• školní družina a klub

Kroužky školní družiny

Zájmové kroužky ŠD a jiné zájmové útvary

pro 1-5. třídu

ve školním roce 2020/2021

Upozorňuji, že po odevzdání přihlášek může ještě dojít ke změnám! Děkuji za pochopení.
 Za ŠD Kateřina Plachká
 

 

Pondělí:

 

  
 Angličtina 1. tř.12.40 - 13.25 (p. Žurková, p. Klapetková)
 Sportovní: Balet  1. – 5. tř.12.00 – 13.30 (p. Kvarčáková) v klubu
 Dopravní výchova 1. – 5.tř. 15.00 – 16.00 (p. Plachká, p. Korbelová)
 Pohádkový 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Štýbar)
 Sportovní: Basket 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Kadaňka)
 Taneční: Minimonteráčci 1. – 2.tř.15.00 – 16.00 (p. Urbanská) v klubu
Úterý:   
 Náboženství 1. -2. tř.13.00 – 13.45 (p. Zahlová)
 Hudební: Flétna 1. – 3.tř.14.15 – 15.00 (p. Plachká)
 Hudební: Sboreček 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Potepová)
 Výtvarný kroužek 1. – 5. tř.15.00 – 16.00 (p. Plachká)
 Šikulky 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
 Sportovní gymnastika pokročilí 3. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Urbanská, p. Řehulka)
 Hudební: Kytara 4. – 5.tř. 15.00 – 16.00 (p. Štýbar)

Středa:

   
 Angličtina 2.tř.12.40 – 13.25 (p. Žurková, p. Böhmová)
 Náboženství 3. – 5.tř.15.00 – 16.00 (pan farář)
 Sportovní Gymnastika 1. – 3.tř.14.00 – 15.00 (p. Urbanská)
 Keramika 3. - 5. tř14.15 – 15.00(p. Juchelková)
 Sportovní 1. – 5. tř.15.00 – 16.00 (p. Urbanská)
 Šikulky 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Plachká)
 Šikulky 1. – 5.tř. 15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
 Mladý zdravotník 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Šašková) pouze každý lichý týden
Čtvrtek:   
 Minimonteráčci výběr 3. – 5. tř.13.30 – 15.00 

(p. Trojančíková)

vybírá se 100Kč příspěvek do ASPV

(přehlídky pódiových skladeb, soutěže) 

 Šachy    1. – 5.tř.13.30 – 15.00 (p. Vilášek)
 Sportovní: Basket 1. – 5.tř.14.00 – 15.00 (p. Kadaňka)
 Šikulka: Paličkování 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Sedláčková, p. Hlávková)
 Taneční: Zumba 3. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Plachká) (tělocvična)
 Pro bystré hlavy 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
 Deskové, stolní a karetní hry 15.00 – 16.00 (p. Urbanská)
Pátek:   
 Vycházky do okolí 1. – 5. tř.13.00 – 15.00 (p. Plachká, p. Korbelová)
 ŠD15.00 – 16.00 (p. Korbelová)
 Sportovní: Basket 1. – 5.tř.15.00 – 16.00 (p. Kadaňka)