• Základní školA Slavkov

  CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní rok - 2014/2015

 

Září

Letošní přípravný týden měl pět pracovních dnů, dva z nich jsme využili pro SPOLEČNÝ VÝJEZD PEDAGOGŮ do hotelu Kamzík v Karlově pod Pradědem. Tentokrát jsme neshledali jako prioritu školení na určité téma. Těžiště dvoudenního úsilí připravit školní rok spočívalo na jednotlivých metodických orgánech, kde se hovořilo o nutných změnách v obsahu našeho ŠVP Zdravá škola, sjednocení požadavků, prověřování učiva, soutěží a přípravě dětí na ně, problematiky učebnic stále finančně náročnějších, jak pracovat s žáky nadanými a žáky s poruchami učení. Velká pozornost byla druhý den věnována školnímu řádu, režimu školy, vztahů žáků, učitelů i vedení školy. V příjemném prostředí se diskutuje rychle a konstruktivně, vybyl čas i na relaxaci v okolních lesích, vodách a stráních, případně krytém bazénu.

 

Na SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU nás jako každoročně překvapil počet přítomných. Nejenže přišlo o 24 žáků více než vloni, ale příležitost doprovodit do první třídy svého potomka si nenechaly ujít desítky rodičů i prarodičů. Někteří litultovičtí, životští a otičtí přišli i s novými žáky šesté třídy. Naše řešení využít i přísálí se ukázalo být nedostatečným a žáci deváté třídy, jež přivedli do sálu naše prvňáčky, se museli spokojit se stáním v předsálí. Zájem o školu ocenil ve svém projevu starosta obce a nastínil nutnost severní přístavby, která by vyřešila nedostatečný počet kmenových tříd a odborné učebny fyziky a chemie. Předtím ještě zazněla hymna, jejíž dopad na přítomné si nezadá s atmosférou zaplněného stadiónu při mezistátním utkání. Mile potěšili deváťáci, byli to oni, jež rozezpívali sál písní Dělání. Vrcholem programu na prvním setkání je každoročně soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2014/15 se jimi staly Klárka a Lucka Ryžovy, dále se prosadila Anetka Přibylová /Titanik/, že vystoupit před přibližně čtyřmi stovkami přítomných není jednoduché, se ukázalo při projevu Amálky Kosterové a čest chlapecké části prvňáků obhájil David Pustka. Poté 23 žáků první třídy za potlesku prošlo špalírem přítomných, odváděno svou paní učitelkou třídní Martinou Herrmannovou i, jak káže tradice školy, děvčaty a chlapci deváté třídy.

 

Dvoudenní TANEČNÍ MARATON prožilo dvacet čtyři členů Monteráčku druhý zářijový víkend na soustředění před obecními slavnostmi 790. výročí Slavkova. 24 dětí třetí až deváté třídy nejen pilně nacvičovalo, ale starší spolužačky pro ně připravily strašidelnou stezku, na které se klepala kolena i oběma trenérkám Mgr. Martině Trojančíkové a Bc. Michaele Holešové.

 

Začátkem září Slavkov potěšila událost, která bezprostředně souvisí také z naší školou. Starostovi obce se z rukou prezidenta České republiky dostalo významného ocenění v prvním ročníku vyhlášení nejlepšího starosty. Tuto soutěž letos poprvé vyhlásil Svaz měst a obcí, jméno Vladimír Chovanec bude už navždy uvedeno na prvním místě. Získal toto ocenění v Moravskoslezském kraji po třiceti osmi letech ve starostovské funkci. Navíc s jasnou převahou před dalšími kandidáty – ve svém projevu k ostatním úspěšným kandidátům ze všech čtrnácti krajů naší vlasti to zmínil i prezident Miloš Zeman. Celý slavnostní akt probíhal v reprezentačních místnostech Pražského hradu za přítomnosti paní zástupkyně, jeho manželky. Blahopřejeme a upřímně se těšíme z úspěchu, který zdaleka není jen osobním úspěchem pana starosty.

 

OSLAVY 790. VÝROČÍ první historické zmínky o naší obci proběhly o třetím zářijovém víkendu v širším areálu školy. Sobotní veselici zahájilo vystoupení dvaceti čtyř Monteráčků, ohlas na skladbu autorek Mgr. Martiny Trojančíkové a Bc. Michaely Holešové byl mimořádný. V neděli odpoledne pak program pokračoval oficiálním projevem starosty a vzácných hostů. Velkého potlesku se dostalo panu Vladimíru Chovancovi při předávání ceny nejlepšího starosty našeho kraje z rukou náměstka hejtmana. Slavnostního okamžiku bylo využito také k předání medaile Jana Ámose Komenského řediteli školy Mgr. Františku Hodnému. Ten vyjádřil vděk za rozhodnutí prvního poválečného zastupitelstva vybudovat novou školu v tak nádherném prostředí a rovněž vedení obce za čtvrt století trvající spolupráci vyznačující se oboustranným respektem a vzájemnou podporou. Vystoupili naši rodiče a děti, mažoretky z Hradce n. Moravicí, šesté z MS v Praze s početným zastoupením našich děvčat, kejklíři, šermíři. Obsluha a pořadatelé podtrhli historickou kulisu dobovým oblečením, v obležení byly kuchařky ŠJ prodávající své, po okolí proslulé, koláče. Velkému zájmu se těšila naše škola otevřená pro nejširší veřejnost, tedy i rodáky, bývalé žáky, učitele, hosty. Přes pesimistické prognózy se oslavy obešly bez, toto září prakticky každodenních, srážek, první kapky spadly několik minut po posledních tónech taneční hudby.

 

Velký zájem projevili žáci o účast ve výtvarné soutěži pod názvem " KRESLÍM, KRESLÍŠ, KRESLÍME", pořádanou v září Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě. Vybrali jsme 17 reprezentantů naší školy, kteří si vyzkoušeli kresbu postavy a portrétu ve velké konkurenci. Ve velké tělocvičně se sešlo přes sto soutěžících ve třech soutěžních kategoriích dětí osmi až patnáctiletých. A dosáhli jsme pěkného úspěchu – druhé místo obhájila žákyně druhé třídy Mája Klímková, čestné uznání poroty si pak zasloužil žák deváté třídy Vašek Klapetek. Ale i ostatní práce byly pozoruhodné svými nápady i zpracováním, jsme rádi, že máme tak tvořivé děti.

 

Poněkud neobvyklý nedělní termín SETKÁNÍ DŮCHODCŮ S OÚ přilákal do sálu Kulturního domu naše nejstarší spoluobčany snad ještě ve větším počtu než obvykle. A nechyběly naše děti, které ani slunečné odpoledne neodradilo od příležitosti udělat radost druhému člověku. A naši důchodci byli nejen nejvděčnějšími posluchači, ale řada z nich se přidala ke sboru, který dal tentokrát příležitost všem, jež znají písně našeho kraje. Ty, které trochu neprávem upadají v zapomnění. Poděkování dětem, učitelům a zvláště i rodičům za vstřícnost při přizpůsobení programu nedělního odpoledne a přivezení zpěváčků.

 

Tři desítky kandidátů vystoupily poslední zářijový den na pódium Kulturního domu, aby se představili žákům od třetí třídy, kteří mají na škole právo VOLIT DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU. Vybrat osm jmen z kandidátního lístku nebylo vůbec snadné, v krátkém představení se třídy snažily prosadit kolektivem vybrané spolužáky. Největší důvěru spolužáků mají u dětí obvykle deváťáci, v tomto roce lze mluvit o volebním triumfu nejstarších. Všech šest kandidátů deváté třídy suverénně obsadilo první postupová místa. Volební systém je vymyšlen tak, aby každá třídy měla přímé zastoupení, konečné složení pro školní rok 2014/15 je následující: Tereza Králová, Elen Malchárková, Filip Nádeníček, Martin Frey, Michal Stanke, Ondřej Chodura, Kateřina Uvírová, Jakub Elbl, Michaela Machovská, Tereza Janíková, Václav Klapetek, Tomáš Štrbík, Pavel Kubín, Petra Kleinová, Martin Pavlík, Mirka Pavlíčková, Martin Majnuš, Pavla Hrazdilová, Tereza Rymanová. Na třetí schůzi parlamentu byla pak s velkou převahou zvolena do jeho čela žákyně deváté třídy Michaela Machovská.

 

Říjen

SVATOVÁCLAVSKÁ MÍLE REPUBLIKY se běžela až týden po výročí mučednické smrti světce. Marně jsme čekali na slunečný den, který by našim dětem ukázal půvaby okolí slavkovských rybníků v plné kráse. 1 500 metrů tratě však bylo bez bláta a kaluží, ač trochu chladno, pěknou a bojovou atmosféru závodu poněkud dušičkové počasí neovlivnilo. Den české státnosti je také o poměru k vlasti. Dětem je zdůrazňována zásada, že na stupni vítězů mohou stát v každé kategorii jen tři, ale všichni mohou být spokojeni, pokud jejich výkon odpovídá možnostem. S přístupem děvčat z 8. B třídy nejsme spokojeni a myslíme si, že ani pro ně to nakonec nebyl zážitek, na který by mohla být hrdá. Všechna si totiž od svých rodičů přinesla omluvenku. Mimochodem, z 24 prvňáčků ten den běželi všichni.

 

Bylo dosaženo hodnotných časů, nejrychlejší byli tito žáci: Jindřich Klein, Nikola Čechová, Jan Prejda, Karin Malchárková, Monika Freyová, Elen Malchárková, Dominik Kubala / páťák rychlejší než šesťáci/, Drahomíra Světlíková, Adam Mička, Karolina Potepová, Jan Černín, Lucie Špilháčková, Ondřej Beníšek /5:25 – nejrychlejší čas dne/, Václav Klapetek a Klára Pavelková.

 

Začátkem října se konala DRAKIÁDA školní družiny na Větřáku. Velmi nás potěšila vysoká účast dětí (celkem 45) ale také rodičů, babiček, dědečků a dalších rodinných příslušníků. Letošní ročník byl opravdu vydařený, protože vítr foukal tak akorát, takže všech 25 draků krásně létalo po obloze. Speciální odměnu obdržela Terezka Malčeková z 5. třídy a Adrianka Lhotská z 2. třídy za draka domácí výroby.  A oba krásně létaly. Velké díky patří žákům deváté třídy, kteří přišli pomoct. Už teď se těšíme na příští rok a doufáme, že se vydaří stejně tak jako ten letošní.

 

Devět dětí reprezentovalo naši školu na závodech školních družin v IN - LINE BRUSLENÍ. Změřily si síly a bruslařskou techniku s dětmi se ZŠ Vrchní a mnoho z nich se i umístilo na stupni vítězů. V kategorii 2. třídy získala třetí místo Barča Slavíková, druhé místo si pak vybruslila Bětka Kadaňková. V kategorii 3. třídy obsadila třetí místo Verunka Janíková a krásné druhé vybojoval Adam Kostřiba. V kategorii 4. třídy se umístily tyto děti: Tereza Janků na místě třetím, Veronika Žembová na místě druhém a konečně Vojta Kadaňka na místě prvním. Velká pochvala patří i Barči Pavelkové a Aničce Ryžové za účast na závodech stejně tak, jako ostatním oceněným dětem.

 

Vděčnými posluchači jsou tradičně naši nejstarší spoluobčané ze SENIOR CENTRA,  kam je přišli potěšit svým vystoupením desítky chlapců a děvčat pod vedením paní učitelky Malčekové. Potěšil přístup našich žáků, mnozí z těch starších už ví, že dělat někomu radost je jedna z věcí, jež dávají životu smysl a přinesou stejně příjemný zážitek dárci jako obdarovanému.

 

Nový parlament si své organizační schopnosti tradičně otestuje při SBĚRU STARÉHO PAPÍRU. Také letos v úterý odpoledne a ve středu ráno vítali děvčata a chlapci desítky aut, vozíků, kočárků, dokonce i jeden vláček s balíky pevně svázané suroviny. Zvážit, uložit, nahlásit, vyplatit jednu korunu za kg a ještě podpis. Celkem bylo vyplaceno přes dvanáct tisíc korun, drobné si s sebou bral málokdo, a tak to byla i fuška na přísun stále nových mincí a na zodpovědnost, protože když jde o peníze, končí každá legrace a vše musí na korunu „sedět“. Lehký deštík na začátku, občas trochu delší čekání, v koloně aut ale všechny překážky byly překonány a nebyla zaznamenána jediná stížnost či reklamace. Tentokrát byly k dispozici desítky ochotných rukou, nálada výborná, protože kilogramy sběru znamenají kromě vyplacené koruny také příspěvek do třídních fondů. K nejlepším sběračům se letos zařadili: Jindřich Klein, Eliška Lhotská, Eliška Musilová, Dominik Borunský, Tereza Zahlová, Ivana Šašková, Nikol Hajduková, Jakub Černý, Pavla Hrazdilová, Adam Vincker, Patrik Vilč, Tereza Rymanová, Sabina Lukšíčková, Zbyněk a Pavel Škrobánkovi,  Lukáš Hlub.

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA je soutěž, kterou děti plní pomocí internetu. Zvládli to i žáci nižšího stupně a obstáli v konkurenci asi desítky tisíc děvčat a chlapců celé ČR. K nejúspěšnějším patřili: Matěj Jaroš, Jakub Černý, Jirka Rypl, Samuel Svoboda, Ondřej Zahel, Vendula Trojančíková a dokonce teprve druhačky Adéla Gebauerová a Tereza Mikolajková. Ve starší kategorii vynikli: Marek Lipka, Lukáš Sukeník, Lucka Režnarová, Jan Stoklasa, Anna Skřontová, Pavel Kubín a Veronika Lipková.

 

Více znalostí ale rovněž bystrou mysl museli prokázat nejlepší řešitelé PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA. Je sice až pro žáky osmé a deváté třídy, na druhém místě však skončila sedmačka Veronika Lipková. Lepší byl jen Marek Tengler. Hodnotné výsledky jsme zaznamenali rovněž u Zbyňka Škrobánka, Lucie Hymlarové, Davida Podoby a Jana Stoklasy.

 

Poněkud dušičkové počasí provázelo nejzajímavější část OSLAV VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY – Štafetový běh. Atmosféře to však na bouřlivosti neubralo, nouze nebyla ani o strhující okamžiky. Snad nejblíže v historii této disciplíny měli  k vítězství ve své kategorii prvňáčci, zvítězila však třetí třída. V dalších si pak obří koláč ze školní jídelny vybojovala čtvrtá třída, 6. A a 8. B. Všichni žáci školy píší test vlastivědných znalostí -  stejný pro čtvrtou až devátou třídu. Pozoruhodné znalosti prokázali: Vojta Kadaňka, Matěj Jaroš, Ondra Zahel, Karolina Kunzová, Alžběta Skřontová, Petr Lenek, Lukáš Hoffmann, Veronika Lipková, Karolína Potepová, Ondra Chodura, Marie Kořínková, Marek Lipka, Jindra Šášek, Anežka Světlíková, Jan Stoklasa, Žaneta Jedličková, Marie Hloušková, David Fabo, Šárka Ševčíková, Míša Machovská a Pavel Kubín.

 

Koncem října proběhla ve školní družině soutěž KOUZELNÍK PODZIM. Děti, společně se svými rodiči, vyráběly kouzelné skřítky, obličeje, zvířátka a jiné ozdoby z přírodních materiálů. Hlasováním pak děti i dospělí určili, který výrobek je nejzdařilejší. Sešlo se 25 výtvorů, jeden pěknější než druhý, a proto to hlasování bylo velice obtížné. A jak tedy dopadlo?

 

1. místo Venda Trojančíková ze 4. třídy

2. místo Anetka Přibylová z 1. třídy

3. místo Adrianka Lhotská ze 2. třídy

4. místo Zdeňa Najsr ze 2. třídy

5. místo Adri Tanekou ze 3. třídy.

 

Listopad

Už dvacátý pátý ročník POHÁRU STAROSTY VE VOLEJBALU byl rozehrán v tělocvičně školy. Po delší době jej obsadilo pět družstev, podle mínění všech účastníků se úroveň rok od roku zvyšuje. Zvítězilo družstvo Mládežnické, které je možné označit za „skokana turnaje“. Zápasy však byly velmi vyrovnané, většina zápasů byla rozhodnuta až tie – breaku. Stupně vítězů ještě obsadili Sokoli a Orli, škola skončila až za Rybáři, přestože, třikrát měla vítězství na dosah.

 

Po několika klidných letech se opět objevilo KOUŘENÍ žáků v areálu školy. Jednalo se o mladší děti, tři páťáci se navíc dopustili lži.  Žáci byli znovu důrazně upozorněni na přísný zákaz zneužívání cigaret a to i tzv. elektronické formě. 
 

Výročí LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ byla letos věnována velká pozornost ve všech médiích. V pátek před prodlouženým víkendem jsme se sešli v Kulturním domě, abychom si připomněli obě události. Děti pozorně naslouchaly příběhům vzdoru a hrdinství roku 1939 i 1989. Aby se shromáždění dostalo té pravé svátečnosti, vystoupil pěvecký sbor strakonického gymnázia, který si vymínil, že to má být naše škola s těmi nejvděčnějšími posluchači, které už podruhé předvedou své umění.

 

Večer 17. listopadu, přesně 25 let po pohnutých událostech, uspořádala škola LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Ohlas u slavkovských občanů nás ohromil. Přišly jich stovky a zdaleka nejen ti, pro které byl doprovod dětí jakousi povinností. V areálu fary nás uvítal pan farář, za jakousi ouverturu událostí roku 1989 můžeme považovat zvolení papeže Jana Pavla II a kanonizaci patronky národa Anežky české. Schola přednesla Motlitbu Marty Kubišové a pak už se stále rostoucí průvod vydal k pomníku. Připomenutí obou událostí, z nichž tu novější již na vlastní kůži prožila většina přítomných, se ujal ředitel školy. Žít ve svobodě je krásné, nikdo nám však neřekl, že daleko těžší než jsme si mysleli. Vedení obce pak položilo kytici nejen obětem války, ale i symbolicky všem, kdo se zasloužili o naši svobodu a demokracii.

 

Aby se davy vměstnaly do areálu Seniorcentra, museli jsme využít všech jeho venkovních prostor – o to krásnější byl chór písní, které patří k těmto dnům – Náměšť, Jednou budem dál, Chválím tě země má.  Vyvrcholení přišlo při zapálení vatry svobody a společném zpěvu naší státní hymny. To už jsme byli na hřišti u školy, zde se o organizaci postarali slavkovští hasiči. Působivým rejem masek a vypouštěním balónků lásky skončila oficiální část. Ve všech přítomných zůstal pěkný pocit, že dokážeme prožít sdílenou radost ze svátku vlasti i svobody nás všech.

Vzácnou, ale zároveň i milou návštěvou, nás poctil biskup Opavsko – ostravské diecéze FRANTIŠEK LOBKOWICZ. Při pravidelné farní vizitaci si přál pozdravit učitele i žáky školy. V doprovodu našeho pana faráře zavítal do sborovny a do deváté třídy, mluvilo se o jeho šlechtickém původu, papeži Františkovi, pan biskup se zajímal o další plány deváťáků po skončení školy. Vzdělaný, moudrý, přátelský – to jsou tři nejpřiléhavější přídavná jména, která si po setkání spojujeme s jednou z nejvýznamnějších osobností, která kdy navštívila naši školu.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, tentokrát s Ferdou Mravencem si užily děti i se svými rodiči poslední listopadový týden. Jako vždy pod patronací těch nejstarších, žáků deváté třídy, ke kterým se však letos přidala i šikovná děvčata z pětky, na jejichž vystoupení byl znatelný rukopis Monteráčků. Deváťáci byli úžasní, nejen ve vymýšlení aktivit, ale i v přístupu k poněkud zakřiknutým předškolákům. Jen škoda, že jsme se trefili do období zvýšené nemocnosti, i tak prošly stanovišti téměř tři desítky dětí. Poděkování patří těmto žákům: Vašek Klapetek, Iva Šašková, Eliška Klímková, Monika Schneidrová, Pavel kubín, Natka Kertiová, Adam Honka, Lucka Režnarová, Jakub Lhotský, Katka Pavelková, Martina Cáblová, Lucka Hymlárová, Adéla Obrusníková, Šárka Ševčíková, Pavla Hrazdilov, Veronika Hymlárová, Klárka Beinhauerová, Tereza Malčeková.

 

Po celý listopad až do prosince se tělocvična školy rozsvěcovala již před sedmou hodinou. Ve čtyřech kategoriích tu chlapci a děvčata křížili hokejky ve stále populárnějším FLORBALU. Turnaj pro ně uspořádal Žákovský parlament, soupeři se museli podřídit autoritě stejně starého rozhodčího, překousnout i občasnou křivdu. To musí i hráči podstatně prestižnějších soutěží.

 

Nejtěžší skupinu starších hochů vyhrála 8. A, druhá byla 7. A, třetí hoši z 8. B. Mladší kluky dovedl k vítězství kapitán páté třídy, druhá byla 6. B a třetí čtvrtá třída. Bojovala i děvčata, v mladší skupině se nejvíce dařilo páťačkám, ve starší byly nejlepšími hráčkami holky z devítky.

 

Prosinec

Krásných výsledků v PLAVECKÝCH ZÁVODECH dosáhl Jirka Rypl z 5. třídy, který obsadil vynikající čtvrté místo z celkového počtu 69 účastníků. Z děvčat se nejvíce závod vydařil Terezce Janků ze 4. třídy, která si vyplavala 14. místo z 65 účastnic. V kategorii III (6. – 7. tř.) se nejlépe umístil Lukáš Sukeník ze 7. A. na 29. místě a Anička Nádeníčková z 6. A na 8. místě. Chlapců závodilo 58 a děvčat 48. V kategorii IV (8. – 9. tř.) skončil Vašek Klapetek z 9. tř. na 16. místě, Katka Pavelková na 13. a Lucku Režnarová na 15. místě. Také tato kategorie byla hojně obsazena, děvčat závodilo 37 a chlapců 46.

Všem zúčastněným gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy J.

 

VÁNOČNÍ LAŤKA je atraktivní atletická soutěž, která do tělocvičny přilákala desítky dětí od čtvrté do deváté třídy. Zatímco ti mladší se jen ojediněle dostali nad jeden metr – Lukáš Beil, Ondra Zahel, Elen Malchárková, Filip Lhotský, Tereza Janků, ve starší kategorii už laťka vydržela na docela nadějných centimetrech. Ondra Chodura 135, Adam Mička 130, Zbyněk Matějek 125, Pavlína Štěchová 115. Nejstarší hoši pak pokořili výšku 150 – Vašek Klapetek a Daniel Scherzina, Pepa Galvas skončil na 145, Katka Uvírová na 140 a Katka Špilháčková na 130 cm.

 

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ v cizích jazycích pořádá každoročně Gymnázium ve Štemberku pro školy Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Jen z opavského okresu přijelo sedm škol a tak jsme byli zvědaví, jak si naši v těžké konkurenci povedou. Zaujali především v týmové soutěži spočívající v anglicky vedené prezentaci zadaného úkolu. Třetí místo osmáků /Martin Pavlík, Matěj Režnar, Anna Skřontová/a páté deváťáků/Klára Pavelková, Lucka Režnarová David Fabo/bylo nečekaným překvapením pro vedoucího výpravy pana učitele Hodného i pro vyučující angličtiny a němčiny Mgr. Ignácovou. Nejlepšího individuálního výsledku dosáhnul pro změnu v německé konverzaci David Podoba, který obsadildruhé místo, špatně si zde nevedla Lucka Kosterová /šestá/ a Josef Galvas /desátý/. Mezi nejlépe konverzující angličtináře se zařadil Viktor Kubec. Početná výprava celkem 19 chlapců a dívek měla hendikep v použité linkového autobusu, vstávání před pátou ranní se mohlo projevit sníženou koncentrací, ale k nezaplacení jsou zkušenosti i nabyté sebevědomí.

 

Hluboký zážitek si odneslo osm žáků naší školy ze slavnostního vyhlášení OPAVSKÉ LIGY SPORTU v Opavě v kulturním zařízení Na Rybníčku. Jedná se o soutěž, které se zúčastnilo v minulém školním roce celkem 44 úplných základních škol okresu a kde se započítávají všechny úspěchy na poli sportovním. Naši žáci opět dosáhli skvělého výsledku v jednadvacetileté historii této prestižní soutěže. Chlapci a děvčata nižšího stupně skončili na výborném sedmém místě /zúčastňují se i neúplné ZŠ/ a ve starší kategorii jsme dosáhli devátého místa. Při předávání pak bylo v obou kategoriích zdůrazněno prvenství v soutěži venkovských škol!!! Přítomní učitelé si prožili oprávněný pocit hrdosti nad přístupem našich žáků k reprezentaci školy. Nebylo jednoduché vybrat jedenáctku těch nejzasloužilejších, primátorem Opavy byli odměněni tito žáci: Jan Prejda, Filip Lhotský, Jiří Rypl, Martin Frey, Ondřej Chodura, Katka Uvírová, Klára Pavelková, Václav Klapetek,

 

Již dvacátý čtvrtý ročník VOLEJBALOVÉ KANTORSKÉ SOUTĚŽE uspořádal na školách opavského okresu odborový svaz školství. Celkem 18 smíšených týmů se postupně utkalo ve čtyřech základních skupinách v průběhu listopadu. Vítězství ve finále si po dramatickém finále v hale na Mařádkově ulici vybojovala ZŠ Kylešovice nad ZŠ Mařádkova, pátá byla tradičně nejúspěšnější mimoopavská základní škola Slavkov, když senzačně porazila učitele z Englišovy i Otické. Radost z dobrého umístění i případná hořkost z nenaplněných ambicí byly rychle zapomenuty na společenském večeru, který následoval po slavnostním vyhlášení výsledků.

Učitelský volejbal má v našem okrese bohatou historii, je potěšitelné, že tato tradice je přenášena a přijímána i mladými pedagogy, jež stejně jako jejich starší kolegové dokážou podřídit osobní aktivity zájmu kolektivu sborovny.

 

Hezká tradice slavnostního rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMKU vznikla před nedávnem také ve Slavkově. I letos přilákala spoustu slavkovských občanů, kterým zazpívaly a zkřehlými prstíky také zahrály naše děti.

OVOCE KOLEM NÁS je soutěž, kterou uspořádala SZTŠ v Opavě. Pětičlenná družstva škol našeho okresu poznávala odrůdy ovoce, k dobru přišly i znalosti přírodopisu. Vše nakonec nejlépe zvládla děvčata ze Slavkova Monika Schneidrová, Lucka Kosterová, Tereza Janíková, Nikol Čechová a Tereza Rymanová. Blahopřejeme k úspěchu, kterým naše škola navázala na vysokou úroveň slavkovských zahrádkářů.

V listopadu se náš tým ve složení Monika Schneidrová, Tereza Janíková, Lucie Kosterová, Tereza Rymanová a Nikol Čechová zúčastnil na Masarykové střední zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě Dne přírodovědného vzdělávání. Tématem byly „Plody ovocných stromů“. Ani jedna z nás si neuměla představit, co se skrývá pod tímto názvem, nevěděly jsme, co nás čeká. V listopadu jsme se dozvěděly zajímavé poznatky o ovoci, ovocných stromech, plodech rostlin a dále jsme získaly i přehled o šesti odrůdách jablek. Ve školní laboratoři jsme měřily pH různých druhů ovoce, což bylo zábavné a poučné. Poté jsme dostaly úkol, abychom co nejoriginálněji ozdobily pomeranč. Moc se nám povedl, ale žákům ze ZŠ Otická  se povedl více. Také jsme mohly ochutnat všechny druhy ovoce a to i exotického. V prosinci proběhlo soutěžní klání zúčastněných základních škol a bylo pro nás připraveno praktické poznávání ovocných stromů a odrůd jablek,následoval vědomostní test a nakonec poznávání plodů a exotického ovoce. S úsměvem na tváři jsme vše splnily a až při vyhodnocení jsme zjistily, že po celkovém sečtení bodů jsme o čtvrt bodu porazily ZŠ Otickou a tuto soutěž vyhrály a jak jsme byly nazvány panem ředitelem „Zemědělky“ jsme tedy „Jablonáři“.

Monika Schneidrová

 

Biskupství opavsko – ostravské spolupracovalo s učiteli na programu v jednotlivých třídách s názvem POSELSTVÍ VÁNOC. Pracovnice vzdělávacího centra seznámily děti s křesťanským přístupem k nejkrásnějším svátkům v roce. Podle věku byly děti vtaženy do tří příběhů – Betlém – dům chleba, Vánoce v umění a …pokoj lidem dobré vůle. Nebyla to nezáživná přednáška, děti se aktivně zapojily, dokázaly uplatnit své představy i přání ale také pozorně naslouchat strhujícímu příběhu narození našeho Spasitele.

 

Zatímco vánoční svátky jsou ryze rodinnou záležitostí, MIKULÁŠE prožíváme také ve škole. Zájem o svatého muže – přirozeně i s patřičným doprovodem -  projevili kromě naší školy také žáci z Životic, Litultovc, děti ze školky a také babičky a dědečkové ze Seniorcentra. A šikovní deváťáci zvládli všechny, naši se mohli těšit z bohatých balíčků, které pro ně připravilo SRPŠ.

 

Jeden z těch podvečerů, které se vryjí nejen do paměti, ale zejména do srdcí si užili všichni – účinkující i diváci tradiční VÁNOČNÍ BESÍDKY. Na 140 vystupujících a nejméně dvojnásobný počet diváků vytvořilo jeden celek už při úvodní části, kde společně vystoupila všechna naše hudební tělesa, která pak své umění předvedla i v samostatných programech. Nadvakrát museli vystoupit Monteráčci s nápaditou taneční skladbou evokující předvánoční shon s názvem Uklízečky. Do pravé zimy oděné děti mateřské školy předvedly radovánky tohoto ročního období a také půvabné zklidnění při známých vánočních skladbách. Ohlas na jejich vystoupení byl tradičně nejbouřlivější. Líbily se krátké scénky pod názvem Zprávy, nejmenší pak už usazeni pod pódiem mohli sledovat Pohádku o pejskovi a kočičce. Následovala děvčata z kroužku břišních tanců, jež zavlnila těla oděná do orientálních rób. Vloni jsme nezpívali koledy, na přání stálých návštěvníků naší besídky jsme si je letos na závěr opět společně užili. Výsledný dojem z devadesátiminutového programu byl ředitelem školy zhodnocen větou: „Jsem hrdý na naše děti, jsem hrdý na jejich učitele.“

 

Hezké překvapení čekalo na jubilujícího pana ředitele před odchodem na vánoční prázdniny. Celá škola se sešla k zazpívání narozeninového přání a předání dárků od jednotlivých tříd. Tím největším byla replika věci, jež k oslavenci neodmyslitelně patří – obří bicykl od šesťáků. Deváťáci upekli dort, objevily se užitečné pomůcky jako lékárnička či důkladné ukazovátko, nechyběla ani kresba z pověstných cest za krásami české země.

 

Školní kolo v OLYMPIÁDĚ ANGLICKÉHO JAZYKA proběhlo v nejstarších třídách. V mluvnické, poslechové a textové části si nejlépe vedli Anežka Světlíková, Anna Skřontová a Jan Stoklasa z osmiček a Šárka Světlíková, Tomáš Štrbík a Lucka Režnarová z deváté třídy. O reprezentantovi školy pak rozhodl ještě vlastní mluvený projev na vylosované téma, školu reprezentuje Šárka Ševčíková.

 

Leden

OLYMPIÁDY JAZYKA ČESKÉHO se v letošním roce zúčastnilo 25 jazykově nadaných žáků osmých a devátých tříd. Olympiáda měla dvě části – jazykově-mluvnickou s možností získat 22 bodů a slohovou (na téma „Pohled z okna“) s 10 bodovým možným ziskem. Absolutním vítězem školního kola se s 22,5 bodem stala žákyně 8.A třídy – ANEŽKA SVĚTLÍKOVÁ. Na dalších medailových místech skončili stříbrná Markéta Hloušková a bronzoví Šárka Ševčíková, Tereza Rymanová a Jan Stoklasa (všichni 20,5 bodu).Mezi deset nejúspěšnějších olympioniků ještě pronikli Žaneta Jedličková, Klára Pavelková, Míša Machovská, Anička Skřontová a Marek Tengler.

 

FLORBAL. Okrsková kola ukázala sílu našich týmů. Slavkovská mužstva si ve všech kategoriích vedla zdatně, vždy se jim však do cesty postavilo alespoň jedno družstvo z opavských škol, kde je florbal sportem číslo jedna a kde se navíc projevila i výhoda domácího prostředí. /Ve všech kategoriích postoupilo domácí družstvo./ Za bojový a obětavý výkon zaslouží ocenění všichni včetně vedoucích.

 

V prvním pololetí pokračovala naše škola v soutěži, kterou pořádá Masarykova střední zemědělská škola. Soutěž probíhá mezi šesti školami opavského okresu a to v tématech biologie, fyzika, chemie a odborné předměty. V průběhu pololetí se naše pětičlenná družstva musela vypořádat s teoretickou i praktickou části na daná témata:/praktickou část zahrnovala témata ovoce a plody, analýza potravin a zemědělská technika/. Dvakrát jsme vybojovali první místa a to v chemii a přírodopise, jednou druhé místo v odborném předmětu, ve fyzice jsme byli třetí. Celkově jsme skončili na druhém místě, což považujeme za velký úspěch, o něco lepší byla jen ZŠ Otická, škola s výběrovými matematickými třídami. O celé soutěži ještě podrobněji pojednáme, zatím uvádíme jména členů přírodovědného kroužku, kteří nám pomohli ke krásnému umístění: Markéta Hloušková, Klára Pavelková, Michaela Machovská, Žaneta Jedličková, Iva Štantejnská, Radek Žiačik, Pavel Kubín, Martin Majnuš, David Cábel, David Klapetek, Monika Schneidrová, Lucie Kosterová, Tereza Janíková, Nikol Čechová, Tereza Rymanová, Ondřej Chodura, Martin Jakeš, Anna Skřontová, Mirka Pavlíčková. Kroužek vede paní učitelka Hlásná.  
 

ŠKOLNÍ /škraboškový/ PLES byl letos poznamenán nastupující chřipkovou epidemií. Tradiční vstup obstarala děvčata z Moteráčku, potlesk si vysloužila taneční kreace Elišky Klimkové s partnerem. Přítomní si pochvalovali volnější parket, bezchybnou hudbu a skvělou práci pořadatelů z výboru SRPŠ. Nejúspěšnější škrabošky si vyrobily páry v pořadí Světlíkovi, Královi, Gorčicovi. Finanční efekt zachraňovala bohatá tombola díky darům rodičů i sponzorů. Celkem přišlo do pokladny výboru asi 19 tisíc Kč, budou využity zejména na odměny pro četné soutěže, do kterých se zapojuje stále více dětí.

 

Únor

Dlouho připravovaný KARNEVAL pro žáky první až páté třídy uspořádal Žákovský parlament v předvečer vydání vysvědčení za první pololetí. Dvou a půl hodinový program plný soutěží, tance a reje masek v sále našeho kulturního domu byl příjemnou ukázkou organizačního umění zvolených zástupců. Všechno fungovalo báječně, děti se bavily, velká část z nich si na maskách s tématem Pohádková postava dala záležet. Nejvíce se líbily postavy Lidožrouta /Jirka Duroň/, Večernice /Natálka/ a Lesní víly /Veronika Janíková/.

 

V podvečer začali přicházet starší dívky a hoši na očekávanou DISKOTÉKU. Zásada, že na diskotéku se chodí za tancem a nikoliv sedět byla tentokrát striktně dodržována, hudba obou DJ po pohybu přímo volala. S uspokojením mohli oba dozorující kantoři po skončení akce zahlásit, že vše proběhlo bez nejmenších zádrhelů, sál byl předán uklizený, žáci se mohli těšit na pololetní vysvědčení.

 

Třetí pedagogická rada ve svých závěrech konstatovala, že 11 neomluvených hodin mají celkem tři žáci, tři žáci k pololetí propadají, důležité bude, zda do konce školního roku dokážou zmobilizovat síly ke zlepšení. V první až třetí třídě se hodnotí slovně. Zameškané hodiny záleží především na počtu žáků s tzv. dlouhodobou absencí trvající často celé týdny. Stále se však setkáváme také s celodenní nepřítomností jen kvůli návštěvě lékaře. Někdy je důvodem nepochopitelná neschopnost omezit v ordinaci např. časovkami dobu čekání, mnohdy však i benevolence rodičů – „tak už do školy nemusíš!“ Také letos jsme nemohli v řádném termínu vydat vysvědčení z důvodů vysoké absence a žák obdrží vysvědčení v náhradním termínu. Důvodem je nedostatečný počet známek, navíc nepřítomnost žáka byla v období, kdy vrcholí klasifikace v jednotlivých předmětech. Tabulka na následující straně ukazuje na poměrně výrazné rozdíly v průměrném prospěchu jednotlivých tříd, zejména na vyšším stupni, např. v paralelních osmičkách jsou to až tři desetiny. Vcelku spokojeni jsme s výsledky šesťáků, adaptace na vyšší stupeň trvala o něco déle šesté B, ta však nakonec dosáhla lepšího průměru. V několika případech zde nemohlo být uděleno vyznamenání kvůli hodnocení dobrý pouze z jednoho předmětu – věříme, že na konci roku bude počet vyznamenaných v šestých třídách vyšší.  

 

I.II.III.IV.V.1-5.VI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.6-9.

prům. prosp.

slov.slov.slov.

1,3

1,3

1,275

1,57

1,47

1,73

1,9

1,51

1,81

1,6

1,65

vyznamenaní

23

19

16

15

22

95

8

9

11

5

8

6

17

64

% vyz.

96

79

76

65

85

82

29

38

42

22

40

30

57

36

samé jedničky

 

 

7

7

14

3

0

1

1

6

1

6

18

zam. hodiny

525

350

455

370

773

2473

1225

940

1087

1025

899

663

1305

7144

omluv. hod/ žák

22

15

22

16

30

21

43

39

42

45

45

33

44

42

celkem žáků

24

24

21

23

26

116

27

24

26

23

20

20

30

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE, které se zúčastnilo 33 přednášejících dětí. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Začali jsme moc hezkou ukázkou páťáků, kteří nám předvedli vystoupení v angličtině.

1. třída - přednášelo 8 dětí a porota udělila 1.místo Danielce Kozákové a 2. místo Nikolce Čechové.

2. a 3. třída - Vybírali jsme z 12 recitátorů. Na 1. místě se umístila Karin Malchárková, na 2. místě Terezka Zahlová (obě ze 3.třídy) a 3.místo obsadil Jirka Duroň za 2. třídy.

4. -5. třída - zde přednášelo 13 dětí. 1. místo obsadila Elen Malchárková z 5. třídy a na 2. místě skončily dvě čtvrťačky Terezka Králová a Vendulka Trojančíková.

 

Premiérové vystoupení prvního česko-slovenského boybandu UNITED5, který již vystupoval v české i slovenské televizi, si prožily naše děti. Představení pojala pětice mladíků od sedmnácti do dvaadvaceti let i celý početný realizační tým vskutku profesionálně, tedy i se světelnými efekty, kouřovými clonami – hlavně však zaujaly skvělé vokály, pohybové a kompoziční zvládnutí tohoto v pravém slova smyslu show. Pro většinu dětí to byl asi první zážitek ze světa, který znají zatím jen z televize, náležitě si ho užila především děvčata pod pódiem. Škola využila skutečnosti, že mladíci využívali sál našeho kulturního domu k přípravě turné po Velké Británii, na které odlétali jen den po vystoupení ve Slavkově. Vystupovali zadarmo, výtěžek z dobrovolného vstupného zaslán na konto Srdíčkové dny - pomoc postiženým dětem.

 

Školní kolo ve ŠPLHU vybralo chlapce a děvčata s nejsilnějšími pažemi, obratností a rychlostí do okresního kola v Opavě následovně: Jirka Rypl, Jan Prejda, Martin Špilháček společně s Míšou Víchovou, Elen Malchárkovou a Terezou Královou v mladší kategorii. V šesté až deváté třídě byli nejrychlejší Vašek Klapetek /3.60/, Dominik Špilháček /3, 75/ , Tomáš Štrbík, a děvčata Žaneta Jedličková, Sabina Lukšíčková, Lucie Špilháčková.

 

okresní soutěži se prosadila mladší děvčata, jejichž družstvo obdrželo bronzové medaile, výrazný úspěch zaznamenal Jirka Rypl, jenž byl vůbec nejrychlejším šplhounem v mladší kategorii – hodnotila se však pouze družstva. Na druhém stupni zazářili starší hoši rovněž třetím místem, mladší hoši ani dívky se do absolutní elity nedostali, pěkné je ale sedmé místo Žanety Jedličkové. Obecně rozhodovaly jen desetiny sekundy.

 

Březen

Atmosféra SLAVKOVSKÉHO SKŘIVÁNKA si letos nezadala s bouřlivým prostředím podobných akcí typu Hledáme nové talenty. Ohlasy na vystoupení jednotlivých interpretů byly slyšet nejen v přilehlých prostorách učebny, ale snad po celé škole – ještě štěstí, že se vyučování v odpoledních hodinách odehrává mimo kmenové učebny. Porota si musela vzít několik dní na rozmyšlenou, na vyhlášení výsledků za účasti celé školy se nejvíce radovali: Anetka Přibylová, Pavel Drtil, Anička Stojakovič z první třídy, Karin Malchárková a Jirka Duroň, Tereza Králová, Elen Malchárková, Pavla Hrazdilová, Tereza Malčeková, Vendulka Trojančíková, Matěj Malchárek, Lucka Kosterová, Šárka Ševčíková a Tereza Janíková.

 

Máme 24 nových milovníků knih. Slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE proběhlo v první třídě za účasti rodičů a dalších hostů. Děti jim musely předvést nejen dovednost poprat se s písmenky, ale také porozumění textu, převyprávění pohádky. Až potom mohl pan ředitel třikrát poklepat na jejich rameno výpravnou knihou a přijmout je do čtenářského řádu. Na památku dostali prvňáčci svůj první čtenářský průkaz, diplom a krásný titul do knihovničky.

Letos už potřetí jsme odjeli se sedmáky na LYŽAŘSKÝ VÝCVIK do Suché Rudné. Organizace byla trochu složitější, žáci museli oželet svah v bezprostřední blízkosti ubytování /majetkové spory/ a mikrobusem /cca 7 minut/ cestovat na blízkou Slunečnou. Podmínky se měnily ze dne na den, umožnily však postupně oběma třídám pod vedením vedoucích naučit, popř. zdokonalit se, ovládat prkna, která změní pohled na zimu a trávení volného času. Tradiční slalom na závěr má tyto vítěze: Michal Houdek, Jan Houdek, Ondra Chodura, Lucka Černochová, Míša Kupková v 7. B a O. Marka, Jiřího Fenka, M. Stankeho, N. Chalupovou a A. Pretschovou v 7. A.

 

Výcvik se odehrává v podmínkách skromného ubytování, výborného stravování, především však umožňuje všem bez ohledu na finanční možnosti rodičů strávit týden mezi svými spolužáky. To považujeme za nejdůležitější kritérium při hledání místa. I letos se podařila téměř stoprocentní účast v obou třídách.

 

PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠD se zúčastňujeme pravidelně a pravidelně si naši žáci odvážejí nejcennější umístění. Ani letošek nebyl výjimkou a v obou kategoriích se slavkovská školní družina zařadila do zlatého pásma. Ti mladší ve složení A. Přibylová, T. Mikolajková, J. Duroň, B. Kadaňková a A. Lhotská udělali na porotu dojem písní „Jestli to nebude láska“. Veselou atmosféru pak navodily ve starší kategorii „Trpasličí skladbou“ V. Trojančíková, E. Malchárková, N. Kosterová, Terezka Malčeková a P. Hrazdilová.

 

Tři družstva reprezentovala naši školu v okresní soutěži SPORTOVNÍ GYMNASTIKY chlapců. A všechna tři se postavila na stupně vítězů. Nejúspěšnější byla střední kategorie, tedy žáci šestých a sedmých tříd. Bratři Houdkovi, Martin Frey, Filip Dziadkowiec se postavili nejvýše. Nejmladší páťáci a šesťáci ve složení Jirka Rypl, Ondřej Zahel, Filip Lhotský a Jan Prejda skončili na druhém místě a deváťáci – Vašek Klapetek, Tomáš Štrbík, Jan Slivka a Jan Elbl brali bronz. Navíc Vašek získal ve velké konkurenci absolutní vítězství v soutěži jednotlivců – jeho celkové hodnocení 27, 8 bodů ze třiceti možných patří k těm nejlepším v historii této soutěže.

 

V soutěži SPORTOVNÍ GYMNASTIKY dívek panuje konkurence ještě mnohem větší, většina soupeřek našich děvčat navštěvuje gymnastické sportovní oddíly. Ale ani zde se naše holky neztratily. Čtveřice nejmladších ve složení Tereza Janků, Vendulka Trojančíková, Tereza Malčeková a Pavla Hrazdilová se ihned po závodech přišla pochlubit s bronzovými medailemi. A stejný kov si na krk mohlo pověsit kvarteto šesťaček a sedmaček Míša Kupková, Alžběta Skřontová, Lucka Černochová a Karolína Kunzová. Úžasné sestavy zejména na hrazdě zacvičila i děvčata z deváté třídy Eliška Klímková, Katka Pavelková, Klára Pavelková a Dominika Elblová z osmičky. Stačilo to však na „pouze“ nepopulární medaili bramborovou.

 

V obou případech velké uznání našim holkám a klukům za poctivý přístup k tréninku a také jejich cvičitelům ze školního klubu.

 

BASKETBAL DO ŠKOL je dlouhodobý projekt, ve kterém soutěží celkem 42 základních škol z celé republiky.  O tom, jak poctivě přistupují k tréninku naše děti, stejně jako jejich skvělí trenéři, svědčí mimořádný úspěch, kterého se ve třetím kole podařilo dosáhnout zejména čtvrťákům. Trojice Dominik Lokoč, Filip Lhotský a Vojta Kadaňka obsadila první tři příčky, Filip Šenk místo osmé a skvěle si vedli i Martin Špilháček, Adrian Pospíšil, Dominik Vícha a Jakub Černý. Mezi hochy se na 48. místě dokázala prosadit i Anna Rýžová. Všichni byli oceněni sportovním oblečením. Slavkov tak poprvé vybojoval i první místo v soutěži škol, za nimi zůstala jedna pražská a vsetínská základka.

 

Po celou zimu se před vyučováním scházeli děvčata a chlapci v tělocvičně školy, aby svedli bitvy ve čtyřhře BADMINTONU. V mladší kategorii se dvojice poskládaly v tomto pořadí: David Marek+Lukáš Quis, Dominik Kubala+Ondra Zahel, Filip Šenk+Lukáš Beil. Nejlepší děvčata Elen Malchárková+Nikola Kosterová skončila na osmém místě.

