• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

STROMOVÁ ŠTAFETA - DOLNÍ ŽIVOTICE 6.B

STROMOVÁ ŠTAFETA - DOLNÍ ŽIVOTICE 6.B

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení