• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Mladý zahrádkář

   O víkendu 15. – 16. června se uskutečnilo v Brně národní kolo soutěže Mladý zahrádkář. Okres Opava reprezentoval v kategorii A žák naší školy – Kryštof Klein. Nejprve se soutěžící museli poprat s teoretickou částí – testem o 40 otázkách, následovala část praktická – poznávačka 40 rostlin. Z celkového počtu 32 soutěžících se Kryštofu Kleinovi podařilo umístit na krásném 10. místě.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení