• školní družina a klub

Kroužky školní družiny

Zájmové kroužky ŠD a jiné zájmové útvary

pro 1-5. třídu

ve školním roce 2021/2022


 

 

Pondělí:

 

  
Angličtina 1. tř.12.40 - 13.25(p. Žurková, p. Böhmová)
Sportovní: Balet1. – 5. tř.13.30 – 14.30(p. Kvarčáková)
Sportovní gymnastika1. – 5. tř.13.30 – 14.30(p. Korbelová)
Flétna3. – 4. tř.14.30 – 15.00(p. Plachká)
Šikulky1. – 5.tř.15.00 – 16.00(p. Plachká)
Počítačový2. – 3.tř.15.00 – 16.00(p. Böhmová) 
Sportovní gymnastika pro pokročilé5.tř.15.00 – 16.00(p. Korbelová, p. Řehulka)
Vaření3. – 5. tř.15.00 – 16.00(p. Mynářová)
Úterý:   
Hudební: Flétna1. – 2.tř.12.15 – 13.00(p. Plachká)
Sportovní gymnastika1. -5. tř.13.00 – 14.00(p. Korbelová)
Hudební: Sboreček1. -5. tř.13.00 – 14.00(p. Potepová)
Taneční: Zumba3. – 5. tř.14.00 – 15.00(p. Plachká)
Šikulky1. -5. tř.15.00 – 16.00(p. Korbelová)
Pohádkový1. -5. tř.15.00 – 16.00(p. Böhmová)
Dopravní výchova1. -5. tř.15.00 – 16.00(p. Plachká)
Šikulky1. -5. tř.15.00 – 16.00(p. Mynářová)
Sportovní: Basket1. -5. tř.15.00 – 16.00(p. Kadaňka)

Středa:

   
Angličtina2.tř.12.40 – 13.25(p. Žurková, p. Sikorová)
Minimonteráčci1. – 4. tř.13.30 – 14.30(p. Trojančíková)
Keramika3. – 5. tř.14.00 – 15.00(p. Juchelková)
Vaření3. – 5. tř.14.30 – 16.00(p. Korbelová)
Náboženství3. – 5. tř.15.00 – 16.00(pan farář)
Mladý zdravotník1. – 5. tř.15.00 – 16.00(p. Šašková)
Sportovní: Basket1. – 5. tř.15.00 – 16.00(p. Kadaňka)
Čtvrtek:   
Náboženství1. – 2. tř.13.30 – 14.15(p. Zahlová)
Šachy1. – 5.tř.13.30 – 15.00(p. Vilášek)
Hudební: Kytara3. – 5. tř.14.00 – 15.00(p. Maleňáková)
Sportovní: Basket1. – 5.tř.15.00 – 16.00(p. Kadaňka)
Šikulka: Paličkování1. – 5.tř.15.00 – 16.00(p. Hlávková, p. Plachká)
Pro bystré hlavy1. – 5.tř.15.00 – 16.00(p. Korbelová)
Šikulky1. – 5.tř.15.00 – 16.00(p. Böhmová)
Pátek:   
Vycházky do okolí1. – 5. tř.13.00 – 16.00 
Florbal1. – 5. tř.13.30 – 15.00 

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov