• školní družina a klub

Kroužky školní družiny

Zájmové kroužky ŠD a jiné zájmové útvary

pro 1 - 5. třídu

ve školním roce 2022/2023


 

 

Pondělí:

 

  

Angličtina 

2. tř.12. 40 - 13. 25(p. Žurková)

Sportovní: Basket 

1. – 5. tř.13. 30 – 14. 15

(p. Kadaňka, p. Malčeková)

Taneční: Minimonteráčci 

1. - 4. tř.13. 30 – 14. 30

(p. Trojančíková) vybírá se 200Kč

příspěvek do ASPV (přehlídky pódiových skladeb, soutěže)

Šikulky1. – 5. tř.  15. 00 – 16. 00(p. Mynářová)
Sportovní gymnastika pro pokročilé5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Korbelová, p. Řehulka)
Dopravní výchova2. – 5. tř.15. 00 – 16. 00 
    
Úterý:   
Sportovní gymnastika

1. -5. tř.

13. 30 – 14. 15(p. Korbelová)
Hudební: Flétna

1. -5. tř.

15. 00 – 16. 00(p. Kociánová)
Bystré hlavy

1. -5. tř.

15. 00 – 16. 00(p. Mynářová)
Šikulky

1. -5. tř.

15. 00 – 16. 00(p. Korbelová)
Pohádkový

1. -5. tř.

15. 00 – 16. 00(p. Böhmová)
Sportovní: Florbal2. – 4. tř.15. 00 – 16. 00(p. Hodný)
    

Středa:

   
Hudební: Sboreček1. – 5. tř.13. 30 – 14. 30(p. Potepová)
Taneční: Zumba2. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Kociánová)
Keramika3. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Juchelková)   omezený počet míst
Vaření3. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Korbelová)   omezený počet míst
Náboženství1. – 3. tř.15. 00 – 16. 00(pan farář)
Šikulky

1. – 5. tř.

15. 00 – 16. 00(p. Böhmová)
Sportovní: Basket1. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Kadaňka, p. Malčeková)
    
Čtvrtek:   
Angličtina1. tř.12. 40 – 13. 25(p. Žůrková, p. Böhmová)
Balet1. – 5. tř.13. 30 – 14. 30(p. Kvarčáková)  v klubu
Šachy1. – 5. tř.13. 30 – 15. 00(p. Vilášek)
Náboženství4. – 5. tř.13. 30 – 14. 15(p. Zahlová)
Hudební: Kytara – pokročilí 4. – 5. tř.13. 30 – 14. 30(p. Maleňáková)  hudebna
Sportovní gymnastika1. – 5. tř.14. 15 – 15. 00(p. Korbelová)
Mladý zdravotník1. – 5. tř.14. 00 – 15. 00(p. Šašková)
Sportovní: Basket1. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Kadaňka, p. Malčeková)
Šikulka: Paličkování
 1. – 5. tř.
15. 00 – 16. 00(p. Hlávková, p. Kociánová)
Vaření

3. – 5. tř.

15. 00 – 16. 00(p. Mynářová)
Počítačový2. – 3. tř.15. 00 – 16. 00(p. Böhmová)
Hudební: Kytara – začátečníci 1. – 5. tř.15. 00 – 16. 00(p. Maleňáková)  hudebna
    
Pátek:   
Vycházky do okolí1. – 5. tř.13. 00 – 16. 00(vychovatelky ŠD)
Sportovní: Florbal 5. tř.13. 30 – 14. 30(p. Hodný)
Taneční: Monteráčci 5. tř.13. 30 – 15. 00

(p. Holešová) vybírá se 200Kč

příspěvek do ASPV (přehlídky pódiových skladeb, soutěže)

    

Pro bystré hlavy- rozvíjení logického myšlení, kvízy, hlavolamy, stolní a deskové hry, zajímavosti ze světa

Šikulky – tvořivé činnosti – práce s různými materiály

Minimonteráčci  a Monteráčci– taneční kroužek, pódiové skladby

Dopravní výchova – hravou formou osvojení pravidel silničního provozu, praktické ukázky, značky, kvízy, testy, interaktivní výuka

Pohádkový – dramatizace pohádek, bajek, příběhů, účast na vystoupeních Den matek, vánoční besídka

Basket – celková tělesná průprava, míčové hry, pravidla basketu

Sportovní gymnastika – celková tělesná průprava, cvičení na nářadí

Počítačový – uvedení do problematiky teams, word

Mladý zdravotník – hravou formou výuka ošetřování zraněného, seznámení s obvazovým materiálem, účast na soutěžích

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení