• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní rok - 2016/2017

 

Září

 

Je dlouholetou tradicí našeho učitelského sboru sejít se v závěru prázdnin mimo školu a poradit se, kam bychom se chtěli v tom nastávajícím školním roce posunout. Již poněkolikáté jsme využili domácky pohostinného prostředí penzionu Nad Vodopády v Rešově. Společně jsme sestavovali SWOT analýzu, tedy silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení naší školy. Postupně se sešly jednotlivé předmětové komise, upravoval se obsah učiva, diskutovalo o způsobu vedení zápisů, prověřování učiva.

Obsahem téměř celého půldne bylo téma jakého žáka bychom chtěli vidět na konci deváté třídy na pódiu Kulturního domu - a tím nemáme na mysli první obleky a společenské šaty těch nastoupivších jinochů a slečen.

Možná by se mnozí rodiče ztotožnili / a spokojili/ s cílem – připravte mé dítě co nejlépe na přijímací zkoušky a na to, aby uspěl v dalším studiu. Mnozí by to byli schopní i rozvést - předejte sumu znalostí, dovedností, jazykových kompetencí, zacházení s informačními technologiemi, všeobecný přehled, naučte schopnosti zvládnout týmovou práci, myslet kriticky. Širší odpověď by mohla znít, snad aby byl v životě úspěšný, dosáhl profesionálního cíle, resp. co nejvyššího postavení.

Jistě jsou však mezi vámi i rodiče, kteří po škole vyžadují víc. Mnohem víc, než je řídící myšlenka naší společnosti MÍT SE DOBŘE A POKUD MOŽNO JEŠTĚ O TROCHU LÍP. Vychovávají u svých dětí vztah k místu, kde vyrůstají, hrdost na naši kulturu, učí je mluvit bohatou češtinou, kultivují jejich chování a vzbuzují lásku k zemi, kterou jsou odhodláni bránit. A také vštěpují způsob chování k ostatním lidem, které začíná tím obyčejným pozdravem… Přicházeli jsme třeba i na takové věci, jako učit odvaze, cítit spoluzodpovědnost za životní prostředí od toho nejbližšího až po globální problémy naší modré a zatím chvála Bohu i zelené planety. Byl to docela dlouhý seznam, naše škola však zásadně odmítá zúžit úlohu školy pouze na vzdělávací stránku a pominout tu, která formuje celou osobnost našeho absolventa.

Narazili jsme také na jev, který nás už dlouho trápí. Nastupují generace, které používání informačních technologií proměnilo způsobem, jaký v dějinách nemá obdoby. Už snad nikdo nepochybuje o tom, že mění společnost více, než třeba naše listopadová revoluce. Stále častěji se v odborném tisku začínají objevovat studie o prokazatelných účincích na nervovou soustavu i celkový zdravotní stav. Tzv. elektronický smog z desítek zapnutých mobilů v učebně má nepříznivý vliv na atmosféru třídy, vede k podrážděnosti, únavě, zhoršení soustředění. Pro nás pedagogy je smutný pohled na spolužáky, sedící v odpočinkovém koutu o přestávce vedle sebe a místo halasu a legrace, která patřila ke škole, civí na displej. Nebo na rodinku na procházce údolím Hvozdnice s dětmi soustředěnými na právě probíhající děj na obrazovce. Na první plenární schůzi SRPŠ začátkem listopadu pozveme odborníka, který se touto otázkou zabývá dlouhodobě - snad přesvědčí rodiče, že popsaný fenomén už není možné dál ignorovat a podpoří záměr vedení i pedagogů „s tím už konečně něco začít dělat“. 

 

Soudě podle náhodných setkání na konci prázdnin, většina rodičů přivítala konec období, na jehož konci to s dětmi už často nebylo k vydržení, s úlevou. NA SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU se sešlo 293 žáků, desítky rodičů, početný pedagogický sbor i pozvaní hosté. Vzápětí po přivítání přítomných paní zástupkyní stovky hrdel rozdrnčely tabulky Kulturního domu písní Kde domov můj. Po 63 dnech svobody se u většiny dětí dostaví to, čemu Angličané říkají motýlci v bříšku, nejvíce jich poletovalo zřejmě v útrobách těch, které do školy přivedli rodiče poprvé. I ti však pozorně sledovali asi hodinový program.

Projev starosty obce Vladimíra Chovance se zaměřil především na permanentní zlepšování materiálních podmínek pro výuku. Po přístavbě dvou nových učeben je hlavním investičním záměrem zateplení původní budovy, problematickým se jeví splnění jedné z podmínek čerpání dotací – vzduchotechnika. Shromáždění pozdravili rovněž místostarosta obce a předseda školské rady Ing. Ladislav Kubín i ředitelka školní jídelny Anna Ratajová.

Ředitel školy se postupně obracel k jednotlivým skupinám žáků deváťáků, šesťáků a prvňáků.

Excelentní výsledky přijímacího řízení jejich o rok starších spolužáků jsou bezesporu silnou motivací k osmiměsíční přípravě letošních deváťáků na zatím nejdůležitější zkoušku v životě – přijímačky na střední školy. Napříště již v celé republice jednotné a povinné. Systém přípravy s rozšířenou výukou matematiky a češtiny sám o sobě nestačí. Jen tvrdá každodenní práce každého jednotlivce přinese srovnatelný úspěch. Byli to také především loňští deváťáci, kteří sklidili nejvyšší úrodu úspěchů v okresních soutěžích. Domníváme se, že pokud by se umístění na předních místech přepočetlo do tabulky jako na olympiádě, skončil by Slavkov na prvním místě v okrese. Naše škola má však na nejstarší, jež už prošli těmi nejproblémovějšími lety dospívání, ještě jeden požadavek. Být příkladem pro celou školu ve vystupování a jednání vykazující vysoký stupeň vyspělosti. Jen v takovém případě je možné očekávat reciproční chování pedagogického sboru ke smetánce školy.

Nové kolektivy vytvoří žáci šestých tříd. Přechod do šestého ročníku, kde učí v každém předmětu jiný učitel, nebude jednoduchý ani pro slavkovské, tím větší zatížení pak čeká žáky ze spádových škol. Očekáváme, že vytvoří v obou třídách dobré party kluků a holek.  K tomu přispívají několikadenní adaptační kursy začátkem září.

Největší pozornost všech přítomných byla upřena na naše prvňáčky. Podle tradice je do první řady přivedli nejstarší žáci, třídní učitelka Mgr. Dana Jarošová pro ně připravila celkem dvacet pět kytiček na uvítanou. Sledovaným vrcholem prvního setkání je tradiční vystoupení nejodvážnějších prvňáčků. Letos pódium ovládla děvčata. Julinka Grohová, Leontýnka Malchárková, Natálka Kurková, Karolínka Losertová, Šarlotka Lhotská. Poslední dvě jmenovaná děvčata písní Popelář upřímně pobavila sál, který se jim odměnil halasným poděkováním.

Písně zazněly i v závěrečné části programu. Paní učitelce Malčekové se společně s našimi hudebními tělesy podařilo rozezpívat všechny přítomné včetně dospělých. Z nálady bylo zřejmé, že většina motýlků už někam odletěla a to i z bříšek těch nejmladších, jež za skandovaného potlesku odcházeli do nové etapy života.
 

Pro některé děti začala škola už o prázdninách, prvního srpna odstartovala p. uč. Dana Jarošová prázdninovou hru SLAVKOVSKÉ MINIPOKLADY.  V širokém okolí Slavkova měli žáci najít podle mapy a nápovědy čtyři minipoklady. V  balíčku byl zápisník, tužka a také „poklad“, který byl určen k výměně mezi hledači. Každý si tak mohl odnést něco na památku a nechat tam dárek ostatním. Hra je inspirovaná celosvětovou hrou geocaching.  Pátrači poznali zajímavá místa, společný zájem dal prostor k setkání, a k překvapení organizátorky se řadě dětí podařilo dosáhnout všech čtyř cílů.

 

Hned první zářijovou neděli dali naši žáci řádně vědět o naší obci. V Lomné u Jablunkova se pořádaly tradiční SLEZSKÉ DNY s bohatým programem, ve kterém náš okres reprezentovali Jiří Duroň a Terezka Anna Králová. V překrásném prostředí beskydských kopců, v útulném dřevěném areálu s dvěma amfiteátry se již při příjezdu ozýval ze všech koutů zvuk houslí, cimbálu, zpěvu, na pódiích se točili v kole tanečníci/ většinou mladí muži a dívky/. Kolem chodily babičky v krojích jako v pohádce. Zahájilo se Slezskou hymnou, předváděly se soubory naše i cizí, některá vystoupení skutečně brala dech. Nás však nejvíce potěšilo, že Jiří získal ocenění nejen jako nejmladší účastník ale i za pěkný pěvecký výkon, a Tereza se umístila mezi TOP DESÍTKOU nejlepších zpěváčků ve Slezsku!!!. Pořadatelé měli výborný nápad, po soutěži byli soutěžící přítomní natáčení nového českého filmu Muzikanti s Martinem Dejdarem, Marošem Kramárom, Petrem Šiškou a dalšími zpěváky či herci. Není divu, že celý amfiteátr byl při natáčení zaplněný do posledního místečka.

 

První zářijový víkend proběhlo víkendové soustředění MONTERÁČKŮ s cílem připravit zbrusu novou skladbu k příležitosti oslav Dne Slavkova. Mnozí tanečníci se o akci dozvěděli až první den školy, přesto se  sešlo 29 dětí od druhé do deváté třídy. Nácvik byl náročný, do obou dnů se však vešla také spousta legrace, hnala touha předvést se Slavkovu se skladbou profesionálně zvládnutou. Samozřejmě nechyběla ani noční hra, kterou připravila děvčat ze sedmé a deváté třídy. Nová skladba se určitě bude líbit, zárukou jsou její autorky Mgr. Martina Trojančíková a Mgr. Michala Holešová.

 

DEN SLAVKOVA byl předznamenán deštěm hodinu před propuknutím oslav. Po několikatýdenním suchém počasí byla část slavkovských občanů zviklána, s ubývajícími kapkami se však plnil prostor na hřišti u školy diváky velmi rychle. Ti nešetřili chválou a potleskem při tanečním vystoupení dětí, kterých je v tanečním kroužku MONTERÁČKŮ letos zase o něco víc, od těch nejmenších až po vyspělé tanečníky z nejvyšších ročníků. Předvedli nově nastudovanou skladbu, která navodila ještě letní pohodu už svým názvem Prázdniny u moře. Nemenší ohlas měla Školní kapela se sborečkem.

Déšť pak ustal a celé odpoledne, plné zábavy, soutěží i dobrot proběhlo hladce, přesně podle programu. Velkému zájmu se těšily ukázky práce a techniky policie a hasičů i další vystoupení. Vrcholem, zejména pro dívky, kterého si naše děti nejvíce užily, byla pětice zpěváků hudební skupiny Identity. To bylo pištění, obdivných pohledů a proseb o podpisy na různé části těla i snahy o společné foto alespoň s jedním z mladých muzikantů.

 

Děti ŠD se zúčastnily soutěže V JÍZDĚ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH. Soutěžilo se  po ročnících kluci, holky, pouze prvňáčci jeli společně. I my jsme měli v naší družině takového odvážného prvňáčka a to Šarlotku Lhotskou, která byla velmi šikovná, ačkoli na stupně vítězů to ještě nebylo. Druhou třídu reprezentoval jediný kluk Tobiáš Kostřiba. Z třetí třídy jsme měli zastoupení v podání Aničky Gorčicové, Elišky Gorčicové a Kamilky Matalové. Čtvrtou třídu reprezentovaly Bětka Kadaňková a Barča Slavíková, která měla obrovskou naději na medaili, bohužel skončila těsně pod stupni vítězů s medailí pouze bramborovou. Za pátou třídu bojovaly Izabela Hoppová a Monika Freyová. Všem zúčastněným dětem děkuji za sportovní nasazení a za   reprezentaci naší školy.

 

TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS“. Rozhodli jsme se uspořádat svoji verzi pro školní družinu.  Do naší soutěže se přihlásilo dvanáct odvážlivců. Ti pilně nacvičovali, trénovali a připravovali si kostýmy na svá vystoupení. V den D jsme se sešli v kulturním domě. Soutěžící byli skvělí, publikum vytvořilo bouřlivou atmosféru, která přilákala i další diváky včetně vyššího stupně. 

Všichni účinkující dostali krásné odměny. Na nejvyšších příčkách se umístili: 1. místo -  Jirka Duroň (s písní „Pohoda“ – Kabát),  2. místo  Kamilka Matalová (s písní „Du hast“ – Rammstein), 3. místo Anička Stojakovič (s písní „Legenda o Mulen“) a Anetka Přibylová (s písní „World is mine“ - Hatsune Miku).

 

Konec září je spojen s jednou z nejhezčích akcí – SVATOVÁCLAVSKOU MÍLÍ REPUBLIKY. Letos za snad nejteplejšího počasí v historii – společně se sluníčkem to velkou měrou přispělo k pohodovému průběhu OSLAV ČESKÉ STÁTNOSTI. Vzdálenost jedné míle kolem prvního slavkovského rybníka běží všichni žáci od první do deváté třídy, většinou po dvou ročnících v kategorii děvčat a chlapců. Kromě hodnotných časů nejstarších kategorií /byť traťový rekord letos nepadl/, za nejnadějnější považujeme rozběh druháků a třeťáků s vynikajícími časy první trojice Viktor Šnajdr, Jindra Klein a Marek Kubala  6:11 – 6:14! Vítězové jednotlivých kategorií: Dominik Král, Šarlota Lhotská, Julie Bradáčová, Viktor Šnajdr, Monika Freyová, Jan Prejda, Veronika Žembová, Filip Lhotský, Elen Malchárková, Dominik Kubala, Natalie Stiborská, Adam Mička /nejrychlejší chlapec 5:28/, Karolina Potepová, /nejrychlejší dívka 6:25/, Jan Černín.

 

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů, o jejich dalším osudu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy v sále Kulturního domu. Představení a projev ke spolužákům je pro adepty prvním prubířským kamenem schopnosti zapůsobit na plénum jako osobnost, ve kterou mohou mít důvěru. A právě osobní projev se i letos stal tím hlavním, co rozhodlo. Čím neobvyklejší byl kromě představení, a mnohdy trochu jednotvárného výčtu plánů, tím více hlasů zaznamenal. Příkladem mohl být teprve šesťák, jenž vlastními slovy předestřel svůj plán posílit kulturní oblast práce parlamentu, který dosud jednoznačně preferuje sport. Kteří žáci přesvědčili své volitele letos? Alžběta Kadaňková, Adrien Tanekou, Luděk Klein, Filip Kunz, Natálka Gurecká, Elen Malchárková, Dominik Vícha, Vojtěch Rádek, Adéla Schmidová, Nikola Kosterová, Pavla Hrazdilová, Jakub Quis, Ondra Chodura, Monika Lischková, Rostislav Píza, Marie Kořínková, Michal Kostera, Karolina Potepová.

 

Říjen

 

SETKÁNÍ S DŮCHODCI. Důchodci naší obce se scházejí každý rok v KD se zastupiteli a radou OÚ, aby společně pobesedovali a strávili příjemné odpoledne a večer. Pravidelně je chodí potěšit děti naší školy. Na housle doprovázela p. uč. Hedvika Vašková a Terka Králová, kytaru měla v rukou p. Helena Malčeková, dětí byly čtyři desítky. Pro letošní program jsme zvolili legrační a veselé písničky. První písní Slunce za hory jsme chtěli vyvolat vzpomínky na krásné chvíle u táborových ohňů, které mnozí prožili na pionýrských táborech, přidali se téměř všichni. V tyto dny se dožil významného životního jubilea autor nesčetných evergreenů Jiří Suchý- poslali jsme mu přání písničkou Malé kotě. Oblíbené Tři citrónky dovršily dobrou náladu a i na těch nejzarputilejších tvářích vykouzlily úsměv. Některé děti si vyrobily masky a také se řádně nalíčily jako kočičky, mořské příšery a kulaté citrónky. A potěšilo, že většina dětí přišla ve slavnostním oblečení.

 

V pátek 14.10.2016 se uskutečnil závod ve školním kole ve SKOKU VYSOKÉM. Letošní rok se přihlásilo rekordních 75 závodníků, kteří soutěžili v těchto kategoriích: 4.-5. třída (děvčata), Karin Malchárková 105 cm, 4.-5. třída (chlapci), Danek Kubát a Jan Prejda 105 cm, 6.-7. třída (děvčata), Nikola Kosterová 120 cm, 6.-7. třída (chlapci), Lukáš Beil 130 cm, 8.-9. třída (děvčata) Alžběta Skřontová 120 cm a 8.-9. třída (chlapci) Jan Houdek 145 cm, Ondra Chodura, Martin Jakeš 145 cm.  Celý závod měl vynikající atmosféru. Vítězům gratulujeme.

 

Naše děti se společně s dalšími desítkami tisíci děvčat a chlapců zapojují do LOGICKÉ OLYMPIÁDY, soutěže pořádané Mensou České republiky. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Letos se do ní zapojil největší počet žáků, více než jedna třetina z nich se stala úspěšnými řešiteli. Je určena pro dvě kategorie – vyšší a nižší stupeň, ti mladší z obou stupňů mají pochopitelně menší  šanci prodrat se mezi páťáky, resp. deváťáky.   V mladší kategorii byli nejlepší: David Zahel, Adrian Tanekou, Tereza Tomášková, Julie Bradáčová /3.tř./, Aneta Přibylová /3. tř. /Šimon Mazur, Viktor Šnajdr, Terezie Zahlová, Anna Stojakovič. U starších zabodovali nejlépe: Martin Jakeš, Samuel Svoboda /7.tř./, Matěj Jaroš /7.tř./, Karolína Kunzová, Marie Kořínková, Adéla Kubátová, Alžběta Skřontová, Matěj Malchárek, Lukáš Rychlý, Jan Bitner, Adéla Schmidová a Pavla Hrazdilová.

 

Do školního kola v soutěži PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN se zapojilo 98 žáků školy. Jedná se o soutěž, kde žáci uplatní znalosti z přírodopisu, fyziky, chemie, některé úlohy vyžadují i celkový všeobecný přehled.

Z maximálního počtu 120 bodů se nejvíce podařilo získat Monice Lischkové z 8. B, pěkných výsledků dosáhli žáci v tomto pořadí: Ondra Marek, Lukáš Sukeník, Jan Fischer, Filip Dziadkowiec, Lukáš Rychlý, Alžběta Skřontová, Martin Jakeš, Drahomíra Světlíková a Jana Bednaříková.

 

Podzimní SBĚR PAPÍRU byl rozložen do dvou odpolední, což se kladně projevilo v plynulejším odběru suroviny. Jen výjimečně bylo nutno na složení a zvážení déle čekat. Letošní říjnové počasí nás donutilo přesunout termín, ani tak jsme se nevyhnuli poměrně hustému dešti na konci druhého dne. Ale jinak vše pod vedením Žákovského parlamentu a pana školníka fungovalo plynule, opět padl rekord, tentokrát překonán velmi výrazně. Přibližně 16 500 kg dodali žáci školy a necelou tunu přidala MŠ. Shodná částka byla vyplacena v korunách. Zvítězili čtvrťáci, jež mají ve svých řadách dlouholetého rekordmana Víťu Zemka, Druzí skončili třeťáci, následovala první druhá a pátá třída, nejlepší z vyššího stupně byla 7. B. K nejzdatnějším sběračům na podzim patřili: Karolina Losertová, Šarlota Lhotská, Klára Valíková, Žaneta Berková, Šimon Bajgar, Jindra Klein, Klára a Lucka Rýžová, Víťa Zemek 575 kg, Adriana Lhotská, Mája Klímková 435 kg, Dominik Borunský, Luděk Klein, Filip Kostera, Martin Snurch, Matěj Jaroš, Simona Harazimová, Alžběta Skřontová, Vojtěch Rádek, Marek Hymlár.

 

Školní družina uspořádala výstavu, kterou její autoři nazvali KOUZELNÝ PODZIM. Prostor před školní družinou zaplnily výrobky vesměs z přírodních materiálů, které byly jedním slovem - kouzelné. Nápaditost a kreativita dětí, vychovatelek a v neposlední řadě rodičů byla překvapením nejen pro žáky školy, jež postupně obdivovali vystavené exponáty, ale také strávníky školní jídelny a v páteční odpoledne všechny, kdo se dali pozvat .

K vidění byli ježci a jiná zvířátka z kaštanů, žaludů, šišek, cukety, panáčci z dýní i z kukuřice, kytičky z javorových listů, skřítci z řepy, brambor i zelí a nad tím vším dohlížela sova ze špalíků dřeva a vévodil jim lesní duch z kůry stromu.  Všechny děti i návštěvy rovněž hodnotily vystavené výtvory. Na 4. místě se umístila Kytička z javorových listů od Terezy a Klárky Zahlových,  na 3. místě  Podzimní práce od Davídka
Trojančíka a  Pán a paní Podzimníčkovi od Adrianky a Šarlotky Lhotských, na 2. místě - Pták kravaťák od Viktorka Hrudíka, na 1. místě Sova na pařezu od Natálky Kurkové.  Všechny děti získaly za svá dílka zasloužené odměny.

 

Prvňáčci si šli zavzpomínat na chvíle bezstarostného hraní do naší mateřské školy. Hned ve vchodu se děti radostně přivítaly s paní učitelkou. Pak se rychle rozkoukaly po třídě, kde jsou jejich kamarádi a také oblíbené hračky. Když si všichni dostatečně vyhráli,  zahrála paní učitelka na přání dětí písničky Večerníček, Beruška a Popelář. Na rozloučenou si děti navzájem vyměnily vyrobené dárečky. A slíbily si na oplátku návštěvu předškoláků u nás ve škole.

 

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA se u nás slaví zažitým způsobem. Atraktivní je především závod pětičlenných štafet v parčíku před školou, letos se běželo ve čtyřech rozbězích, handicapové časy byly určeny tak, aby závěr závodu byl dramatickou podívanou. V rozběhu nejmladších si obří koláč ze školní kuchyně vybojovali vůbec poprvé prvňáčci.  v další kategorií se prosadila třetí třída. Jen nejtěsnějším rozdílem zvítězila ve finiši šestá. A nad sedmou. B. K vítězství nejstarších především strhující sprint Davida Marka znamenal vítězství pro osmou B. Dvacet osm otázek z historie, vlastivědy i našeho regionu s krátkým testem ze znalostí našeho jazyka napsali nejlépe: Anička Stojakovič, Jirka Duroň, Tereza Mikolajková, Adrien Tanekou – páťák jen dva body pod maximem, Lukáš Plachký, Luděk Klein, Denisa Schneidrová, Jana Jochimová, Štěpánka Kořínková, Elen Malchárková, Guliano Šolc, Štěpán Rychlý, Karolína Kunzová, Alžběta Skřontová, Jakub Láznička, Petr Lenek, Veronika Lipková, Klára Velebová, Ondra Chodura a Marie Kořínková. Slavnostní shromáždění proběhlo pod českou vlajkou v KD, ještě před zpívanou hymnou připomněl ředitel školy trnitou cestu k naší samostatnosti. Byly předávány odměny za sportovní i vědomostní soutěže, které proběhly v uplynulých týdnech školního roku. Všech osmnáct členů Žákovského parlamentu složilo slib před svými voliteli, žáci byli seznámeni s  plánovanými aktivitami pro tento školní rok.

 

Listopad

Počátkem listopadu se výběr děvčat naší školy utkal v 1. kole fotbalové soutěže Coca-cola Cup s týmem ZŠ Stěbořice. Zápas se odehrál na hlavním hřišti TJ Sokol Stěbořice. Ve druhém poločase naše hráčky zatlačily soupeřky a vytvořily si šanci, která skončila brankou Stěbořic do vlastní sítě. Naše děvčata měla po celý zápas více ze hry, zaslouženě vyhrála 1:0 a postoupila tak do druhého kola.

Sestava: Marie Kořínková, Jana Kramolišová, Denisa Jakschová, Pavlína Štěchová, Monika Lischková, Nikola Chalupová, Kateřina Vyhlídalová, Lucie Černochová, Karolína Potepová, Nikola Kosterová, Míša Žembová, Monika Scherzynová.

 

2. pedagogická rada konstatovala úspěšný rozjezd školního roku 2016/17. Na základě jednání byly uděleny dvě důtky ředitele školy za neplnění školních povinností a nevhodné /vulgární/ vyjadřování. Kázeňská opatření byla projednána také v Žákovském parlamentu.

 

PLENÁRNÍ SCHŮZE SRPŠ k výsledkům prvního čtvrtletí byla zahájena přednáškou nazvanou Elektronický smog. Zaujala všechny přítomné už neopomíjitelnými argumenty ing. Komrsky o škodlivosti záření, kterému jsou žáci ve škole vystaveni od desítek mobilních telefonů v učebně, objasňovala i další souvislosti nebezpečí informačních technologií. Diskuse pokračovala ve třídách, kde se v anketě mohli rodiče vyjádřit, zda souhlasí s vypínáním přístrojů po celou dobu pobytu žáka ve škole. Pomineme – li další zpřísňující návrhy, jako např. vybrání mobilních telefonů, na celé škole se vyskytl pouze jeden hlas, jenž s opatřením nesouhlasil a ponechal by možnost zapnutí o přestávkách. Zbývá ještě přesvědčit také žáky, naším cílem je vychovat, nikoliv trestat. 

 

Výběr našich chlapců šestých a sedmých tříd se zúčastnil TURNAJE V HALOVÉ KOPANÉ. Turnaj se odehrál v hale SFC Opava. Naši kluci si vedli znamenitě a vybojovali první místo. Postoupili tak do finálového turnaje, kde se utkalo šest nejlepších celků okresu Opava. Se všemi jsme sehráli vyrovnané zápasy, k bronzu nám chyběl jen kousíček, nakonec kluci vybojovali medaili bramborovou.

Sestava: Lukáš Beil, Erik Nádeníček, Dominik Kubala, Ondřej Zahel, Filip Šenk, Filip Kostera, Ondřej Elznic, Dominik Vícha, Martin Kupka, Lukáš Včelka.

 

Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě  pořádala výtvarný workshop ŽIVOT VE MĚSTĚ, kterého se zúčastnili také žáci naší školy. (Daniel Kudela - ateliér Design, Lenka Drastichová - ateliér Hračka, Alžběta Skřontová - ateliér Kresba, Adéla Malíková, Elen Malchárková a Veronika Lipková - ateliér Malba). Práce, které v rámci workshopu vznikly, jsou vystaveny v prostorách ZUŠ na Solné ulici (u Domu umění). Vernisáž výstavy proběhla v pondělí 14. 11. v 17.00 a výstava potrvá do 2. 12. 

 

Mimořádného úspěchu dosáhl náš volejbalový kantorský tým ve 27. ročníku učitelské ligy v odbíjené. V základní skupině porazil sborovnu ze Stěbořic, ZŠ Mařádkova a k velkému překvapení také ZŠ na Englišově ulici. Do finále tedy postoupil z prvního místa, tam však narazil na soupeře, kteří byli nad naše síly, a obsadil celkové páté místo. Dlouhodobě nám však patří k absolutní prvenství v kategorii vesnických škol. Tým tvořili: Sylva Chovancová, Dana Jarošová, Kateřina Zahlová, Tomáš Hodný, Martin Řehulka, Tomáš Ryba a František Hodný.

 

Hledáme nejlepšího MLADÉHO CHEMIKA ČR je soutěž, které se zúčastnili chlapci a děvčata obou devátých tříd. Nejvíce se maximálnímu počtu 62 bodů přiblížili: Veronika Lipková /53/, Jakub Knappe, Lukáš Rychlý, Klára Velebová,  Nikola Chalupová, Karolína Potepová, Martin Jakeš a Matěj Soška.

 

Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii spojujeme už léta s pozváním některého ze středoškolských sborů z celé ČR do našeho kulturního domu. Letos přijel soubor SMOG z Mostu a po umělecké stránce patřil určitě k tomu nejlepšímu za celou dobu konání koncertů. Jeden a půl hodinový program, jehož součástí bylo i vyprávění o událostech roku 1939 a 1989, vydrželi pozorně sledovat dokonce i druháci, byť repertoár byl poměrně náročný.

 

DISKOTÉKA, kterou připravil pro spolužáky Žákovský parlament, byla z organizačního hlediska zabezpečena tak, že vše proběhlo hladce, bez zádrhelů. Zájem o tanec byl větší u mladších žáků, ti starší si přišli spíše popovídat, což se projevilo na poloprázdném parketu po šesté hodině, kdy žáci z nižších tříd už sál opustili. 

 

Prosinec

Hezká tradice slavnostního rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMKU se plně ujala také ve Slavkově. I letos přilákala spoustu slavkovských občanů, kterým zazpívaly naše děti. Tentokrát museli celý program obstarat jen ti nejmladší ze Sborečku a Středňáků a pod vedením paní učitelky Vaškové a Hymlarové určitě nezklamali početné publikum.

 

MONTERÁČCI V PRAZE, kde nám bylo blaze. I přes brzké vstávání si účastníci tento den skvěle užili. Ještě před přehlídkou stihli navštívit Václavské náměstí, Staroměstské náměstí a Orloj, vystoupali na věž Staroměstské radnice. Prohlédli si také vánoční trhy a stromeček. Pak následoval přesun do haly. Jednalo se převážně o gymnastické skladby, ale naši se neztratili a zaujali svým nápadem. Odměnou byl velký potlesk, medaile a úžasný dort.

 

Vánoční turnaj v ŠACHU už příliš netáhne. Jen čtyři mladší žáci a devět starších – z toho ovšem dvě děvčata – zasedli k 64 polím, aby svedli zápasy o umístění ve školním kole. Všechny své soupeře porazil páťák David Zahel, stříbrný byl Jonáš Montag a bronzový teprve druhák Danek Plachký. Ve starší kategorii jednu remízu a dál už jen vítězství zaznamenal Jiří Rypl, další pořadí Petr Lenek, Rosťa Píza, Michal Kostera, Jakub Petržilka. V týdnu, kdy se konalo okresní kolo, nám nemoc sklátila dva hráče, do Opavy jsme proto jeli jen se staršími, hoši obsadili páté místo.

 

POHÁR STAROSTY VE VOLEJBALE převzali z rukou představitele obce po roční přestávce obyvatelé ulice Mládežnická, kteří si o prvenství řekli především v dramatickém finále s Orlem Slavkov. S bronzovou příčkou se tentokrát musel spokojit Sokol Slavkov, jinak dlouhodobě nejúspěšnější tým této soutěže, která příští rok bude slavit již čtvrtstoletí. Bramborovou tentokrát brala škola a sympatické družstvo Rybářů letos skončilo páté. Pro příští rok si účastníci vyhradí datum 11. 11., ve spolupráci se školní jídelnou spojíme sportovní prožitky s požitky gurmánskými.

 

Tak v jako v každém školním roce, tak i v tom letošním se konalo školní kolo OLYMPIÁDY ČESKÉHO JAZYKA. Do lavic zasedlo 24 žáků osmých a devátých tříd a měli skutečně co řešit. Kromě mluvnice, lexikologie a tvarosloví mohli uplatnit své spisovatelské nadání na téma „Moje vzlety a pády“. Již dlouhodobě se ukazuje, že větší jazykový cit a znalost jazyka v tomto věku mají děvčata. A letošní rok nebyl výjimkou. Dvou nejlepších výsledků a postupu do okresního kola dosáhla zlatá Veronika Lipková z 9. A třídy s 24 body z 33 možných, stříbrná Adéla Schmidová z 8.B s 21 body. Na třetím, bohužel do okresu nepostupujícím místě, skončilo také děvče, Alžběta Skřontová z 8. A.

 

Na naší škole jsou šikovní žáci, kteří se zajímají o různé oblasti života, a sem patří i historie. Na konci listopadu se takoví soutěživí nadšenci sešli, aby své znalosti a zájem o dějiny přetavili v co nejlepší umístění ve školním kole DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. Tématem letošního ročníku je Marie Terezie – žena, matka, panovnice a vůbec všichni Habsburkové v 18. století. Soutěže se zúčastnil rekordní počet 40 žáků 8. a 9. ročníku. Nejlepšího výsledku a postupu do okresního kola dosáhl žák 9. B třídy Lukáš Rychlý se 46 z 60 bodů. Stříbrná skončila Veronika Lipková z 9. A, bronzová Alžběta Skřontová z 8.A.

 

Svatý Mikuláš navštívil a obdaroval nižší i vyšší třídy, všechna oddělení mateřské školy a zavítal také mezi seniory. Provázel ho nezbytný doprovod andělů a čertů. Pro vedení školy i učitele bylo důležité, že po odchodu svity zůstal počet žáků ve třídách stejný a žádný nezmizel v objemném pytli pekelníka.

 

BURZA HRAEK – tak nazval Žákovský parlament akci, jež se konala začátkem prosince. Každý mohl přinést hračku, „se kterou si už nehraje“. Sešli se hlavně plyšáci, jen těch se prodalo ke čtyřem desítkám. A co se neodprodalo dětem, to dodatečně odkoupila školní družina. Poděkování i ocenění za precizní uskutečnění patří Adrienovi Tanekou, který také celou akci vymyslel.

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU začalo sobotní vycházkou do lesa, kdy děti s rodiči nazdobili zvířátkům a ptáčátkům stromeček ze samých dobrot. Pak vyrobili ozdoby podle vlastních nápadů a pověsili je na venkovní terasu, kterou budou zdobit celou zimu. V teple Lesanky a při horkém čaji doplněném voňavou čerstvě  pocukrovanou vánočkou si děti - ale i dospělí - vyráběli ozdoby na vánoční stromeček z velkého množství různých materiálů. Nejmenší děti si vybarvovaly omalovánky s vánoční tematikou. Především se ale zpívalo.  Písně o zimě, o Vánocích a také patnáct koled, nikomu se nechtělo domů. Překrásné odpoledne ukončil taneční rej, kdy hlavně malé děti spontánně projevily svůj elán.

 

Několikrát do týdne se rozzářila tělocvična už od sedmé, aby uvítala třídní týmy, jež sváděly boje o co nejlepší umístění ve FLORBALU. Hrálo se ve čtyřech skupinách, překvapil zájem dívek. Mrzelo jen odstoupení děvčat ze 7. B v průběhu turnaje. Velmi vyrovnaný průběh měla skupina mladších chlapců, která se poskládala do pořadí 6. A, 4., 6. B, 5. třída. Absolutně nejvyššího počtu vstřelených gólů dosáhnul Šimon Nádeníček. Ve stejné věkové skupině dívek zvítězila6. B následovaná 5, 6. A a 4.třídou. celkem deset zápasů se odehrálo v chlapecké skupině od sedmé do deváté třídy. Pořadí: 8. B, 9. A, 9. B, 7. B, 7. A. Nejvíce gólů zaznamenali Dominik Kubala, Soška, Adam Lazecký, Jakub Quis, Ondra Chodura, David Marek, Martin Frey a Jan Černín. Nedohraná skupina starších dívek se poskládala do pořadí 8. A + 8. B, které vytvořili jedno silné družstvo, 9. B, 7. A. Poděkování patří vedoucím jednotlivých skupin z řad žáků ŽP, ti byli garanty zdárného průběhu i rozhodčí:Jakub Quis, Michal Kostera, Karolína Potepová a Ondra Chodura.

 

Radost z předvedené hry měl určitě vedoucí týmu DRUŽSTVA OSMÁKŮ A DEVÁŤÁKŮ VE FLORBALU. Kluci předvedli v silné skupině výkon na hranici možností, v dramatické koncovce si brankou v poslední sekundě zajistili druhé místo s možností postupu.

 

Jeden z těch podvečerů, které se vryjí nejen do paměti, ale zejména do srdcí, si užili všichni – účinkující i diváci tradiční VÁNOČNÍ BESÍDKY. Program začali „velcí“ hudebníci písněmi Haleluja, Zafúkané a Noc nečeká. Vystřídal je veselý rej nejmenších dětí z mateřské školy nazvaný Show skřítků a první část zakončila opět hudební produkce, tentokrát se předvedli Středňáci v písních Prosinec, Vánoce a Unpoquito cantas. Po přestávce pak už nejmenší, usazeni pod pódiem, mohli sledovat pohádku O pyšném banánu. Následovaly děti z kroužku Zumba. Tanečníci z Monteráčku obyčejně nabudí dynamickými skladbami – tentokrát to bylo zcela jiné vystoupení. Kdo byl pozorný při úvodním slovu, mohl zachytit vážné poselství o hrozících i reálném válečném běsnění a především vzkaz „třeba se svět změní aspoň na jednu noc, dnes se sny plní". Zakončili jsme jak jinak, než koledami, těmi nejznámějšími, které zpívaly nejen děti, ale všichni, kdo si nenechali ujít tento tradiční předvánoční zážitek.

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN je týmová soutěž, které zúčastňují v předvánoční době tříčlenná družstva, zápolí se na Mendlově gymnáziu v Opavě. Vloni jsme se stali vítězi, letos trojice Veronika Lipková, Ondra Marek a Jakub Knopp skončila pátá, B družstvo ve složení Lukáš Sukeník, Marie Kořínková a Martin Jakeš uzavřelo druhou desítku.

 

Leden

Na začátku roku navštívili předškoláci první třídu. Zpočátku si nebyli jistí, co je ve škole čeká. Ale už za malou chvilku se zapojili do hádání hádanek. Krátkou hádanku si totiž připravil každý prvňáček a nahlas ji ostatním dětem přečetl! Tak prvňáci předvedli, že už umí číst! Po hádankách jsme se protáhli při říkance o bramboře. Pak si všechny děti na říkadlo „Šla babička do městečka“ procvičily ruku na psaní. A rozcvičily si také prsty, když pekly vánočku. Velmi nás všechny pobavilo živé pexeso, které skončilo nerozhodně pro kluky i holky.  Za odměnu si děti vysloužily jedničku s hvězdičkou. Po velké přestávce, strávené společně venku, jsme se pak rozloučili a předali jsme předškolákům malé dárečky. Ti pak poprvé poobědvali ve školní jídelně

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se uskutečnila první lednovou sobotu. Přestože mrazy atakovaly stupnici na minus 20stupních Celsia, děti neohroženě navštěvovaly jednotlivé slavkovské domácnosti a byly moc šikovné. Srdce Slavkováků nezamrzla a celkem deset supin vybralo do pokladniček 51469 Kč.

 

Tradičně velký zájem je mezi žáky o konání školního kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. I tentokrát musela proběhnout ve školní jídelně a to ve třech kategoriích s těmito výsledky:

Šesté třídy: 1. Filip Kunz 17b., 2. Adéla Malíková 16b., 3. Vendula Trojančíková 14b.

Sedmé třídy: 1. Adam Otipka27b., Matěj Jaroš 26b., Jirka Rypl 26b.

Osmé a deváté třídy: 1. Lukáš Rychlý20b., 2. Alžběta Skřontová a Matěj Soška 17b.,

3. Draha Světlíková a Martin Jakeš 16b.

 

Po loňské nemastné neslané zimě, kdy jsme udělali rozhodnutí realizovat LYŽAŘSKÝ VÝCVIK až v osmé třídě, se oba kurzy uskutečnili v podmínkách zimní pohádky. Klaplo všechno – příjemné ubytování s mnohokrát oceňovanou stravou penzionu Sedmikráska, vynikající sněhové podmínky na mírném a vždy skvěle upraveném svahu Kopřivná, běžecké stopy v bezprostřední blízkosti objektu. Největší radost máme na naší škole z toho, že lyžařský kurs absolvuje prakticky celý třídní kolektiv, dokonce ani pádné zdravotní omezení není příčinou neúčasti. Cena 1650 Kč je jistě přijatelná i pro rodiny, které musí počítat s každou korunou rodinného rozpočtu. Není divu, že jsme si zamluvili i termín pro příští osmáky, kteří se v případě opakování letošní opravdové zimy mají na co těšit.

 

Naši prvňáčci se po půl roce intenzivní výuky té nejdůležitější kompetence, jež je bude provázet po celý další život, sešli na slavnosti PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Uskutečnila se již podruhé v místní knihovně, která musela pojmout nejen celou třídu, ale také rodiče i další blízké. Každý z prvňáčků přečetl krátkou hádanku ve formě básničky, aby jejich znalost byla nezpochybnitelná. Následoval slib čtenáře a pak již jednotlivě předstupovali před pana ředitele, který je velmi moudrou a také velmi těžkou knihou potřikrát poklepal po rameni, čímž stvrdil přijetí do stavu. Všichni se také stali členy místní knihovny, kromě průkazky dostali knížku básniček a památečnou záložku. Slavnostní charakter aktu podtrhlo občerstvení, které svým dětem připravili rodiče.

           

Silná skupina základního kola ve FLORBALU šestých a sedmých tříd byla zároveň velmi vyrovnaná. Hrálo se na Englišce, a přestože naši neprohráli, dvě remízy a jedno vítězství stačilo sice na krásnou, ale jen druhou - nepostupovou příčku. Nejvíce brankami se zapsal Šimon Nádeníček, celý tým si zaslouží pochvalu za předvedený bojový výkon.

 

Julie Bradáčová dokázala porazit všechny své soupeře v opavském bazénu a přivezla diplom za první místo V PLAVÁNÍ na 25 m volný způsob. Dařilo se také Dankovi Kubátovi ze 4. třídy, který se umístil na krásném 3. místě. Ani ostatní závodníci Lucie Ryžová (3. třída), Alžběta Kadaňková (4. třída), Monika Freyová (5. třída) a Jonáš Montág (5. třída) se v konkurenci neztratili a předvedli výkony na hranici svých možností.

 

 

Únor

Počátkem února proběhl v Kulturním domě MAŠKARNÍ KARNEVAL, který pro děti školní družiny připravil Žákovský parlament. Účast byla velká, napočítali jsme 52 krásných masek, přítomny však byly téměř všechny děti nižšího stupně. Byly připraveny soutěže jako „Židličková“, „Kdo se ztratil“, „Ovoce“ nebo „Kuba řekl“. Děti se do všech připravených her zapojily s nadšením. Vítězové jednotlivých her a soutěží dostali sladkou odměnu. Hrála nám hudba, a tak si děti mohly zatančit „Ptačí tanec“ nebo třeba „Makarenu“. Tančilo se ale hlavně pro radost a na své si přišli úplně všichni. Hravá a taneční nálada nás doprovázela celým odpolednem.Na závěr nás čekalo vyhlášení těch nejlepších masek. Jako nejoriginálnější masky byly vybrány„Kečup a hořčice“ v podání Elišky a Aničky Gorčicových ze 3. třídy. Umístění za nejvtipnější masku převzal„Mimozemšťan“, ve kterého se proměnil David Trojančík z 2. třídy.Vítězové za nejlépe domácky vyrobenou masku byli hned dva.„Vánoční stromeček“, do kterého se přestrojila Šarlotka Lhotská z 1. třídy a „Harry Potter“, kterého ztvárnil Jirka Weiss rovněž z 1. třídy. Vítězové dostali krásné věcné ceny.Všechny děti si karneval užily s veselou náladou a my děkujeme Žákovskému parlamentu za přípravu a společně strávené odpoledne a již nyní se těšíme na karneval v příštím roce.

 

První ročník POKEROVÉHO TURNAJE se odehrál ve skvělé atmosféře, která byla u jednotlivých stolů zajímavá, napínavá, občas drásající nervy, jež sem tam i trochu utekly. Z 34 přihlášených hráčů se k finálovému stolu dostali: Vojta Vincker, Šimon Nádeníček, Adam Haas, Lukáš Včelka, Jiří Rypl a Filip Nádeníček. Nejpevnější nervy, nejneproniknutelnější „poker face“ a také nejvíce štěstí prokázal Filip, jenž získal titul pokerového krále školy. Atmosféru odpoledne si však užili všichni, včetně paní učitelky Hlásné, která nad ním převzala záštitu.

 

V únoru se uskutečnila RECITAČNÍ SOUTĚŽ dětí nižšího stupně. Soutěžilo 35 dětí ve třech kategoriích. V kategorii 1. třídy přednášelo šest dětí a porota udělila první místo Šarlotce Lhotské, druhé místo vybojovali: Julinka Grohová, Kuba Zahel, Petra Hlávková, Natálka Kurková a Leontýnka Malchárková.

Ve druhé kategorii soutěžilo 18 děti 2. a 3. třídy. Porota udělila první místo Anetce Přibylové ze 3. třídy a Davídkovi Trojančíkovi ze 2.třídy. Na druhém místě se umístil Marek Kubala. Třetí místo porota neudělila, protože všichni ostatní přednášeli moc hezky a na stejné úrovni. V nejstarší kategorii přednášelo 11 dětí. Na prvním místě se umístila Karin Malchárková z 5. třídy, druhá skončila Alžběta Kadaňková ze čtvrté třídy a třetí místo obsadily Adéla Gebauerová a Tereza Mikolajková, obě ze čtvrté třídy. Bylo to krásné odpoledne, chválíme za velkou snahu a odvahu vystoupit před svými spolužáky, kteří vytvořili příjemnou diváckou kulisu a každého odměnili potleskem.  

 

ZPÍVÁME V DRUŽINĚ. Letošní téma - slezské lidové písně. Děti se zadaného úkolu ujaly velmi zodpovědně a také to bylo na soutěži znát! Prožili jsme velmi pěkné, příjemné odpoledne, sálem zněly slezské písničky zpívané, zatančené i předvedené s velkou chutí a radostí. Maminky sháněly a šily kroje, čehož si velmi vážíme. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž absolutním vítězem s počtem 94 hlasů se stalo pásmo písní Šije, šije švec, Leva nožka, Pod těšinskym mostkem, které zatančily děti 1. a 2. třídy. Líbili se ale úplně všichni, hlasování pomocí korálků vkládaných do jednotlivých pohárů všemi diváky dětmi i dospělými byly velmi vyrovnané. Vystoupili: 1.třída: Petra Hlávková, Natálie Kurková, Klára Zahlová, Karolína Lozertová , Leontýna Malchárková, Šarlota Lhotská.2.třída: Daniel Gorčica, David Trojančík, Magdaléna Maiwaldová. 4.třída: Tereza Mikolajková, Denisa Hrudíková, Adéla Gebauerová, Jiří Duroň, Michaela Krivošičová, Alžběta Kadaňková, Barbora Slavíková, Barbora Pavelková. 5.třída: Monika Freyová, Tereza Tomášková, Veronika Janíková, Tereza Zahlová, Dominik Borunský, Elen Bořecká, Izabela Hoppová. Na housle doprovázely Eliška Kirschnerová a Adéla Gebauerová.

 

Vynikajícího úspěchu dosáhnul žák 6. A třídy Filip Kunc v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Svými znalostmi zastínil všechny další mladé geografy a s nejvyšším počtem bodů se umístil na prvním místě. S vítězi ostatních okresů se utká v krajském kole.

 

Po celý týden se z žákovské kuchyně linuly v odpoledních hodinách vůně pokrmů, které připravovala družstva bojující V SOUTĚŽI O NEJCHUTNĚJŠÍ DEZERT. Málokdy se stane, že se v jedné kuchyni setkají deváťáci s prvňáčky, i tím získala soutěž zvláštní atmosféru. Přes třicet týmů – tedy asi stovka žáků - se snažila oslnit porotu druhy běžnými i originálními, štěstí pro ni, že soutěž netrvala déle. Dostalo se i na sborovnu, všichni učitelé oceňovali výborný nápad, který obohatil svačinky pedagogů. Vzorky byly porotě předkládány pod pořadovým číslem, aby bylo rozhodnutí skutečně objektivní. Vyhlášení se muselo uskutečnit v tělocvičně, do poslední chvíle neznali žáci pořadí nejúspěšnějších: 1. místo Sofie Svobodová, Nikola Hajduková, Vanesa Štýbarová. 2. Klára Beinhauerová, Pavla Hrazdilová, 3. Jindra Klein, Anička Stojakovič, Lucka Rýžová. 4. Adam Drobný, Standa Matějek, David Borč. 5. Karin a Leontýnka Malchárkovy.

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA chlapců a dívek aneb Dny plné medailí, úspěchů, radosti, ale také slziček.

Hoši bojovali pouze v kategorii družstev starších žáků III a IV, dívky pak navíc i v ml. žákyních II. Malí kluci ještě potřebují rok trénovat. Děvčat máme v gymnastice opravdu hodně – ale jen 20 se probojovalo do okresního kola. Malé holčičky si vedly se ctí. Moc a moc se snažily, bojovaly o postup jako lvi a na poslední chvíli se naučily výmyk či přeskočily roznožkou kozu. Závodilo se v trojboji: hrazda, přeskok, akrobacie/koberec/. Diplomy a medaile si odnesla tato družstva: dívky III - 3. místo, dívky IV - 2. místo, chlapci IV - 3. místo. Uspěli jsme čtyřikrát i v celkovém hodnocení jednotlivců: Jan Prejda 2. místo, Vendula Trojančíková 3. místo, sestry Kaperové Tereza a Barbora 3. místo za stejný počet celkových bodů.

Oceňujeme, že v současné době baví SG tolik děvčat i chlapců. Stále se zlepšují a provádějí stále náročnější cviky, jako jsou přemety vpřed a vzad, arab, flik /hvězda bez rukou – ve vzduchu/, skrčky nebo přemet vpřed přes bednu nadél, toče jízdmo na hrazdě/. A ty slzičky? - tréma a nadměrná snaha někdy způsobí, že se skáče přes kozu bez pomocí rukou nebo se skok zvaný nůžky chce provést tak dokonale, že závodnice upadne. Je jen málo škol, kde se gymnastice aktivně věnují. Dá to moc práce…proto si moc vážíme všech, kteří s plným nasazením jdou do toho. Jsou to: všechny děti navštěvující gymnastiku a učitelé, učitelky, vychovatelky i bývalí žáci. Za všechny: Martin Řehulka, Michala Holešová, Martina Trojančíková, Radek Prejda a Helena Malčeková.

 

Okresní kolo PĚVECKÉ SOUTĚŽE školních družin se konalo v hudebně školy Ilji Hurníka v Opavě. Tématem pro letošní rok byly Slezské písničky. Potvrdili jsme staré dobré rčení – Co Čech – to muzikant! Zažili jsme velmi pestré a příjemné odpoledne plné radosti, úsměvů, muziky, zpěvu a navíc v „našim nařeči!“Některé děti zpívaly sólo, jiné ve skupinkách, některé se doprovázely na flétničky, klavír, housle, Orffovy rytmické nástroje, jiné zase tančily. Navíc se zúčastnilo i hodně chlapců, což je velmi potěšující. Písničky a tanečky ze Slezské besedy - Šije, šije švec, Leva nožka, Pod těšinským mostkem - v podání dětí 1. a 2. třídy ze Slavkova, „rozhovor“ mezi „děvuchum a synkem“ z 5. třídy v písni Za našima humny také ze Slavkova byl oceněn Zlatým pásmem a zvláštním oceněním fundované poroty. I vychovatelky se přidaly - zazpívaly našim dětem také slezské písničky a sklidily za to od dětí ovace ve stoje.

 

Turnaj dvojic v BADMINTONU probíhal pod patronací Žákovského parlamentu v lednu až březnu před vyučováním v tělocvičně školy.  V kategorii šestých a sedmých tříd si první místo v dramatickém finálovém duelu vybojovali Matěj Jaroš a Jirka Rypl, kteří v poměru 2 : 1 porazili Dominika Kubalu a Filipa Šenka. Bronzoví skončili Lukáš Beil a Dominik Vícha před Tondou Davidem a Jakubem Matýskem.

 

Březen

Na školní kolo v SUDOKU si trouflo celkem 16 luštitelů. Soutěžilo se v tradičním i méně obvyklých způsobech této mysl a soustředění bystřící hry. S výrazným náskokem se na prvních dvou místech umístila děvčata z 8. B Lucka Kordulová a Jana Kramolišová, triumvirát, který nás bude reprezentovat v okresním kole   na ZŠ TGM v Opavě, doplní ještě Flip Kunc ze šesté třídy.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je pro děti, které ještě nechodí do školy. Pořádáme jej před zápisem do první třídy, aby se seznámily s novým prostředím a ztratily obavy před novou etapou života. U vstupu děvčátka a chlapce přivítali Pat a Mat, jež je provázeli celou dobu a pomáhali jim plnit lehčí či obtížnější úkoly. Děti si vyzkoušely, že není vůbec jednoduché složit rám k obrazu, poskládat zbořenou stavbu z kostek, ani pečení a zdobení vajíček nebyl zrovna lehký úkol. Vylézt po žebříku a utrhnout si bonbon ze stromu zvládly děti snadno. S Patem a Matem se vůbec nebály řídit auto a projely i slalomem. Odměnou jim pak byl počítačový dětský koutek. Po získání všech nálepek si vytvořily obrázek Pata a Mata, domů si    odnášely medaili na památku. Den otevřených dveří má na naší škole mnohaletou tradici, i letos přišly čtyři desítky dětí, nepamatujeme, že by jich někdy bylo tolik. Poděkování patří žákům devátých a osmých tříd, kteří učitelkám nižšího stupně velmi pomohli a svého úkolu průvodců dvou všeumělů se zhostili skvěle: Natálie Gurecká a Míša Žembová, Klára Velebová, Chalupová Nikola, Míša Kupková, Monika Scherzinová, Adéla Pretschová, Adéla Burdová, Veronika Antlová, Michal Kostera, Lukáš Soška, Matěj Soška, Danek Kudela, Adam Lazecký, Michal Klapetek a Ríša Volovský.

                      

Děvčata i chlapci se poctivě připravovali NA ŠKOLNÍ KOLO SLAVKOVSKÉHO SKŘIVÁNKA řadu týdnů. A to bylo znát na úrovni jednotlivých interpretů. Zaznělo mnoho krásných, dojemných i rozverných slezských lidových písní: Panimamo, Za našima humny, Roztrhana chalupka, Kolem naši zahrádečky, U šleda, Ja sem cerka krčmařova, Tam v Opavě, A choť sem děvucha i další. Celkem se zúčastnilo 38 zpěváků a zpěvaček. Porota udělovala zlaté, stříbrní a bronzové pásmo, které nahrazuje 1.-3. místo ve všech pěveckých kategoriích.

V kategorii 1.tř. získaly zlaté pásmo: Natálie Kurková a zároveň i postup, Klára Zahlová, Karolína Losertová.Stříbrní skončily: Petra Hlávková, Šarlota Lhotská, Leontýna Malchárková.

V kategorii 2.a 3.tř. získaly zlaté pásmo: Daniel Gorčica  a Aneta Přibylová a zároveň i postup,

Stříbrné pásmo: Magdaléna Maiwaldová , David Trojančík,

V kategorii 4.a 5..tř. získaly zlaté pásmo:

Karin Malchárková, Tereza Tomášková, Jiří Duroň  a zároveň i postup, Adriana Lhotská

stříbrné pásmo  Monika Freyová, Tereza Zahlová.

V kategorii 6.a7.tř. získaly zlaté pásmo:

Tereza Anna Králová, Elen Malchárková a zároveň i postup,

stříbrné pásmo: Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Lenka Drastichová, Nikola Kosterová, Simona Harazimová, Pavla Hrazdilová, Tereza Malčeková

Byla udělena cena diváka – pro 1. stupeň Karin Malchárková a pro 2. stupeň Elen Malchárková. Zvláštní ocenění získal Vojtěch Šenk.

 

Na OKRESNÍ PŘEHLÍDKU PÓDIOVÝCH SKLADEB si Monteráčci připravili skladbu Sestřičky a pacienti.

Námět podpořený tematickou hudbou je z nemocničního prostředí. Kostýmy sestřiček a pyžama pacientů měly bouřlivý ohlas mezi početnými diváky, celkové pojetí se líbilo i porotě, takže děvčata opět dokázala z početného soutěžního pole postoupit do krajského kola. Strávila velmi příjemné odpoledne plné pohybu, mládí, rozzářených, veselých, ale také soustředěných tváří. Naše tanečnice podporovaly i ostatní skladbičky,  především rodiče a děti z naší MŠ se skladbou Mravenci, mažoretky a aerobičky z Vrchní, obdivovaly malinké holčičky, které předváděly rybičky v moři, a trochu se bály Duchů z Háje ve Slezsku. Skladbu nacvičily paní učitelka Martina Trojančíková a Michala Holešová.

 

Pokaždé, když se objeví nová výstava v Domě umění v Opavě, stojí za to ji vidět. Prvňáčci si vyšli do světa umění už podruhé, divadlo zvládli na jedničku, tentokrát byli na animaci o Josefu Ladovi s názvem „Na Ladu máš náladu“. Dozvěděli se, že jsou v galerii a jak se tam mají chovat a odnesli si spoustu informací a zážitků. Děti dostaly na začátku Ladovu pohlednici, na které byly kaňky. Každou kaňku opravily samolepkou, když splnily nějaký úkol. Například vyhledávaly ptáčky na obrazech. Víte, jak vypadá rajka? Nebo skládaly obrovské puzzle. Milá paní průvodkyně je pak zavedla do vesničky Hrusice, kde si kluci vyrobili jarní ozdobu na klopu a děvčata květinovou čelenku.

 

Vynikajícího úspěchu dosáhl žák 6. A třídy Filip Kunc v okresním kole ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Svými znalostmi zastínil všechny další mladé geografy a s nejvyšším počtem bodů se umístil na prvním místě. S vítězi ostatních okresů se utkal v krajském kole. Filip se neztratil ani v Ostravě, kde s minimálním rozdílem na vítěze obsadil pěkné čtvrté místo.

 

            PYTHAGORIÁDA je matematická soutěž, kde pro postup okresního kola musí účastník dosáhnout alespoň devíti bodů v patnácti příkladech. U nás se zúčastnili všichni žáci od páté do osmé třídy a úspěšnými řešiteli se stali: Adrien Tanekou, David Zahel, Karin Malchárková, Izabela Hoppová, Adéla Malíková, Filip Kostera, Vendule Trojančíková, Matěj Škrobánek, Jana Jochimová, Matyáš Marek, Štěpán Rychlý, Jiří Rypl, Alžběta Skřontov,á, Anna Nádeníčková, Karolína Kunzová, Jan Vitásek, Vojta Rádek, Matěj Malchárek, Lucie Kordulová.

 

MATEMATICKÝ KLOKAN ještě více prověří logické uvažování, hledání chytrých řešení, ve vyšších třídách jsou však již nutné poměrně obsáhlé znalosti královny věd. Soutěží se „na dálku“, velmi pěkným výsledkem je dosažení padesáti a více bodů. Neoficiálně se zúčastnili i prvňáčci /museli přelouskat poměrně složitý text zadání /, pozoruhodného skóre dosáhli: Danek Krivošič, Danek Plachký, Vendule Richterová, Julie Bradáčová, Adéle Gebauerová, Tereza Mikolajková, Barbora Pavelková, David Zahel, Adam Kostřiba, Adéla Malíková, Martin bokiš, Matěj Škrobánek, Vendula Trojančíková, Sofie Svobodová, Samuel Svoboda, Matěj jaroš, Jirka Rypl, Veronika Hymlárová, Jan Vitásek, Jana Bednaříková, Lucie Kordulová. Vynikající pak bylo skóre Veroniky Lipkové, Lukáše Sukeníka, Lukáše Rychlého, Martina Jakeše, všichni čtyři jsou žáky deváté třídy, v okresním srovnání: Lukáš Rychlý třetí, Veronika Lipková čtvrtá, Martin Jakeš desátý.   

 

28. březen DEN UČITELŮ je v naší škole spojen se zajímavou situací, kde se ve většině hodin za katedru postaví žáci. Jejich výkon posuzovali jednak přítomní učitelé, o tom, kdo se tento den zhostil úlohy kantora nejlépe, pak rozhodovali žáci. Byla hodina přínosná nebo šlo jen o vyplnění 45 minut, dosáhli vyučující zájmu svých spolužáků, panovala kázeň, byla lekce dostatečně pestrá? Vyhodnotit přes šedesát odučených hodin nebylo jednoduché, těm nejlepším byl udělen titul ŽÁKOVSKÉHO ÁMOSE.

 

Duben

V pátek 7. dubna jsme oslavili společně s kolegy z míst, odkud docházejí do naší školy děti, Den učitelů. V naší obci se jedná o důstojnou společenskou událost, která spojuje všechny, kdo se školstvím mají, či v případě našich důchodců měli, něco do činění Včetně starostů obcí a pozvaných hostů.  Hezkou tradicí je ocenění učitelů i dalších zaměstnanců školy, školky a školní jídelny, kteří v uplynulém období přispěli k naplnění cílů v této oblasti.

 

Paní učitelka Magda Hymlárová patří k početné skupině našich učitelů, kteří se slavkovskou školou spojili prakticky svůj celý dosavadní profesní život.  Na prvním stupni vyučuje přes dvě desítky let a společně s kolegyněmi přibližně stejné generace tvoří jádro, na kterém stojí úspěchy celé školy. Do šesté třídy přicházejí jejich zásluhou děti, jež mají pevně vštípené zásady chování ke spolužákům, k učitelům, jsou v nich vypěstované pevné návyky udržení pořádku na lavici, přípravy na hodinu, kázně i aktivního přístupu k učení. To všechno je výsledkem obdivuhodné trpělivosti, důslednosti a soustavné každodenní práce, která je zvláště v nižších třídách vyčerpávající.

V kariéře paní učitelky se objevuje zvláštní fenomén, jenž je možná výsledkem souběhu náhod, ale možná také ne. V její třídě se pravidelně vytvoří poměrně silná skupina velmi bystrých žáků, kteří své znalosti a dovednosti dále zúročují v úspěších ve vyučování i soutěžích.  Druhým jevem /a to už je opravdu pouze náhoda/ - do jejích ročníků vstupují zejména hoši. Poměr silného a slabého pohlaví v  současné třetí třídě je dvacet chlapců ke čtyřem děvčátkům.  A to ne ledajakých chlapců. Už v MŠ o sobě dávali řádně vědět. Stačil však necelý půlrok a paní učitelka mohla v pololetní zprávě konstatovat, že atmosféra v první třídě je dělná, přátelská, aktivizující a to platí i nyní.

Podpory a obdivu za nesmlouvavost při vyžadování plnění povinností se jí dostává od rodičů. Ti oceňují klid, se kterým se dokáže vyrovnat s každou situací, nacházení společného východiska při řešení problémů, autoritu, jíž se těší u žáků.

Mgr. Magda Hymlárová je oporou při každém veřejném vystoupení mladších dětí, kde uplatňuje své muzikální schopnosti. Jsou to tradiční akce, jež pořádá škola společně s naší obcí – setkání s důchodci, zpívání u stromečku, Vánoční besídka, Den matek, a také soutěže zejména v hudební oblasti.

Přejeme paní učitelce hodně dalších sil a blahopřejeme k nadcházejícímu životnímu jubileu.

 

Paní Iva Urbanová pracuje v naší mateřské škole již dvacet šest let, až do roku 2006 zastávala funkci školnice, po sloučení se základní školou pak jako správní zaměstnanec. Vždy se velmi angažovala v dalších aktivitách souvisejících s mateřskou školou. Po mnoho let zastávala funkci pokladníka SRPŠ a zároveň byla garantem a duší výboru při zařizování akcí. V současné době pokračuje v práci správní zaměstnankyně, uklízí v mateřské škole a pomáhá jako síla v kuchyni. Učitelkám pomáhá při oblékání a pomocných pracích u malých dětí - v současné době už i dvouletých. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných mateřskou školou, jako jsou výlety s dětmi, maškarní karnevaly, prodej občerstvení, prodeje dětských výrobků při velikonočních výstavkách, vánočních programů.

 

VYSTOUPENÍ SPORTOVNÍHO KROUŽKU BASKETBALU VE SPORTOVNÍ HALE V OPAVĚ

Muži A týmu Opavy se utkali s týmem z Pardubic, nám patřila přestávka. Děti na velké ploše haly ukázaly, jak umí pracovat s míčem, švihadlem, běhat, skákat a další dovednosti. Z úst moderátora se dostalo naší exhibici vysokého ocenění, slavkovští hoši svými dovednostmi zaujali naplněnou halu. Nebyly to ale jen sportovní výkony našich kluků, ale i jeden velmi pěkný a dojemný zážitek, který zvlášť potěšil pomocnou trenérku p. uč. Malčekovou:

„Jeden chlapec z 1. třídy trpí závratí a strachem z výšek, takže, když jsme vyšlapali schody na horní  tribuny, začalo mu být špatně. Všimla jsem si toho, ale seděl dál ode mne a nebyl schopen za mnou přijít. V tom se ale rychle zvedl – sám od sebe – žák 1. třídy, přelezl přes sedadla k němu a začal ho uklidňovat. Pak ho pomalu přivedl ke mně a za chvíli bylo po strachu a nevolnosti.

Někdo by řekl – taková maličkost – ale já jsem viděla, že některé děti ještě mají dobré srdíčko, nehledí jen na sebe – ale jsou ochotni pomoci kamarádovi. Za to mu patří obrovská pochvala a doufám, že ví, že si tohoto činu vážíme více, než třeba vítězství nad silným soupeřem“. Jeho jméno je Viktor Hrudík.

 

Chlapci 8. a 9. tříd se zúčastnili turnaje v MALÉ KOPANÉ na umělé trávě v Opavě Kylešovicích. Fotbal této kategorie už není žádná čutaná – je to hra velmi rychlá, plná nasazení a tvrdých soubojů. Hrálo se ve dvou skupinách a naši kluci postupně poměřili síly s výběry základních škol Vrchní, Otická a Melč. Naši v této skupině rozhodně nehráli druhé housle. V prvním zápase se vypořádali s Vrchní gólem střídajícího Kuby Quize, a na závěr hladce přehráli tým Melče (skórovali Martin Frey a 2x David Marek). Bohužel mezitím těsně prohráli s favorizovanou Otickou, když k utkání nastoupili s přílišným respektem, dostali hloupé dva góly a ze závěrečného tlaku a několika dobrých šancí pak vytěžili už jen snížení na konečných 2:1. Do dalších bojů v okresním kole tak už nezasáhnou, i tak jim patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Složení týmu: Petr Lenek, David Marek, Martin Frey, Kuba Quiz, Adam Mička, Michal a Jan Houdkovi, Jan Čermín, Lukáš Soška a Michal Kostera.

 

Přes třicet děvčátek a chlapců se přišlo se svými rodiči ZAPSAT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU SLAVKOV. Letos poprvé v dubnovém termínu, aby mezi vstupem do školy a zápisem byl menší časový úsek. I těch několik týdnů v tomto věku může znamenat poměrně značný pokrok. Zápis organizujeme formou společné práce u stolečků pod dohledem učitelek nižšího stupně, předtím se děti rozehřejí při rytmické písničce a rodiče i předškoláci mají možnost přesvědčit se, jak neuvěřitelný pokrok udělali letošní prvňáčci ve čtení. Směrem k rodičům má vedení školy dostatečný prostor představit školu, informovat o záležitostech spojených s nástupem do první třídy, zodpovědět dotazy. Také letos dodržíme dlouhodobě stanovený  nejvyšší počet 24 prvňáčků.

 

Velkou dávku zanícení pro přírodu prokázali všichni, kdo se zúčastnili BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěžící musí poznat 466 druhů rostlin a živočichů, prostudovat obsáhlou textovou část, jen vstupní úkol je nutno zpracovat na nejméně deseti stranách. Naši reprezentanti si vedli výborně, Luděk Klein skončil na skvělém šestém místě, Jirka Rypl jako čtrnáctý. Díky patří oběma chlapcům za hodiny a hodiny přípravy na tuto nesmírně náročnou soutěž.

 

Po postupu se výběr děvčat 7. - 9. třídy zúčastnil REPUBLIKOVÉHO KOLO COCA – COLA CUPU ve fotbale na ZŠ Otická v Opavě. K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti ZŠ Otická. Po vyrovnaném začátku a šancí na obou stranách se do vedení 1:0 nejprve dostaly domácí hráčky, naše děvčata však po drtivém náporu zaslouženě vyrovnaly, díky Nikole Chalupové na konečných 1:1. V tomto zápase nás několikrát podržela naše brankářka Maruška Kořínková. K druhému zápasu nastoupila domácí ZŠ Otická proti ZŠ Hornická z Hlučína a domácí hráčky vyhrály vysoko 6:0. Bylo jasné, že pokud budeme chtít postoupit do 3. kola turnaje budeme muset soupeřky z Hlučína porazit nejméně o 7 branek. To se nám bohužel nepodařilo a nakonec jsme nepostoupili. Naše hráčky poctivě trénovaly, v zápasech bojovaly a příkladně reprezentovaly naší školu, za což jim patří velký dík.

 

Děvčata se zúčastnila republikového finálePÓDIOVÝCH SKLADBÁCH ve víceúčelové hale v Opavě. Naši základní školu reprezentovalo šestnáct děvčat z tanečního klubu Monteráčci. Této soutěže se účastní především skladby zaměřené na gymnastiku, ale ani naše převážně taneční číslo se mezi ostatními neztratilo. Holky předvedly skvělý výkon a vystoupení se jim moc povedlo. Nakonec jsme si odvezly perfektní čtvrté /republikové/ místo.

 

 

Den, na který se v učitelské kariéře nezapomíná, zažila paní učitelka Malčeková na regionálním kole Opavského skřivánka, který je součástí celorepublikové přehlídky lidových zpěváčků. Proběhl za účasti diváků v Loutkovém divadle, naše děvčata doprovázela cimbálovka, porota byla složena ze skutečných odborníků, např. hudebního redaktora Českého rozhlasu. Jen čtyři zpěváci ze stovek účastníků školních kol měli šanci na postup do národního kola. Dvě z nich byly ze Základní školy Slavkov. Tereza Anna Králová a Elen Malchárková. Děvčata zúročila desítky hodin nácviku se svou učitelkou, výsledkem byl skvělý pěvecký zážitek provázený i výrazným osobnostním projevem.  Pokračováním pak byla účast v národním kole lidových zpěváků v Brně.  Setkání s dětmi folkloristických souborů ze Slovácka, Hané, Valašska a dalších oblastí naší vlasti, stejně jako účast největších osobností lidové písničky a také špičkových souborů, byl zážitkem na celý život pro slavkovské skřivánky i pro jejich rodiče.  

 

Po mnoha letech jsme museli omezit jarní akci ke Dnu Země na úklid v nejbližším okolí školy. Několikeré odložení /vzpomeňme na dubnových 20 – 30 cm sněhu, deštivé dny/ zavinilo, že příkopy kolem výpadovek zatím zarostly bujnou trávou, která zakryla nepořádek po zimě. Uklidili jsme tedy jen okolí školy a alespoň jsme svátek naší modré planety připomněli v hlášení školního rozhlasu otázkami souvisejícími s životním prostředím, jeho ochranou a vůbec vztahem člověk – příroda. Otázky byly svou obtížností vhodné spíše pro žáky vyššího stupně, ale „chytali“ se i mladší, např. Anetka Přibylová, Viktor Šnajdr, Adéla Gebauerová, Jirka Duroň, vynikající Adrien Tanekou /22 bodů z 25/. Jen kousek ke stoprocentním znalostem testu měla Adéla Malíková, Šimon Nádeníček, Vendula Trojančíková, Sofie Svobodová, Jirka Rypl, Adam Otipka, Matěj Jaroš, Alžběta Skřontová, Tereza Kaperová, Petr Lenek, Danek Petržilka, Jakub Knappe, Lukáš Soška, Lukáš Sukeník. Pro Drahomíru Světlíkovou a Veroniku Lipkovou byl test příležitostí blýsknout se znalostmi stoprocentními.

Vyzbrojeni rukavicemi a pytli, vyrazili prvňáčci uklízet okolí školy. Navzdory špatnému počasí tak oslavili Den Země. A uklidili opravdu vzorně. V areálu školy před jídelnou byl vcelku pořádek, akorát děvčata překvapilo, kolik nacházela nedopalků od cigaret.  Chlapci si vzali na starost skladiště dlažebních kostek před hřištěm, kde bylo odpadu mnohem více. Dokonce našli i injekční stříkačku. Všem dětem, i starším, tímto připomínáme, že na podobné nálezy NIKDY nemáme sahat. Vždy musíme zavolat dospělého (Policii ČR). Bohužel i s takovými případy se v životě setkáme. Je důležité vědět, jak se v takové situaci zachovat.

 

 

Květen

Začátkem května proběhlo v Opavě okresní kolo soutěže MLADÝ ZDRAVOTNÍK. Za naši školu se poprvé zúčastnila dvě družstva. Ve velké konkurenci škol celého okresu naši starší "záchanáři" obhájili bronzové umístění z loňska, zásluhu na tom má velitelka Monika Lischková, Marie Kořínková, Jana Kramolišová, Kristýna Mellarová, a Veronika Hymlárová. Mladší žáky pak od vytoužené bedny dělilo jen několik bodů. Toto umístění je však nesmírně cenné, ve většině družstev jejich kategorie totiž dominovali páťáci, naše družstvo ve složení Jakub Mellar /velitel/, Šimon Mazur, Eliška Gorčicová, Aneta Přibylová, Klára Rýžová tvořili většinou žáci třetí třídy. Pro družstva byla připravena stanoviště, kde žáci poskytovali první pomoc opravdu velmi závažným zraněním. Figuranti byli namaskování a chovali se velmi realisticky, až mráz chodil po zádech, další stanoviště prověřovala jejich znalosti s transportem zraněných a dovednosti v obvazové technice. To, že si mladých zdravotníků a jejich znalostí mimořádně vážíme, nejsou vůbec přehnaná slova. Byli by to oni, kdo by nás v případě nehody či zdravotních potíží zachránili nebo přinejmenším by poskytli tu nejlepší pomoc, která existuje. Pravidelný nácvik každé páteční odpoledne přinesl to nejlepší ovoce zásluhou instruktorů Daniela Poštulky a Veroniky Urbanové pod patronací paní učitelky Heleny Malčekové.