 

KLOKAN je nejen symbol Austrálie, ale také mezinárodní soutěž, ve které je logické a kreativní uvažování tou nejdůležitější devízou. Všechna řešení vyžadují originální postup, nápad a selský rozum. Na naší škole se zúčastňují všichni žáci, téměř vždy zaznamenáme pozoruhodné výsledky. Toho skutečně špičkového dosáhla Veronika Lipková se skórem 115 ze 120 možných bodů. Dalšími super klokany pro tento školní rok jsou:  Adrien Tanekou, Viktor Obrusník, Karolína Potepová, Ondřej Marek a Pavel Kubín.

 

Dvě skupiny tanečního klubu ŠD a ŠK se zúčastnily okresní přehlídky Asociace sportu pro všechny pódiových skladeb v Opavě v tělocvičně školy na Vrchní. BABY MONTERÁČCI pod vedením vedoucí paní učitelky Trojančíkové předvedli v počtu 20 dětí skladbu Návštěva z Vesmíru a VELKÉ MONTÉRKY, které vede p. učitelka Holešová, zatančily perfektně skladbu Školačky. Obě skladby se všem divákům i odborné porotě velmi líbily a po zásluze postoupily do krajského kola do Ostravy. Během tohoto krásného sportovně naladěného odpoledne a podvečera třikrát vystoupily i naše břišní tanečnice , jež ukázaly, co všechno se už pod vedením paní učitelky Veroniky Ignácové naučily a orientálně oživily soutěž.

 

V pátek se čtyři vítězky školního kola zúčastnily  okresní soutěže  OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK. Terezka Králová ze 4. třídy, Šárka Ševčíková, Terezka Janíková a Lucka Kosterová z devítky. V obrovské konkurenci - někdy i 35 zpěváků v kategorii - jsme získali 2 postupy do krajského kola, což je úžasné až neuvěřitelné. Navíc se porotci vyjádřili, že i další dva slavkovští skřivánci byli na postup, ale z jedné školy už to opravdu nešlo.Postoupila Terezka Janíková a Lucka Kosterová - a to nejen pro čistou intonaci, jasný hlas, lidový projev, ale také pro radost, vyzařující z jejich projevu.

 

Zatím asi největší úspěch v předmětu, který je známý svou náročností, zaznamenali dva žáci naší školy ve FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDĚJan Stoklasa obsadil třetí a Martin Pavlík čtvrtou příčku v okrese. Radost tím udělali své učitelce tohoto předmětu Mgr. Evě Konderlové, připravit na tak náročné klání byla podle jejích slov „pěkná dřina“ a kluci si za svůj přístup zaslouží velkou pochvalu.

 

V březnu navštívil naši školu MUZIKANT A BUBENÍK Sory Condé z africké Guineji. Sory pochází z kmene Malinke, jeho úředním jazykem je francouzština a na djembe hraje od svých 4 let pod vedením mistra jménem Mansa Camio. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o životě v Africe a Soryho hudebních začátcích. Věděli jste například, že v jeho vesnici má každá rodina dané povolání, kterému se věnuje? Jsou to například kováři, zemědělci, dřevorubci apod. V průběhu diskuse nás Sory zapojoval do víru zpěvu i tance, takže jsme se opravdu ani chvíli nenudili. Kladli jsme mu otázky všeho druhu a největší perličkou pro nás bylo, že v Guineji jedí kočky! Čas utekl jako voda a v tanečním duchu jsme se navzájem rozloučili a popřáli mu šťastnou cestu na dalších cestách, tentokráte do sousedního Německa. A jaký na nás udělal tento vysoký, snědý gentleman dojem? Působí dojmem obyčejného kluka s velkým srdcem, který je rád, že nám, Evropanům, může tímto způsobem předat doušek jeho kontinentu:-D

 

Duben

Náš 4-členný tým zúčastnil soutěže v anglickém jazyce FUNNY ENGLISH na ZŠ Vrchní. Čtvrťáky reprezentoval Jakub Černý spolu s Vojtou Kadaňkou a dvojici páťáků Sofie a Samuel Svobodovi. Tým společně bojoval na několika stanovištích, kde řešili především úkoly, jak již název soutěže napovídá, zábavného typu. Příkladem bylo přiřazování pohádkových symbolů k jednotlivým pohádkám jako Cinderella /Popelka/  atd., různé slovní hříčky nebo pak souvislé vyprávění. Naši ´Englishmeni´ a ´Englishwoman´ si vybojovali svou angličtinou osmou příčku z celkových dvaceti čtyř soutěžících družstev a za to jim patří obrovská gratulace! Do dalších školních let  vám přejeme, ať vás ´English´ i nadále baví a je opravdu ´Funny´! Mgr. Veronika Ignácová

 

DEN UČITELŮ - slavíme společně s našimi žáky narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. Je pak zhodnocena přítomným kantorem a ty povedené odměněny ředitelem školy. Už druháci dokázali vést své spolužáky způsobem, který sice v roztomilých detailech kopíroval třídní učitelku, znamenal však plnohodnotných 45 minut výuky. Ne každá hodina byla zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani ostřílenému pedagogovi. Mnozí žáci za katedrou si však uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodna je jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná komunikace. Velmi podobně o své práci hovoří také herci na jevišti. Objevily se mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogickému talentu a možná je za deset let přivítáme za katedrou ZŠ Slavkov už natrvalo..

 

Ještě hezčí tradicí je, že se scházíme s našimi důchodci a dalšími hosty. Vždy jednou za tři roky pořádá tuto slavnost škola a obec Dolní Životice. Starostové na slavnostním shromáždění ocení osobnosti tohoto školního roku a práci pedagogických i správních zaměstnanců. Setkání bylo významné zejména pro dvě naše kolegyně:

 

Paní magistra MARTINA TROJANČÍKOVÁ pracuje dlouhodobě na základní škole jako učitelka nižšího stupně, letos vyučuje čtvrtou třídu. Základní škola ve Slavkově se jí stala osudem, tak jako mnoho jiných našich kolegů zde prožila své dětství ve školních lavicích, po absolvování VŠ se pak postavila za katedru.  Výsledky třídy jsou příslibem do dalšího stupně vzdělání, stejně jako kolektivní duch, kterého se paní učitelce podařilo dosáhnout ve vztazích mezi dětmi.

 

Další oblastí, v níž se paní učitelka realizuje, je oblast sportovně - hudební. Taneční kroužek Monteráček, to je pojem, který ve Slavkově znají všichni občané, jež se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných školou a obcí. Nadšení tanečníků z rytmického pohybu je navíc podtrženo i překrásnými vztahy mezi starší a mladšími generacemi vystupujících. K dalším mimoškolním aktivitám patří její dlouholetá účast na vedení dětských táborů našich dětí, kde převzala štafetu mající ve Slavkově dlouholetou tradici.

 

Paní učitelka si získala srdce slavkovských děvčat a chlapců. Přistupuje k nim s rozhodností ale i trpělivostí, z celé osobnosti vyzařuje klid, pracovní elán, snaha po spravedlivém řešení všech třídních třenic a přes relativně mladý věk vyrovnanost. I v jejím případě nacházíme to často zdůrazňované ztotožnění se s duchem a cíli naší školy, s myšlenkami, které zahrnujeme pod pojem Zdravá škola.

 

Paní Bc ZUZANA KOCIÁNOVÁ nastoupila do slavkovské MŠ jako vedoucí učitelka v roce 2008. Prostředí Slavkova pro ni nebylo nové, strávila zde své dětství a mládí.

 

Od počátku bylo jasné, že je schopna vyrovnat se se všemi oblastmi, které nová funkce přinesla. Ve výhradně ženském kolektivu dokázala vytvořit vztahy, které jsou charakteristické otevřeností, kolegialitou, vzájemnou úctou k práci a úspěchům spolupracovníků. Všechny zaměstnankyně uznávají její přirozenou autoritu. Desítky různorodých akcí během školního roku svědčí o jejím organizačním talentu. Perfektně zvládá nelehkou administrativní část své profese, její písemné podklady jsou přehledné, věcně správné a úplné. Paní učitelka přistupuje k dětem energicky a zároveň s laskavostí a trpělivostí. Pracuje na svém rozvoji, snaží se vzdělávat se v metodách, které rozvíjejí dětskou psychiku. Cenný je její přínos k nápravě logopedických vad, jevem, se kterým se potýká stále více dětí. Připravuje děti nejen na vstup do školy, ale učí je všemu důležitému, co budou v životě potřebovat k jeho šťastnému a smysluplnému prožití. 

 

Soutěž NÁPADY ŽÁKŮ NIŽŠÍHO STUPNĚ se ujal, byly nejvýše oceněny čtyři díly pohádek o Kuliferdovi, Kukym a Valentýnce Jany Jochimové, model hradu teprve prvňáků Šimona Mazura, Lucky Ryžové a Amálky Kosterové, jako třetí pak báseň Kohout Denisy Schneidrové a dřevěný kůň Anny Stojakovic.

 

ČTVRTÁ PEDAGOGICKÁ RADA tentokrát nemusela projednávat žádný návrh na důtku ředitele školy. Jedním ze závěrů však bylo nařízení přísného postihu žáka, který narušuje výuku, včetně vyloučení z probíhající hodiny, pokud nepomůže důrazné napomenutí. S postupem vyslovil souhlas i Žákovský parlament, právě při výměně rolí kantor – žák na Den učitelů se děti přesvědčily, jak nezbytná je kázeň a pozornost při vedení lekce. 

 

JARNÍ SBĚR zaplnil tři kontejnery celkem 12 950 kg starého papíru. Probíhal za nádherného počasí, auta, vozíky se začaly řadit už po jedné hodině, úderem páté mohli členové parlamentu a především žáci deváté třídy zahlásit konec. Vyložit, zvážit, uložit nejlépe až po strop, protože odpoledne ani dva velkoobjemové kontejnery nestačily pojmout drahocennou surovinu. Vůbec největší fůra byla nasbírána Vítkem Zemkem z druhé třídy – přes 400 kg a druháci se také stali vítězi jarního kola s průměrnými 75 kily na žáka. Každý žák školy přispěl průměrnými 43 kilogramy, nad tímto průměrem byli v pořadí: páťáci, třeťáci, 6. B, čtvrtá třída a 6. A. K nejúspěšnějším sběračům kolem dvou set kg a více se zařadili Adam Vincker, Dominik Heider, J. Šášek, P. Hrazdilová, M. Škrobánek, Z. Škrobánek, V. Janíková, L. Klein, B. Slavíková, I. Šašková a J. Rypl. Nejúspěšnějším sběračem byl Vít Zemek s více než 400 kg.

 

Letošní akce měla ještě jeden nesmírně hodnotný efekt. Žákovský parlament se na podnět vedení školy i obce pustil do rozsáhlé akce – obnova třešňové aleje mezi Slavkovem a Zlatníky. Finance pro tento rozsáhlý záměr chceme získat různým způsobem – jedním z nich byla prosba, aby část obdržených peněz za sběr byla věnována do fondu obnovy aleje. Transparenty, které čekajícím řidičům prezentovala děvčata, se neminuly účinkem a částka přes tři tisíce korun umožní nákup nejméně 20 – 30 ovocných stromů. 

 

Pořádnou dávku technického myšlení museli projevit oba naši reprezentanti v soutěži TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ na půdě ISS Kolofíkova v okresním klání. Stojan na mobilní telefon Martina Pavlíka si podle poroty zasloužil šesté nejvyšší ocenění, v kategorii elektrotechnika Martin Majnuš nenašel přemožitele a kromě prvního místa si odnesl také moderní tablet.

 

Koncem dubna se taneční skupina Baby monteráčci zúčastnila MEZINÁRODNÍHO DNE TANCE, který se konal v Opavě na Horním náměstí. Tuto akci pořádalo občanské sdružení Holos. I když jsme vystupovali mezi prvními, děti byly velmi nadšené a skladbičku Návštěva z vesmíru si zatančily s velkou chutí a elánem. Poněkud chladnější počasí nás neodradilo a dvě desítky dětí se tak předvedly v plné parádě. Výbornou kulisu nám vytvořili především naši rodiče, kteří zcela zaplnili prostor pod pódiem. Na závěr jsme si i s ostatními účastníky zatančili společnou choreografii a oslavili tak den tance, který se ten den slavil v celé ČR. Poděkování  za skvělou reprezentaci školy patří všem dětem i paní učitelce Trojančíkové.

 

DEN ZEMĚ se letos poprvé konal v rámci akce UKLIĎME ČESKO. Jako každý rok se vydaly děti s igelitovými taškami, vozíky na odpadové pytle a především nadšením zbavit. Slavkov a jeho okolí všeho, co v zimě zakrýval milosrdný sníh. Nejdříve jedna velmi dobrá zpráva. Situace v samotné obci se lepší rok od roku. Třeba na cestě od hřbitova až na Svatou Annu hledali druháci odpad, skoro jako houbaři pátrají po hříbkách. Všudypřítomné nedopalky cigaret nechyběly však ani tam. Zato příkopy podél cest jsou žalostnou ukázkou přístupu těch, jež naší obcí většinou pouze projíždějí. Celkem osm pytlů bylo nasbíráno na tříkilometrovém úseku hlavní silnice č. 46 v úseku Slavkov – Hertice.  Stydět by se měli naši zemědělci, nejméně polovinu nákladu tvořily pytle od osiva a hnojiva. Smutnými úlovky lze nazvat ostatky nešťastných zvířat, která zvlášť na tomto přímém úseku cesty vběhla do cesty řítícím se autům. Tři zajíci, srnka a divočák, jenž byl nad síly sedmáků, k tomu slepice a další zvířata, dokonce mrtvola psa ukrytého v igelitce – i s tím se naši žáci potkávali. Na pomyslném druhém místě skončila silnice Slavkov – Otice, tam byly největší zátěží láhve od alkoholu, po čtyřech měsících po Vánocích byl nalezen stromeček.

 

Celkem dvě stě padesát dětí a jejich učitelů pomohlo krajině, naší Zemi, ale také sobě. Znovu se přesvědčili, že cokoliv skončí mimo tříděný odpad nebo popelnici zůstává měsíce jako výčitka přírody vůči nám lidem.

 

Už jsme psali o vynikajícím úspěchu našich žáků v dlouhodobém klání mezi školami okresu v přírodovědné soutěži, jež připravila Zemědělská škola TGM z Opavy. První místo nám nakonec vzala ZŠ Otická, ale odměna za stříbro byla skvělá. DVOUDENNÍ VÝLET do jižních Čech alespoň pro čtyřicet z těch asi osmi desítek členů přírodovědného kroužku, jež se na výsledku v průběhu dvou let podíleli.

 

Program byl nesmírně bohatý. Ubytování v druhém nejnavštěvovanějším městě naší vlasti – Českém Krumlově umožnil prohlídku zámku, zahrady, blízkých grafitových dolů, kdy si to hoši mohli zkusit i se sbíječkou. Dále si naši přírodovědci prohlédli zámek Hluboká, vyjeli na Kleť, jeden z největších zážitků byl spojen s návštěvou krokodýlí farmy se čtyřiadvaceti druhy těchto plazů, z nichž ti největší šestimetroví prokazovali svou pověstnou agresivitu.

 

Každým rokem se náš dramatický kroužek zúčastňuje PŘEHLÍDKY DRAMATICKÉ TVORBY v Loutkovém divadle. Letos si členové, jejichž věk se pohybuje v rozmezí osmi až šestnácti let, připravili dvě pohádky. Tu první s názvem Tři bratři si nacvičili prakticky úplně sami pod vedením nejzkušenějších členek souboru. Měla velký ohlas a početnému publiku zejména z řad rodičů se líbila i Láska rohatá. Obsazení: I. Šašková, M. Cáblová, sourozenci Svobodovi, N. Hajduková, A. Rýžová, J. Duron, bratři Petržílkovi,V.Štýbarová,  V. Trojančíková, T. Zahlová, A. Kadaňková.

 

V klání ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE v Opavě jsme obsadili obě dívčí i chlapecké kategorie, všichni bez výjimky podali výkony na hranici svých možností. Bodový součet ze čtyř disciplín vynesl v jednotlivcích na druhé místo Karolínu Potepovou ze 7. A, Katku Uvírovou z 8. A. Škoda slabšího vytrvalostního běhu Vaška Klapetka, který byl nejlepší ve výšce i sprintu.

 

Květen

Celkem 11 žáků naší školy nás reprezentovalo v okresním kole matematické soutěže PYTHAGORIÁDA, nejúspěšnější žáci z 25 řešitelů na naší škole. V kategorii pátých tříd nás reprezentovali Samuel Svoboda a Matěj Jaroš, kteří se stali i zde úspěšnými řešiteli.V šesté třídě dosáhla nejlepšího umístění Alžběta Skřontová, která získala druhý nejvyšší počet bodů v okresním kole a to 11. V sedmé třídě je  ve výsledkové listině vidět, jak se mezi žáky  z gymnázií a matematické školy na prvých 10 místech,  vklínili všichni tří naši žáci: Lukáš Sukeník, Veronika Lipková a Ondřej Marek. Přitom Lukáš Sukeník měl třetí nejvyšší počet bodů v okrese. Také v osmé třídě jsme se neztratili. Reprezentovali nás Marek Lipka, Marek Tengler a Martin Pavlík. Nejlepší byl Marek Lipka, kterému 3. místo uniklo o jeden bod. Po skvělých výsledcích z matematického KLOKANA – první a druhé místo v okrese -  to dokazuje, že naše děti matematiku opravdu umí.

 

V rámci přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště pro školní rok 2015/2016 mohli žáci tak jako v předchozích letech podávat dvě přihlášky, které doznaly grafických změn souvisejících s organizací pilotního písemného testování. Mezi kritéria přijetí nadále patří prospěch ze ZŠ (je hodnocen a bodován prospěch 8.ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), úspěchy především v naukových soutěžích pořádaných MŠMT na úrovni okresních a krajských kol a úspěšné zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka. V letošním roce byly písemné zkoušky poprvé organizovány centrálně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ačkoliv bylo testování pilotní a bylo jen na rozhodnutí ředitele středních škol, zda se k tomuto testování přihlásí, zapojily se všechny střední školy našeho kraje s výjimkou škol soukromých. Pro zajištění a tvorbu písemných testů byla ministerstvem vybrána společnost Cermat, která mimo jiné zajišťuje organizaci státních maturit.  Jsme rádi, že ředitelé středních škol k problému přijímacích zkoušek takto přistoupili a výsledky pilotních zkoušek zahrnuli mezi podmínky přijetí, neboť konání písemných testu je jedním z hlavních motivačních prvků v samotné přípravě na přijímací zkoušky. Příprava probíhající v hodinách  českého jazyka a matematiky není jednoduchá. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou znalost veškerého učiva, chuť na sobě pracovat, systematickou domácí přípravu a v neposlední řadě schopnost překonávat překážky a poradit si s problémy. Myslíme si, že takto získané dovednosti a znalosti žáci plně zúročí nejen při samotných přijímacích zkouškách, ale také je ocení při vstupu na vyšší stupeň škol.

 

Letošní deváťáci výše zmíněná slova jistě potvrdí. U přijímacích testů si vedli velmi dobře, mnozí se umístili na předních místech v žebříčcích pořadí přijímaných žáků sestavených dle kritérií jednotlivých škol. Výjimkou nebyla první, druhá a třetí místa, většina pak obsadila místa v první třetině sestaveného pořadí. Všichni naši žáci byli přijati v prvním kole a kromě dvou žáků, kteří odmítli podat odvolání, se dostali na obě školy, kam směřovali své přihlášky. Mohli si tedy vybírat a zápisový lístek odevzdat právě na  „vysněnou školu“. Problém přetrvává u gymnázií, kam tradičně míří obrovský přetlak zájemců. Pro představu v letošním roce bylo ke studiu na Slezském gymnáziu podáno 182 přihlášek – přijali 60 studentů, ke studiu Mendelova gymnázia podáno 240 přihlášek – přijali 90 studentů. Překvapením letošního roku byl také značný zájem o studium Zdravotnického lycea a strojírenských oborů. Zvýšený zájem o strojírenské obory souvisí s celorepublikovou kampaní, která si postavila za cíl přitáhnout mladé lidi k technickým oborům. S touto myšlenkou se plně ztotožňujeme a podporujeme všechny aktivity vedoucí k propagaci nejen výše zmíněných technických oborů, ale hlavně zviditelnění a zdůraznění potřeby všech řemesel. V silné konkurenci se podařilo šesti žákyním uspět a staly se budoucími studentkami gymnázií, jedna žákyně pokračuje studiem Zdravotnického lycea, šestnáct žáků vstoupí na SOŠ a sedm na střední odborná učiliště. K úspěchu přispěla nejen vyčerpávající příprava, které se letošní absolventi zhostili opravdu zodpovědně a cílevědomě, ale také důkladné zvážení schopností, dovedností a představ o výběru vhodné střední školy.

 

Přejeme všem, aby působení na nových školách bylo stejně úspěšné a splnilo všechna jejich očekávání.

Eva Starečková, výchovný poradce

 

Čtyři vítězky školního kola se zúčastnily  okresní soutěže  OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK.  Terezka Králová ze 4. třídy, Šárka Ševčíková, Terezka Janíková a Lucka Kosterová z devítky. V obrovské konkurenci - někdy i 35 zpěváků v kategorii - jsme získali dva postupy do dalšího kola. Navíc  se porotci vyjádřili, že i další dva slavkovští skřivánci byli na postup, ale z jedné školy už to opravdu nešlo. Postoupily Terezka Janíková a Lucka Kosterová - a to nejen pro čistou intonaci, jasný hlas, lidový projev, ale také pro radost, vyzařující z jejich projevu. Na slavnostním finále v Loutkovém divadle děvčata svůj výkon zopakovala za doprovodu cimbálové kapely. A své paní učitelce způsobila radostné dojetí umístěním na druhém – Tereza a třetím – Lucka, místě.

 

DEN EVROPY je název již druhého ročníku aktivity žáků obou osmých tříd. Předcházela několikaměsíční  příprava a v závěru soustředění den před spuštěním projektu spojené se Spaním ve škole, což je pro naše děti velmi atraktivní způsob společného trávení času / a velmi náročný pro učitele/.   Děti od první do deváté třídy pak na druhý den putovaly šesticí vybraných zemí druhého nejmenšího, zato nejkrásnějšího kontinentu. Na scénářích se společně podíleli učitelka zeměpisu Mgr. Hlásná jako hlavní  garant projektu, se svými novými nápady přicházeli během přípravy samotní žáci. Výsledkem byla nesmírně nápaditá a vtipně zpracovaná stanoviště. Řecko nabídlo olympské božstvo hierarchicky uspořádané na této bájné hoře. Rakouskem plynulou němčinou provázeli naši úspěšní reprezentanti v olympiádě, zatleskali Marii Terezii za to, že ustavila povinnou školní docházku, došlo i na soutěž v alpských disciplínách. Do Španělska jsme se podívali z paluby Boeingu 737, prožili si býčí zápasy, záviděli opalujícím se na Mallorce, zatančili flamengo. Maďarsko zaujalo svým „mořem“ Balatonem a především pěkně ostrou kuchyní a vtipným komentářem. Spojené království jsme navštívili ve všech jeho čtyřech částech, nejvíce asi zaujal opravdový skotský dudák. V Belgii pak ocenili Atomium, symbol Bruselu Maneken Pin vymodelovaného v životní velikosti a nejvíce proslulé pralinky. Všichni návštěvníci dostali tři hlasovací lístky a mohli se rozhodnout, ve kterém státě Unie bylo nejlíp. U nižšího stupně nejvíce zabodovalo Španělsko, Belgie a Spojené království, u starších pak ještě Maďarsko s Rakouskem – výkon alpské země také nejvíce ocenili vyučující. Zvláštní ocenění za průvodcovskou úlohu převzal Martin Pavlík, za nejlepší herecký výkon /Hádes a gladiátor/ Adam Vartecký, a bezkonkurenčně nejlepší výpravu /autentická anglická telefonní budka, Lochneská Nessie a kostýmy/ Anežka Skřontová. Několik hodin, které potřebovaly děti k prohlídce, jim dalo určitě mnohem více, než tradiční lekce zeměpisu. Samotní pořadatelé však získali ještě mnohem více.A poněvadž příští rok již převezmou symbolické žezlo těch, jež udávají tón a atmosféru v celé škole, je o důvod více jim věřit.

 

V soutěži JAZYK HROU konané pro žáky MS kraje v Havířově si velmi zdatně vedla naše děvčata Katka Uvírová s Michaelou Machovskou. Svým umístěním na překrásném třetím místě  udělala radost zejména učitelce tohoto předmětu Mgr. Veronice Ignácové.

 

Za krásného počasí proběhlo ve Slavkovském lese okresní kolo MEDVĚDÍ STEZKY. Ze Slavkova se zúčastnilo13 hlídek, které si poměřily síly v mnoha disciplínách: běh terénem s překonáváním přírodních a lanových překážek, hod na cíl, uzly, azimutový úsek, práce s mapou, odhady, rozluštění šifry, znalost květin, stromů, živočichů, vlastivědné znalosti, první pomoc a další.

 

První setkání s realitou života po absolvování základní školy jsou pro žáky osmých tříd každoroční  návštěvy ÚŘADU PRÁCE, kde se seznámí s možnostmi dalšího uplatnění.

 

zápisu se dostavilo celkem 37 dětí. Bylo PŘIJATO 24 ŽÁKŮ, pro první třídy jsme tento počet stanovili jako maximální. Zajímavostí je poměr dívek a chlapců 4 : 20. /!/. Protože převaha chlapců je na naší škole dlouhodobá, nahlédli jsme do přehledu přijatých dětí během dvanácti let. A došli k zajímavému zjištění, že za toto relativně dlouhé období je počet přijatých hochů téměř o stovku vyšší, procentuálně je tento poměr 57 : 43. To už je statisticky poměrně významná anomálie, na niž nám schází uspokojivé vysvětlení.

 

Parádního úspěchu dosáhli čtvrťáci a páťáci na FOTBALOVÉM TURNAJI OFS v Chlebičově. V systému každý s každým dokázali porazit všechny soupeře a obsadit první příčku. Spolu s nejlepším hráčem turnaje Ondrou Zahelem se na tomto úspěchu podíleli Lukáš Beil, Nikol Kosterová, Martin Kupka, Ondra Elznyc, Šimon Rychlý, Dominik Šenk, David Zahel a Adam Kostřiba. K vítězství je dovedl pan Jindřich Zahel.

 

Po roční přestávce uspořádal Žákovský parlament ANKETU K OBLÍBENOSTI A NEOBLÍBENOSTI PŘEDMĚTŮ. Na nižším stupni děti milují výchovy, zejména tu tělesnou. S přehledem zvítězila. Na druhém místě se však umístila matematika, což není až tak obvyklé a následovaly hudební a výtvarná výchova. Poměrně oblíbená je vlastivěda. Málo dětí uvádělo jako oblíbené oba jazyky, zvláště u toho mateřského to bolí, skončil jako předmět neoblíbený na prvním místě. V této části ankety jej následovala angličtina a matematika – to není rozpor, matematiku děti milují nebo nenávidí.

 

Na vyšším stupni je situace ještě složitější. Předmětů je více, také hodnocení je mnohem různorodější. Příkladem může být jeden předmět vyučovaný jedním učitelem, tedy pravděpodobně stejně, v paralelních třídách. S velmi rozdílnými výsledky oblíbenosti, resp. neoblíbenosti. Celkové pořadí: PŘEDMĚTY OBLÍBENÉ:

 1. Přírodopis                  116
 2. Zeměpis                    110
 3. Matematika               85        Tělesná výchova 85
 4. Dějepis                      77
 5. Český jazyk               36
 6. Hudební výchova      27
 7. Fyzika                       23

A dále výtvarná, občanská výchova, informatika, angličtina kolem 20 kladných bodů PŘEDMĚTY NEOBLÍBENÉ

 1. Fyzika                        164
 2. Německý jazyk          95
 3. Český jazyk                86
 4. Dějepis                       79
 5. Angličtina                  72
 6. Chemie                       58
 7. Matematika                25

Další předměty už nedostaly více než 20 bodů

 

Červen

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení