• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Matematika 6.B

Matematika 6.B

 

Tuto hodinu jsme věnovali matematice trochu jinak.

Děti nejdříve plnily tento úkol:

Napište co nejvíce slov na písmeno P, slova musí souviset s matematikou.

Společně jsme našli :

Pak, podíl, poloměr, průměr, pravítko, pravý úhel, příklad, počítání, pí, porovnávat, pravoúhlý trojúhelník, pojem, plus, přímka, polopřímka, počty, pět, padesát, pracovní sešit, prvočíslo, pentilka, pětinásobek, Pythagoriáda, převody, paní učitelka, počítat, počtář, peníze, paměť.

V krátkém čase jsme toho našli opravdu hodně.

Pak děti pracovaly ve skupinách na dalším úkolu- učíme se krychli a kvádr

Vybudujte město, používejte sítě krychlí a kvádru, můžete sestrojit i jiná tělesa.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení