• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Adaptační pobyt 6.B

V září se obě šesté třídy zúčastnily  již tradičního adaptačního pobytu, protože ke slavkovským žákům  přistoupili  noví spolužáci  z Dolních Životic, Litultovic, Otic a Opavy.  Třída 6. B v termínu 13. - 14. 9. 2021 a 6.A  v termínu 15. - 16. 9. 2021. Zázemí nám poskytl Areál dobré pohody v Žimrovicích.  Program byl sestaven tak, aby podpořil formování nových třídních kolektivů, posílil týmové prostředí a upevnil vzájemné vztahy mezi dětmi. Během pobytu jsme sestavili třídní pravidla a zvolili starostu třídy. Věříme, že dobrá nálada, ale i nastavená pravidla nám vydrží po celý školní rok.