• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Třídnická hodina 6.B

Žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy. Speciální úlohu při výzdobě měl hrát perník. Poslední letošní třídnickou hodinu jsme se tedy sešli brzy ráno ve školní kuchyňce a společnými silami napekli perníčky, které jsme následně během Vv ozdobili.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov