř.

15. 00 - 16. 00

13. 00 – 15. 00

K. Plachká

Grygarčík

    
Čtvrtek:Sportovní: Balet 1. – 5.tř.13. 30 – 14. 30E. Kvarčáková
 Sportovní gymnastika13. 25 – 14. 10P. Urbanská, M. Řehulka
 Šachy 1. – 5.tř.13. 30 – 15. 00p. Vilášek
 Mladý zdravotník 1. – 5.tř.14. 00 – 15. 00B. Šašková
 Šikulka: Paličkování 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00
V. Sedláčková, p. Hlávková 
 Sportovní: Basket 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00J. Kadaňka
 Taneční: Zumba 3. – 5.tř.15. 00 – 16. 00K. Plachká
 Pro bystré hlavy 1. – 5.tř.15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
    
Pátek:Vycházky do okolí 1. – 5. tř.13. 00 – 16. 00Z. Bendíková, M. Šašková