 

Opojení z vítězství zažili chlapci čtvrté a páté třídy, když v turnaji ve FOTBALU v domácím prostředí sokolského hřiště nejdříve rozdrtili ZŠ Englišova 10 : 1 a posléze porazili i našeho tradičního rivala ze Stěbořic 8 : 6.

 

Začátkem května byly realizovány  přednášky pro žáky IV., V., osmých a devátých ročníků. Témata z oblasti preventivně-vzdělávacích programů prezentovala lektorka Mgr. Lenka Šebestová, DiS ze společnosti MP Education, s.r.o. Přednáška "Barbína není jen hračka"přiblížila chlapcům a děvčatům I. stupně problematiku poruch příjmu potravy. Na příběhu Klementýny  a její kamarádky Kačky mohly děti pozorovat plíživost a zákeřnost choroby, kterou trpí již jejich vrstevníci. V přednášce zazněla výživová doporučení a vhodné typy pro zdravou kombinaci jídel. Přednáška z oblasti sexuální výchovy zvlášť pro děvčata a chlapce " Holky z Venuše, kluci z Marsu" byla určena starším žákům, obsahově byla zaměřena na problematiku biologických, psychických a sociálních změn, prevence a sexuálně rizikového chování. Popisovala rozdíly mezi mužem a ženou, informovala o pohlavně přenosných chorobách, jejich rizicích, příznacích a léčbě, vhodných formách antikoncepce, jejich pozitivech a negativech.

 

Počasí v dubnu nás zaskočilo několika decimetry sněhu, jarní SBĚR PAPÍRU tak byl přeložen na začátek května a po kladných zkušenostech z podzimu rozložen do dvou odpolední. Fronty se tentokrát netvořily, citelná zima nezabránila historicky nejvyššímu přísunu suroviny. Vše pod vedením Žákovského parlamentu a pana školníka fungovalo plynule, téměř dvacet tun starého papíru bylo vyloženo, zvážena a naloženo do čtyř kontejnerů, z toho téměř tunu a půl dodala mateřská škola.  Někteří odmítli přijmout odměnu korunu za kg papíru, zvýšili tak fond na odměnu nejlepším třídám.  Zvítězili čtvrťáci s téměř 125 kg na žáka, 116 kg přinesl „průměrný žák“ druhé třídy, následovala pátá první a druhá třída. Na vyšším stupni byla nejlepší 8. B s necelými 60 kg, poměrně těsně následována 7. A. K nejlepším sběračům se zařadili: Šimon Bajgar, Petra Hlávková, Žaneta Berková, Šimon Mazur, Adam Schreier, Eliška a Anna Gorčicová, Barbara Slavíková, Eliška Musilová, Tereza Říčná, Víťa Zemek, Tereza Mikolajková, Adam Bajgar, Veronika Janíková/536 kg/, David Borunský, Adam Haas, Martin Schnirch, Nikola Hajduková, Martin Špilháček, Filip Šenk, Jiří Rypl, Vojta Rádek, Pavla Štěchová, Jana Kramolišová, Jakub Quis, Vojta Winkler, David Klapetek.

O hladký průběh úspěšné akce se nejvíce zasloužili: vedoucí akce a předseda ŽP Ondra Chodura, Monika Lischková, Adéla Schmidová, Luděk Klein, Adrien Tanekou, David Cábel, David Borč, Jakub Quis, Vojta Rádek Pavla Hrazdilová a pochopitelně pan školník.

 

Druhou neděli v květnu slavíme ve Slavkově již dvacátý sedmý rok svátek nazvaný krásně DEN MATEK. Scházíme se s maminkami a babičkami v sále Kulturního domu, všechny příchozí ženy obdrží od starosty květinu a občerstvení, pravidelné návštěvnice však především čekají, čím je překvapí děti mateřské a základní školy. Tento ročník měl několik nepochybných vrcholů. Zdálo se, že první číslo desítek děvčátek a chlapců na motivy Slezské besedy už nemůže být překonáno. Krojovaní zpěváčci a tanečníci zaujali naplněný sál, dali odpoledni správný náboj, který vydržel i přes přestávku až do posledního skvěle zvládnutého čísla Monteráčků na téma sestřičky a pacienti.  Ale ještě minimálně jeden vrchol ocenili diváci bouřlivým potleskem. Něco mezi operetou a muzikálem předvedli herci a zpěváci v pohádce o Červené Karkulce nastudované paní učitelkou Potepovou. Ale ať to bylo vystoupení na téma duchů a čarodějnic, další pohádka o urousaném jedlíkovi, vystoupení Zumby, hudebních kroužků školy, Šmoulů a samozřejmě i dětí mateřinky, všichni sbírali sympatie a vděk přítomných maminek a babiček. Díky za toto počasím i náladou překrásné odpoledne. Kromě vystupujících je třeba pochválit moderátory, oponáře, rychlé spojky a především paní učitelky, které vymyslely, nastudovaly či lépe nadřely jednotlivá čísla pro tento milý svátek.

Ve dvou hudebních soutěžích se druhou májovou neděli postavila na pódium děvčata naší školy. Tereza Anna Králová až v dalekém Liberci v soutěži houslařských nadějí celé republiky. Vedla si znamenitě a skočila na skvělém druhém místě. Elen Malchárková jela do Valašského Meziříčí na zemskou soutěž Moravy a Slezska, zazpívat si společně s Brněnským rozhlasovým orchestrem. Trému si odbyla na dopolední zkoušce, ale před porotou pak vystřihla obě písně na jedničku s hvězdičkou, byť si vylosovala vysoké pořadové číslo a na vystoupení musela čekat až do velmi pozdního odpoledne. Skvělá byly její reprezentace školy i slezského regionu mezi takovými folklórními velmocemi jako jsou Slovácko, Haná, Valašsko.

 

Do soutěže počítačových nadějí BAJTÍK, kterou pořádá Základní škola Boženy Němcové v Opavě, se přihlásily Karin Malchárková a Tereza Otipková. Jejich práce na téma Čím chci být, až vyrostu, měly nápad i provedení, za které obě děvčata obdržela diplom.

 

Odložené okrskové kolo atletického čtyřboje proběhlo současně ve čtyřech kategoriích na ZŠ Englišova v Opavě.  Konkurence byla velká, jen ZŠ Englišova dokázala postavit tři kompletní týmy A, B, C, přesto jsme ve všech kategoriích dokázali skončit na třetím místě. Zvlášť se dařilo naším mladším a starším chlapcům. Vynikající výkony předvedli: Jan Houdek (60 m: 7,6 s, nejrychlejší čas toho dne), Ondřej Chodura (výška: 153 cm), Monika Lischková (míček: 41 m), Filip Šenk (celkové bodované 7.místo).

 

Krajské vojenské velitelství Ostrava pořádalo v areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě brannou soutěž čtyřčlenných smíšených družstev žáků 8. tříd orientovanou na vojenské disciplíny a znalost historie para výsadku WOLFRAM, po kterém byla soutěž pojmenována. Závodilo se v sedmi disciplínách: bojová dráha 1, bojová dráha 2, střelba, vědomostní test, posilovací cvičení (sedy-lehy, kliky, dřepy), zdravověda a hod granátem. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev z celého okresu Opava. Naši žáci ve složení: Martin Frey, David Marek, Tomáš Glabazňa a Monika Lischková bojovali statečně a nakonec obsadili krásné 3. místo, když takto postoupili do krajského finále, které proběhne ve dnech 22. a 23. září 2017 v atraktivním prostředí Vojenského výcvikového prostoru Libavá.

 

Okresní kolo Pythagoriády probíhá v několika kategoriích, páťáky reprezentoval David Zahel a Adrien Tanekou, který skončil na vynikajícím třetím místě. Velmi obtížná byla kategorie osmáků, jen 27 dětí splnilo v celém okrese limitní počet bodů, z toho byli čtyři ze Slavkova. Nejúspěšnější byly Alžběta Skřontová a Karolína Kunzová, společně s dalšími žáky zaujaly čtvrtou pozici, nezklamali ani Anna Nádeníčková a Matěj Malchárek. Za šesťáky bodovali Matěj Škrobánek, Adélka Malíková a Vendula Trojančíková.

 

Rodičovská kavárna na téma Hejného metoda výuky matematiky se na naší škole uskutečnila poprvé. Zmíněnou metodou vyučujeme matematiku v prvním ročníku, některé nápady už ale inspirovaly další učitele královny věd. Rodiče sami projevili zájem se s touto metodou blíže seznámit. V kavárně měli kromě kávy a zákusku nachystaná překvapivě chytré úkoly určené dětem, ale ne tak jednoznačně lehoučké i pro dospělé účastníky.  (Krokování, Hadi a Pavučiny, Autobus, Děda Lesoň, Krychlové stavby…). Prvňáčci rodičům řešení úloh bravurně vysvětlovali a předváděli. Zájem dospělých byl veliký, stejně jako jejich elán dořešit všechny zadané úlohy. Také průvodci, naši malí prvňáčci, si zaslouží obdiv. Dokázali bez ostychu provést labyrintem příkladů nejen své rodiče, ale i učitele, paní zástupkyni a pana ředitele.

 

Jako rozloučení se svou třídní učitelkou po společných čtyřech letech mohli brát čtvrťáci pobyt v Penzionu Nad Vodopády v Rešově. Strávili tam krásných pět dní, během kterých si zkusili novinářské řemeslo. Zjišťovali informace o Rešově, jeho historii a obyvatelích. Vyrobili si mikrofony, aby mohli pohovořit s místními i chalupáři. Vše pak zpracovali do vlastních novin. Nezapomněli ani sportovat a soutěžili v disciplínách Rešovského pětiboje (hod koulí, slalom v gumových lodích, štafetový závod v plavání s vajíčkem a čtyřskok). Rozdělili se do družstev, aby mohli uspořádat turnaj ve fotbale. Nezapomněli ani na turistiku. Pěkná byla vycházka po trase z Rešova do Rešova, kdy zdolali obtížnou trasu Rešovskými vodopády, což byl nevšední zážitek, neboť teklo mnoho vody, která doslova ohlušovala. Pěšky se vydali do Skal, kde si prohlédli stáje a užili si legrace s kozami a poníkem. Po návratu z každé túry je v penzionu čekala velmi chutná večeře či oběd. Na závěr pobytu si děti vyrobily masky z oblečení, které měly v kufru. Nápady byly skvělé a všichni si s chutí zazpívali, zatancovali i zahráli hry. Na rozloučenou daly děti paní Gavendové pamětní list a poděkovaly za to, jak se o ně (vždy s úsměvem) starala. Paní Růžence, která nám vařila, děti udělily diplom „Nejlepší kuchařka na konci světa“.

 

MONTERÁČCI reprezentovali naší školu a obec na republikové přehlídce pódiových skladeb  v Olomouci se skladbou „Pacienti a sestřičky“. Na akci se sjeli zástupci celé České Republiky a dokonce i hosté ze Slovenska. Viděli jsme vystoupení všech věkových kategorií od předškolních dětí až po seniory. Všichni obdrželi krásné ceny a zlaté medaile. Byl to pro děvčata i vedoucí Martinu Trojančíkovou a Michalu Holešovou silný zážitek, který byl završen příjemnou cestou vlakem se spoustou legrace.

 

V květnu se třída 6.B vydala na výlet do Ostravy navštívit Velký svět techniky. Nejdříve absolvovala program "Jak zprovoznit nemocnici" v dílně Leonardo. Formou hry se žáci dostali do role elektroinženýrů. Prozkoumali nejrůznější děje se statickou elektřinou a s elektrickými obvody. Přeměnili elektrický proud ve světlo, zvuk a pohyb. Poté si sami prohlédli a hlavně vyzkoušeli exponáty Velkého světa techniky. Prohlídku jim zpestřilo 3D kino, kde shlédli film Galapágy.   

 

Poslední májový víkend proběhlo za nádherného, slunečného počasí setkání obcí Mikroregionu Hvozdnice a 125. výročí vzniku železniční tratě Opava – Horní Benešov. Naše děti, které navštěvují hudební kroužky, měly na starost uvítání přicházejících a přijíždějících hostů písněmi. K početnému průvodu hudebníků a zpívajících dětí v country oblečení s kytarami, flétnami a houslemi se hlasitým zpěvem přidávali i příchozí. Veselé melodie a bujaré uvítací pokřiky se rozléhaly lesem. Tanečky, mávání ponpony a transparenty obohatily příchod ke vkusně upravenému prostranství, kde se slavnost konala. Za zvláštní zmínku stojí to, že se čtvrťáci spontánně připojili k nacvičovaní a byli vítanou a důležitou posilou. V průběhu odpoledne potěšili přítomné diváky a vzácné hosty pohybovými skladbičkami Šmoulové a Pacienti a sestřičky. Všech 56 našich účinkujících bylo odměněno poukazem na občerstvení. Občané okolních vesnic nešetřili pochvalami. Určitě se nám podařilo posílit pocit sounáležitosti k našemu kraji, jehož osu tvoří říčka, s vodou, o jejíž čistotu společně usilujeme. Akci natáčela i televize.

 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ mezi třídami uspořádal žákovský parlament v měsíci dubnu a květnu ve třech skupinách. V nejmladší kategorii zvítězili páťáci před chlapci a děvčaty ze 6. A a čtvrté třídy. Hned další den odjížděli na okrskové kolo do Opavy, kde obsadili ve své skupině sice pěkné, ale nepostupové druhé místo. V nejstarší skupině zvítězila 9. B, kdy kapitán družstva Ondra Chodura zaznamenal rekordních 20 obětí své přesné mušky. Druhá skončila 9. A, osmá A pak obsadila místo třetí. V prostřední kategorii nenašla přemožitele 8. B, boj o druhé místo skončil lépe pro 7. B, bronzová byla 7. A.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Žáci podávají dvě přihlášky, kritéria pro přijetí jsou prospěch ze základní školy (je hodnocen a bodován výsledek obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), úspěchy -  především v naukových soutěžích pořádaných MŠMT na úrovni okresních a krajských kol - a zejména úspěšné zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka u oborů ukončených maturitní zkouškou. Písemné zkoušky jsou od letošního roku povinné a jednotné pro celou republiku. Žáci, kteří podávají obě přihlášky na maturitní obory, píší testy ve dvou určených termínech a středním školám jsou zasílány lepší výsledky. Střední školy pak sestavují pořadí uchazečů, kde výsledky písemných testů tvoří 60% celkového bodového zisku získaného za přijímací řízení. SŠ zveřejňují bodový zisk nejslabšího uchazeče, kterého škola přijala, což je docela dobrý indikátor celkové úrovně přijatých žáků.

S rozhodnutím Ministerstva školství konat povinné přijímací zkoušky se plně ztotožňujeme, je jedním z hlavních motivačních prvků pro práci v devátém ročníku. Příprava probíhající zejména v přidaných  hodinách českého jazyka a matematiky není jednoduchá. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou znalost veškerého učiva, chuť a zájem na sobě pracovat, systematickou domácí přípravu a v neposlední řadě schopnost překonávat překážky. Myslíme si, že pro působení na vyšších stupních škol jsou tyto vlastnosti a návyky velmi důležité a spolu se správným výběrem oboru přispějí k bezproblémovému a úspěšnému absolvování budoucího studia.

Z celkového počtu 48 žáků obou devátých tříd písemné testy absolvovalo 27 chlapců a děvčat. Všichni byli přijati v prvním kole, ale přijetí některých z nich neproběhlo tak hladce jako v minulých letech, kdy úroveň devátých tříd byla o poznání vyšší. Překvapením byl zejména přetlak na učební obory, a to jak maturitní, tak i tříleté. Celorepubliková kampaň probíhající v minulých letech si vytýčila za cíl přitáhnout mladé lidi k technickým oborům, zviditelnit a zdůraznit potřeby všech řemesel. Naopak nepřekvapil několikanásobný počet uchazečů o studium na gymnáziích, zde se naši žáci s přehledem umístili s možností vybrat si jedno ze dvou vybraných, stejná situace byla u lyceí. Celková bilance přijatých žáků je osm na gymnázia a lycea, patnáct žáků vstoupí na SOŠ především s technickými obory, čtyři na čtyřleté SOU s maturitou a dvacet jedna na tříleté učební obory. Ještě koncem září panovaly u vyučujících jisté pochybnosti o tom, zda všichni přípravu zvládnou a uspějí u zkoušek, ale i v tomto případě se úspěch dostavil. Přejeme všem, aby působení na nových školách bylo úspěšné a splnilo všechna jejich očekávání.

 

Červen

DEN EVROPY se stal již tradiční akcí, kterou s osmáky připravila vyučující zeměpisu Mgr. Hlásná. Málokdo si dokáže představit množství času a energie, které pořadatelé vložili do vytvoření scénářů, kulis i vlastního nácviku prezentování šestice evropských zemí. Postupně se třídy školy podívaly do Polska, Slovinska, Německa, Irska, Rumunska a Dánska. Seznámili se s historií, geografií, osobnostmi i kulturou (hudbou a dokonce i tanci) zemí, se kterými sdílíme společný osud Evropanů.  Poznání reálií má význam pro všechny návštěvníky, jim přineslo bezprostřední poučení. Ještě větší však byl přínos pro samotné žáky obou osmiček, které Dnem Evropy žily po řadu týdnů. Mnozí žáci poprvé předstoupili před početné publikum /včetně kritických deváťáků/, museli se poprat s trémou. Ale vůbec nejdůležitějším efektem celé akce je získání pocitu, že předali něco ze sebe spolužákům.

 

DEN NAPŘÍČ ŠKOLOU je snad nejoblíbenější školní akce, kterou /aby nezevšedněla/ organizují učitelé dětem kolem prvního června každé dva roky. Její půvab spočívá v systému vylosování věkově smíšeného družstva, kde ale plnohodnotně boduje prvňáček stejně jako osmák. Týmy po absolvování  seznamovací dílny vyrazily na jednotlivá stanoviště. Bylo na zvolených vedoucích, jak se jim podaří stmelit kolektiv v duchu mušketýrského „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Úmyslně jsme žáky deváté třídy poslali na výlet, neboť zanedlouho to budou právě současné osmičky, jež převezmou úlohu ochránců a vzorů v chování pro mladší. Většina žáků pochopila, že půvab této hry nespočívá jen ve sbírání bodů, ale v neopakovatelné atmosféře vzájemné pomoci a hecu. Stanoviště byla různá, z těch nových nejvíce zaujalo rýžování zlata, létající talíře nad Slavkovem, Yeti. Některé tradiční jako záchranný člun Titaniku, lanovou dráhu nebo půdu vynechat nelze. Den se i tentokrát hodně vydařil a určitě splnil zmiňovaný záměr. Vyhrála Zlatá horda řízena tvrdou velitelskou rukou Vojty Rádka, druzí byli Drtiči /Tomáš Wittek/, o třetí místo se podělili Šnekův Klubík /Filip Šenk/ a No Name, jemuž velel Matěj Jaroš. Nejvíce si však užili ti, jež dokázali vychutnat nová kamarádství, sounáležitost, radost z toho, že mohou přispět k týmovému úspěchu.

 

SE SRPŠ NA KOLE je akce našeho rodičovského sdružení, která má dlouholetou tradici. Družstva tvořená rodinami nebo jen skupinkami žáků tentokrát vyrazila z Areálu chovatelů směrem na Zlatníky, Stěbořice a k bunkru u Milostovic. Po cestě dlouhé asi 15 km plnily hlídky úkoly topografické, vědomostní, musely objet Tajuplný ostrov na kánoích, v pevnosti předvést svou mušku. Do průkazů postupně přibývaly záznamy rozhodčích o jednotlivých stanovištích, které všechny děti i dospělí absolvovali s velkým zaujetím a snahou uspět. Zkrácenou trasu bylo možné obejít i pěšky, popř. upravit délku podle zdatnosti cyklistů. V cíli- Areálu – si pak všichni mohli vyzvednout bohaté odměny, jež pro ně zakoupili rodiče se štědrým příspěvkem obce Slavkov. Nechybělo opékání, občerstvení v pohostinném areálu si všichni účastníci vychutnali, a nějak se tentokrát nedokázali rozejít… Celý výbor i další pořadatele oceňujeme za organizačně perfektně zajištěnou akci. Jen jako jiné roky se vkrádá otázka, jak prožili sobotní odpoledne ty rodiny, popř. starší žáci, jež se této sluncem a dobrou náladou obdařené akce nezúčastnili.

 

Jako každý rok jsme se zúčastnili atletického čtyřboje školních družin na ZŠ Englišova. Počasí nám tentokrát přálo a všichni si tak mohli užít krásné sportovní dopoledne. Naši školu jelo reprezentovat celkem 14 dětí z první až čtvrté třídy. Heslo dne bylo: „předvést co nejlepší výkon, pořádně si zasportovat a vše si užít“. Toto se nám podařilo splnit a přidali jsme k tomu i výborné výsledky.Nejvíce se dařilo Natálce Kurkové z první třídy, která skončila na krásném 3. místě, další pěkná umístěnjí zaznamenali Danek Kubát, Jindra Klein, Danek Plachký, Šarlotka Lhotská, Dominik Král a Jakub Zahel.

 

Každým rokem zjišťuje Žákovský parlament OBLIBU A NEOBLÍBENOST PŘEDMĚTŮ.

Každý žák má k dispozici šest kladných a šest záporných bodů, které přiřazuje rozvrhu hodin v ročníku. Na prvním stupni si punc nejoblíbenějšího předmětu drží tělocvik, největším překvapením je však prakticky stejná obliba matematiky /!/ Tyto dva předměty zcela suverénně „válcují“ ostatní, v první třídě /metoda Hejného/ je matematika dokonce před tělesnou výchovou. Vysoké oblíbenosti dosáhla výtvarka a na čtvrtém místě je čeština. Ostatní předměty mají poměrně vyrovnané skóre. Čeština se však na druhé straně těší také největší neoblíbenosti. Následuje matematika /zejména pátá třída/ a angličtina, tedy předměty obtížné na pochopení i domácí přípravu.

Na vyšším stupni, tedy v šesté až deváté třídě je rozdělení oblíbenosti velmi rovnoměrné. Vysokých hodnot dosáhl přírodopis, zeměpis, fyzika, výtvarka /7. A/, matematika, dějepis, chemie v tomto pořadí a s poměrně malými odstupy. Hezkého skóre dosáhla hudební výchova zejména u mladších dětí, menší je obliba češtiny a angličtiny. A předměty neoblíbené? Vedou mateřský jazyk a dějepis, následuje němčina, jejíž zavedení jako povinného druhého cizího jazyka pro všechny žáky dlouhodobě kritizujeme. Další pořadí angličtina, matematika, další předměty se vyskytovaly jen sporadicky, to platí také pro výchovné předměty.

Zajímavé je porovnání oblíbenost a neoblíbenost předmětu v paralelních třídách vyučovaných jedním kantorem. Zdálo by se, že výsledky budou velmi podobné, není tomu tak, ač lze předpokládat stejné metody výuky. Prostě si ne vždy „sedne“ kantor a třída, ve hře jsou i další faktory. Na oblíbenost či neoblíbenost předmětů má stále větší vliv výše požadavků na intenzitu práce v hodinách a domácí přípravu. Určitě to není jen nostalgie starších učitelů srovnávající nároky dříve a nyní, to je ale jiné téma.

 

Ve školní družině proběhl týden plný barev, zábavy, soutěží, her a tvoření. DNY DUHY, Jednotlivé dny byly motivovány zejména přírodními živly. V pondělí bylo téma Země. Děti si vyráběly papírová autíčka a zdobily koláčky ze slaného těsta, soutěžily v hodu kroužků na kůl, ve slalomu mezi kužely, zahrály společnou hru nazvanou Evoluce. V úterý se pak pod živlem Voda snažily trefit ze stříkacích pistolek na zavěšené míčky, vhazovaly míčky do kelímků určité hodnoty, vyráběly obrázky moře s lodičkou, kterou si musely poskládat z papíru, k moři vytvořily roztomilou velrybu.Středa patřila Větru zrovna  v tomto dni o sobě dával vědět. Nafukovací míčky musely být nahrazeny míči volejbalovými, jinak by se dětem nepodařilo dostrkat míč hlavou do určené vzdálenosti. Hodně legrace zažily při shazování kuželek tenisovým míčkem v punčoše. A poté vyráběly letadlo a barevného papírového páva.Čtvrtek, byl dnem Duhy. V tento den přišly děti oblečeny v jejím spektru. Tvořily duhu z papírové ruličky a vyráběly si klobouky symbolizující slunce. Všichni se snažili v každém dni splnit co nejvíce úkolů, za každý splněný získávaly do svých účastnických karet razítko a ti nejúspěšnější byli po ukončení dne vyhodnoceni.
Náš úkol, zpestřit dětem červnové dny ve ŠD před prázdninami vyšel stoprocentně.  Děti vypadaly spokojeně a šťastně. O tom svědčí i fotografie na stránkách školní družiny.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení