• Základní školA Slavkov

  CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní rok - 2013/2014

 

Září

Letošní přípravný týden měl čtyři pracovní dny, dva z nich jsme využili pro SPOLEČNÝ VÝJEZD PEDAGOGŮ do Rešova, penzionu Nad Vodopády, jehož pohostinnosti jsme využili už loni. Školení, které jsme si objednali na téma učení na zkoušky nebo pro život, zdaleka nedosáhlo loňské úrovně, o to usilovněji jsme pracovali na nutných změnách v obsahu našeho ŠVP Zdravá škola. Od letošního školního roku byly totiž MŠMT zpracovány závazné standardy základního vzdělávání a ty bylo nutné do našeho vzdělávacího programu zapracovat. V příjemném prostředí se diskutuje rychle a konstruktivně, vybyl čas i na relaxaci v okolních lesích, vodách a stráních, případně v krytém bazénu.

 

Na SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU jsme se znovu nechali překvapit počtem zúčastněných. Nejenže přišlo o patnáct žáků více než vloni, ale příležitost doprovodit do první třídy svého potomka si nenechaly ujít desítky rodičů i prarodičů. Někteří litultovičtí, životští a otičtí přišli i s novými žáky šesté třídy. Zájem o školu ocenil ve svém projevu starosta obce. Předtím ještě zazněla hymna, snad jediná, která má v obsahu pouze a jen obdiv ke krásám naší vlasti. Vrcholem programu na prvním setkání obyčejně nebývá vystoupení našich žáků – letos zejména ze sedmé a osmé třídy, ale soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2013/14 se jím stal Jirka Duroň, jenž rytmicky i melodicky skvěle zvládnul tematicky prázdninovou Okoř. Pak již se prosadila děvčata Adéla Gebauerová a Barbora Pavelková. Nejen tato odvážná trojice, ale i ostatních 21 žáků první třídy, pak za potlesku prošlo špalírem přítomných, odváděno svou paní učitelkou třídní Hedvikou Vaškovou i, jak káže tradice školy, děvčaty a chlapci deváté třídy.

 

V letošním roce se uskuteční jedna z největších investičních akcí posledních desetiletí ZATEPLENÍ a  další ÚPRAVY PŘÍSTAVBY. Náklady z 90% hradí fondy EU, v tomto čísle jsou však zahrnuty úspory energie v nejbližších letech. Na dva až tři měsíce budou omezeny některé činnosti školy, ne všude bude možný přístup - zejména z východní strany od školní jídelny.

 

Pěknou tečkou ,za prvním týdnem nového školního roku, byla vycházka ŠD za ukázkou LETECKÉ AKROBACIE modelů větroňů. Předvedl nám ji Tomáš Halátek ze Slavkova, který má letecké modelářství za svůj krásný koníček. Děvčata, a chlapci byli u vytržení z toho, jaké kousky provádělo letadélko ve vzduchu, obraty, lety střemhlav, klouzavé lety. Tomáš nám o všem zajímavě povyprávěl, vše dokonale popsal a odpovídal na zvídavé otázky našich dětí. 


KRESLÍM, KRESLÍŠ, KRESLÍME - setkání, kterého se spolu s více než stovkou soutěžících zúčastnili i naši žáci v prostorách ateliérů střední školy průmyslové a umělecké mělo slavnostní tečku ve slavnostním předání čestného uznání pro Annu Skřontovou ze sedmé a Kristýnu Lhotskou.z osmé třídy.

 

Říjen

VOLEB DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU se letos v Kulturním domě. zúčastnilo 27 kandidátů, z nichž každý přednesl směrem k žákům třetí až deváté třídy krátký projev zejména o svých záměrech pro další školní rok. Nebylo lehké zakroužkovat maximálně osm jmen, ze kterých bylo ještě téhož dne známo šestnáct vítězů, jež převezmou část zodpovědnosti za chod naší školy. Letos byly počty odevzdaných hlasů snad nejvyrovnanější v celé historii našeho zastupitelstva. Celkem 199 platných volebních lístků rozhodlo o tomto složení:

 

Marek Baláž, Miroslava Pavlíčková, Nikol Hadámková, Jan Palyza, Pavla Hrazdilová, Martin Frey, Adam Lazecký, Ondřej Chodura, Iva Štantejská, Jonáš Král, Míša Machovská, Tomáš Hymlar, Vašek Klapetek, Petra Kleinová, Josef Galvas Filip Jasoněk. Pozornému pozorovateli dění na naší škole možná neušla historicky první /a docela výrazná/ převaha chlapců nad děvčaty.

 

Ve středu 2. 10. 2013 se  uskutečnil tradiční SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH KOLEM RYBNÍKA. Letos nad námi držel ochranu sám patron naší země, neboť v nepříliš vydařeném podzimu se sluníčko objevilo při startu prvňáčků a opět je zakryly mraky po doběhnutí posledního deváťáka. I proto letošní ročník proběhl ve výborné atmosféře, třídní kolektivy se vzájemně podporovaly, hecovaly a tím přispěly k maximálním výkonům svých spolužáků. Nádherný boj se rozpoutal zvláště mezi osmáky a deváťáky, dívčí rozběh ovládla děvčata z osmičky, chlapecký pak kluci z deváté třídy. I organizátoři si pochvalovali snahu všech závodníků doběhnout v co nejlepším čase. Omluvenek bylo minimálně a jen ve skutečně závažných případech, neobjevil se ani jeden případ zjevného znevážení běhu. Vítězové jednotlivých kategorií:

 

Danek Kubát, Šimon Rychlý, Karin Malchárková, Martin Frey, Elen malchárková, Dominik Špilháček, Karolína Dobrotková, Filip Elbl, Klára Pavelková. Nejlepšího běžeckého času dosáhli z hochů Filip Elbl (4:51) a z dívek Klára Pavelková (5:52).

 

Nezapomenutelný zážitek mají děti ŠD, které byly v pátek pozvány paní Kosterovou na návštěvu DŘEVOZPRACUJÍCÍ PILY. Podívat se mohly, jak se zpracovávají kmeny stromů a vyrábí se z nich, nejdříve hrubě opracované prkno a následně očištěná deska. Ta se musí namořit a může se použít například na střechy domů   Radost dětem udělala jízda vysokozdvižným  vozíkem, když je pan Kostera povozil po areálu pily.

 

SBĚR PAPÍRU je akce, ve které nový Žákovský parlament prodělává zatěžkávací zkoušku. Převzít, zvážit, uložit, zapsat, vydat peníze, nechat podepsat a s obavou se dívat, jak se řadí další a další auta, vozíky i pěší s balíčky. První sběrači přijíždějí už po půl druhé a poslední složil svůj náklad po šesté hodině. A všechno musí do koruny hrát. V říjnovém termínu jsme zaznamenali dva rekordy. Tím prvním byli tři po střechu naložené kontejnery. Druhým výkon deváté třídy, kterou zmobilizovala nová paní učitelka třídní spolu s předsedkyní ŽP. Deváťáci obsadili těsně druhé místo za čtvrťáky, v absolutním množství odevzdané suroviny pak byli dokonce první! A všechny prostředky vložili do třídního fondu. Na nižším stupni je zase potěšující, že jen ojediněle se objeví žák, který by nepřinesl vůbec nic – prvňáci a čtvrťáci přispěli úplně všichni. Celkem bylo naloženo11. 692 kg, průměr na žáka činil 45 kg. K nejlepším sběračům se zařadili Ivana Šašková, sourozenci Škrobánkovi, Jakub Knappe, Tereza Zahlová, Nikol Hajduková, Jakub Quis, Dominik Kubala, David Marek, Adal Lazecký, sourozenci Hrazdilovi, Tomáš Hymlar. Máme za to, že i ty korunky, které organizátoři za balíčky pečlivě vypláceli, mají výchovnou hodnotu.

 

Opět můžeme jen chválit, chválit a chválit práci Žákovského parlamentu, který v pátek uspořádal pro děti ŠD MAŠKARNÍ KARNEVAL. Hry střídaly tanečky, klidná zábava se v zápětí měnila v rej masek všeho druhu.Sešlo se přes 42 masek. Z nich pak porota vyhodnotila ty, které byly nejoriginálnější jako Spongebob - Honzíka Prejdy, rytíř - Luďka Kleina, dráček - Víti Zemka , kovboje - Terezky Králové, břišní tanečnice - Verunky Janíkové, pirát - Denisky Schneidrové, sněhurka - Máji Klímkové. Děti byly spokojené kolik dobrot a odměn získaly a jak se pobavily. Poděkování za skvělou organizaci patří Nikole Hadámkové, Míši Machovské, Marku Balážovi, Mirce Pavlíčkové, Ivě Štantejské , Pavle Hrazdilové, Petře Kleinové, Lucce Kosterové a také DJi Petru Vavrlovi.

 

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

se u nás již po dvě desetiletí slaví zažitým způsobem. Atraktivní je především závod pětičlenných štafet, letos se běželo ve třech rozbězích, handicapové časy byly určeny tak, aby závěr závodu byl dramatickou podívanou. V rozběhu nejmladších si obří koláč ze školní kuchyně vybojovali druháci – 4:18, v další kategorií se prosadila čtvrtá třída – 3:44. K vítězství nejstarších především strhující sprint Kláry Pavelkové znamenal vítězství pro osmáky – 3:10. Dvacet osm otázek z historie, vlastivědy i našeho regionu s krátkým testem ze znalostí našeho jazyka napsali nejlépe: Matěj Jaroš a Jiří Rypl /Matěj, ač pouze čtvrťák, měl čtvrtý nejlepší absolutní výsledek/, Ondra Zahel, Veronika Lipková, Lukáš Soška, Ondra Chodura, Jan Stoklasa /plný počet bodů/, Marek Lipka, Tereza Rýmanová, Mirka Pavlíčková, Žaneta Jedličková, Šárka Ševčíková, Iveta Galiová, Sabina Gregořicová, Daniel Poštulka. Slavnostní shromáždění proběhlo pod českou vlajkou a modrou oblohou na hřišti školy a zahájili jsme jej zpívanou hymnou.  Už předchozí den ředitel školy vylíčil ve školním rozhlase dlouhou cestu udatného českého národa k samostatnosti. Před zraky celé školy byly předávány odměny za sportovní i vědomostní soutěže, které proběhly v uplynulých týdnech školního roku. Všech šestnáct členů Žákovského parlamentu složilo slib před svými voliteli. Naše oslavy se shodovaly s mimořádnými volbami do PČR. Byli bychom rádi, aby tato generace měla na paměti, co vštěpovala škola v každé době. Že „nezasluhuje úcty ten, kdo pomlouvá svou matku a svou vlast.“

 

Krásné " babí léto" to byla kulisa pro děti ŠD s jejich draky na již tradiční PODZIMNÍ DRAKIÁDĚ Sešlo se přes 50 dětí a o něco méně draků představující letadélka, broučky, střapaté duhy, dravé šelmy, ještěrky, sluníčka a mráčky. Pochválit zaslouží všechny děti, které si draky připravily, a také žáci, jež nám přišli pomoci a stali se porotci, kteří měli úkol vybrat neoriginálnější a nejvýše létající draky. Za nejoriginálnější byl určen drak Jonáše Montága, Adrianky Lhotské, Lucky Kordulové, Verunky Janíkové. Nejlépe létal drak Matěje Mazura, Luďka a Jindry Kleinových, Elišky Lhotské, Adrienka Tanekou, Lukáše Čecha, Adélky Fialové, Patrika Vlacha, Zdeňka Najsra, Jirky Duroně, Martina a Moniky Freyových, Kristy Benešlové, Danka Petržílky, Filipa Lhotského, Adélky Gebauerové, Nikol Kosterové.
Poděkování patří také rodičům, kteří přišli povzbudit své děti a pomoci jim s jejich drakem, panu Gebauerovi, Najsrovi, paní Kleinové, paní Lhotské.
Všechny děti si odnášely nejen dobrý pocit z pěkného, vydařeného odpoledne, ale také účastnické listy,  diplomy a jiné odměny.

 

V měsíci říjnu jsme plnili v PŘÍPRAVCE BASKETBALU dva nové testy na zručnost, rychlost, dovednosti pro úspěšnou obranu a driblink s basketbalovým míčem. Výsledky se posílají na ústředí do Prahy a odtud také došel balík obsahující mikiny, šortky, polokošile a ponožky pro našich 9(!) nejlepších chlapců, kteří uspěli v celostátní soutěži přípravek basketu. Největšího – neuvěřitelného úspěchu docílil Jakub Láznička /5tř./, který získal 1.místo z celé republiky/soutěžilo celkem 310 chlapců/.

 

DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY:

3. místo – Martin Špilháček /4.tř./

10. místo – Matěj Malchárek /5tř./

13.místo – Dominik Lokoč /3tř./

16.místo – Vojta Kadańka /3tř./

17.místo – Filip Lhotský /3tř./

a další, které vyhodnotím v kroužku basketu. Helena Malčeková

 

Jako škola jsme obsadili 8. místo z 31 škol!

 

Listopad

DRUHÁ PEDAGOGICKÁ RADA mohla až na několik málo výjimek konstatovat snahu většiny žáků dosáhnout co nejlepších výsledků. V prvním čtvrtletí nedošlo ani k vážným přestupkům proti školnímu řádu.  V sedmé třídě byla po projednání v pedagogické radě udělena jediná důtka ředitele školy žákovi, jenž přepsal několik známek v žákovské knížce. V druhém listopadovém týdnu proběhlo také plenární SHROMÁŽDĚNÍ RODIČŮ ve školní jídelně. Kromě krátkého zhodnocení minulého školního roku zdůraznil ředitel školy výchovné a výukové priority pro následující období. Následovala volba dvou zástupců rodičů do Školské rady za členy, jimž vypršelo volební období. Na základě obdobných voleb v pedagogickém sboru byla sestavena ŠR ve složení: za zřizovatele ing. Vladislav Kubín a Mgr. Eva Starečková, za pedagogický sbor Mgr. Hedvika Vašková a Mgr. Jiří Mička, za rodiče Martin Malchárek a MUDr. Helena Volovská. Tématem prvního jednání výboru SRPŠ, kde jsou zástupci rodičů všech tříd, byla náročnost přípravy do jednotlivých předmětů druhého stupně, zejména dějepisu a fyziky.

 

17. LISTOPAD ani letos neznamenal den mimořádného volna, všichni žáci včetně prvňáčků se však v předvečer oslav svátku boje za demokracii a svobodu sešli tradičně v sále Kulturního domu ve Slavkově. Po vysvětlení historických momentů obou souvisejících událostí z let 1939 a 1989 ředitelem školy se dětem i učitelům dostalo nevšedního zážitku. Zavítal k nám pěvecký soubor až ze Šumavy, z klatovského gymnázia. Jestliže pěvecké sbory základních a středních škol jsou v chlapecké části zastoupeny většinou početně slabší částí, tentokrát to byli především jinoši pod vedením sympatického pedagoga, kteří si vysloužili nejbouřlivější potlesk. Chodský folklór byl střídán jazzem, keltskými melodiemi, spirituály i známými evergreeny. Propojení auditoria s hosty začalo už při společném chorálu „Kde domov můj?“ a pozornost i těch nejmladších si sbor dokázal udržet po celých šedesát minut vystoupení. Pohladilo i ocenění z úst pedagogů, že jsme výjimečná škola – však si to myslíme také.

 

Zpráva o obrovském úspěchu v prvních dvou testech z basketu.

 

V měsíci říjnu jsme plnili v přípravce basketu dva nové testy na zručnost, rychlost, dovednosti pro úspěšnou obranu a driblink s basketbalovým míčem.

 

Z Prahy nám posílají balík obsahující mikiny, šortky, polokošile a ponožky.

pro našich 9!!!! nejlepších chlapců, kteří uspěli v celostátní soutěži přípravek basketu.

 

Největšího – neuvěřitelného úspěchu docílil

Jakub Láznička /5tř./, který získal 1. místo z celé republiky

/soutěžilo celkem 310 dětí/.

 

DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCHY:

 

3. místo – Martin Špilháček /4.tř./

 

10. místo – Matěj Malchárek /5tř./

 

13.místo – Dominik Lokoč /3tř./

 

16.místo – Vojta Kadańka /3tř./

 

17.místo – Filip Lhotský /3tř./

 

Jako škola jsme obsadili 8. místo z 31 škol!

 

DĚTI DĚTEM je sbírka, kterou naši žáci už po několik let přispívají dlouhodobě nemocným malým kamarádům, kteří to mají v životě o hodně těžší. Žáci si kupují magnetky s obrázky, pravítka a srdíčka, která jim pak dlouho připomínají, že udělali někomu radost. Celkem jsme na účet poslali 1660 Kč, díky všem dětem s dobrým srdcem.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsme připravili především pro předškoláky, se svými rodiči přišly však i mladší děti. Až do večerních hodin se škola proměnila na pařezovou chaloupku, ve které své malé kamarády vítali Křemílek a Vochomůrka. U vstupu dostaly děti kartičku, na kterou si lepily části obrázku, které dostávaly za splněné úkoly. V každé třídě mohly spatřit jiného Křemílka a Vochomůrku, které vytvořili žáci deváté třídy. Děti tak mohly vařit kaši, kterou si také hned snědly, hledat poklad v houbovém lese, vozit kameny, vyzdobit Křemílkovi a Vochomůrkovi šálu nebo si s nimi zazpívat „Vstávej semínko holala“. V počítačové učebně jim byli oba dobrými rádci při práci s počítačem. Při odchodu si děti odnesly na památku nejen kartičku s obrázkem, ale také sladkosti a malý dáreček v podobě obou pohádkových postav. Celkem prožilo zajímavé odpoledne 29 dětí, z nichž mnozí přijdou v lednu k zápisu. Na akci se podílely paní učitelky z nižšího stupně, školní družiny, velká pochvala patří dvěma desítkám děváťáků za věrné přestrojení, nápaditost na stanovištích, nadšení, se kterým akci pro nejmenší děti zvládli.

 

Již dvacátý třetí ročník VOLEJBALOVÉ KANTORSKÉ SOUTĚŽE uspořádal na školách opavského okresu, tedy i Hlučínska a pověřené obce Kravaře, odborový svaz pracovníků školství. Ve čtyřech základních skupinách se hrálo o účast ve finálové osmičce, kam se nakonec probojovaly základní školy Mařádkova, Boženy Němcové, Kylešovice, Kobeřice, Slavkov, TGM na Riegově ulici, Otická a Šrámkova.  Hala při ZŠ Mařádkova pak byla v sobotu 23. 11. svědkem snažení smíšených družstev o co nejlepší umístění. Vítězství si po dramatickém finále vybojovala ZŠ Kylešovice nad ZŠ Mařádkova. Neoficiální boj o nejlepší mimoopavské  družstvo skončil lépe pro sedmý Slavkov, jenž porazil Kobeřice. Zranění klíčového smečaře v základní skupině nám na lepší místo dalo zapomenout.   Radost z dobrého umístění i případná hořkost z nenaplněných ambicí byly rychle překryty na slavnostním vyhlášení výsledků v restauraci TERASA, to se za léta existence soutěže stalo významnou společenskou událostí opavských pedagogů. Školu reprezentovali: František Hodný, Sylva Chovancová, Dana Jarošová, Kateřina Zahlová, Ladislav Hrazdil a host, ředitel ZŠ Komárov Tomáš Weicht.

 

ROZBOR VODY NA ZEMĚDĚLCE v Opavě bylo téma pro pětici našich reprezentantů ve složení Adéla Škrabalová, Jan Hrazdil, Klára Pavelková, Markéta Hloušková a Viktor Kubec. A přestože naše škola nedisponuje chemickou učebnou, připravili se opravdu zodpovědně a vedli si jako profíci. Ke krásnému druhému místu v soutěži škol jim dopomohl i bonusový úspěch namíchat chuťově nejlepší šuměnku. Jen tři bodíky nám scházely do celkového prvenství, paní učitelka Hlásná, vedoucí týmu, a potažmo učitelka chemie Mgr. Neiserová byly na naše žáky oprávněně hrdé.

 

Prosinec

Baby klub MONTERÁČCI společně s Velkými si udělali o víkendu soustředění v budově naší školy. Celkem 25 děvčat přespalo v prostorách klubu, vařilo si – pod dohledem Tomáše Trojančíka -  ale především tvrdě trénovalo po celé dva dny na nové společné skladbě, jejíž premiéra bude na Vánoční besídce. To vše pod vedením paní učitelek Henzlové a Trojenčíkové. O večerní program se postarala děvčata šesté a osmé třídy, na noční stezce odvahy se třásli i dospělí účastníci.

 

VÁNOČNÍ LAŤKA v Opavě zaznamenala hodnotný výkon žákyně sedmé A Katky Uvírové, jež si skokem přes laťku ve výšce 141 cm vybojovala stříbrnou medaili.

 

První zápasy naší přípravky BASKETBALU ve sportovní hale v Opavě skončily dvěma vítězstvími a dvěma porážkami. Naši hoši se umístili přesně uprostřed devítičlenného startovního pole.

 

V úterý se vydaly děti kroužku ŠIKULKA na, předem domluvenou, návštěvu k paní Zuzaně Pavelkové ve Slavkově. Paní Pavelková zdědila po svém dědečkovi vyřezávaný BETLÉM a protože si jeho krásu nechce nechat jen pro sebe, rozhodla se, že pozve všechny zájemce k jeho prohlídce. Děti se dozvěděly, že Betlém má více než 100 let, je celý vyrobený z dřevěných prkének z bedýnek od ovoce. Prohlédly si zajímavé stavby a postavičky, které Betlém tvoří. 
Paní Pavelkové patří naše velké poděkování, a pokud jste ještě nestačili tento unikátní Betlém navštívit, tak neváhejte a udělejte si krásnou chvilku v příjemném a podnětném prostředí bytu paní Pavelkové. Stojí to opravdu za to.

 

Začátek adventní doby byl pro paní vychovatelky i děti ŠD velkou výzvou, když jsme se přihlásili do soutěže ADVENT na Zemědělské škole v Opavě. Úkolem bylo vyzdobit veselého ČERTÍKA. Děti se pustily s chutí do výroby bambulek, ty pak tvořily kabátek čerta, boty, ruce i obličej jsme nakašírovali, namalovali jsme ho, přilepili kalhoty, upletli mu dlouhý ocas a zavezli jsme čertíka do Opavy. Tam jsme zjistili, že přihlášených čertů je 80!!!
Jaké bylo naše velké překvapení, když jsme se dozvěděli úžasnou novinu, že náš čertík Bambulka ze Slavkova získal, v tak obrovské konkurenci - 1. místo!!! Líbil se téměř dvěma tisícům návštěvníků.
Získali jsme pěkný diplom a pro děti odměnu, kterou najdou příští týden pod družinovým stromečkem. 
Děkujeme všem dětem, které naší družině pomohly k 1. místu.
 

Hluboký zážitek si odneslo celkem jedenáct žáků naší školy ze slavnostního vyhlášení OPAVSKÉ LIGY SPORTU v Opavě v kulturním zařízení Na Rybníčku. Jedná se o soutěž, které se zúčastnilo v minulém školním roce celkem 44 úplných základních škol okresu a kde se započítávají všechny úspěchy na poli sportovním. Naši žáci dosáhli zatím nejlepšího výsledku ve dvacetileté historii této prestižní soutěže. Chlapci a děvčata nižšího stupně skončili na výborném sedmém místě /zúčastňují se i neúplné ZŠ/ a ve starší kategorii jsme dosáhli šestého místa. Při předávání pak bylo v obou kategoriích zdůrazněno prvenství v soutěži venkovských škol!!! Přítomní učitelé si prožili oprávněný pocit hrdosti nad přístupem našich žáků k reprezentaci školy. Nebylo jednoduché vybrat jedenáctku těch nejzasloužilejších, primátorem Opavy byli odměněni tito žáci:Filip Lhotský, Matěj Jaroš, Martin Frey, Filip Dziadkowiec, Michal Houdek, Dominik Špilháček, Katka Uvírová, Klára Pavelková, Šárka Ševčíková, Václav Klapetek, Tomáš Štrbík.

 

V úterý se vydaly děti kroužku ŠIKULKA na, předem domluvenou, návštěvu k paní Zuzaně Pavelkové ve Slavkově.

 

Paní Pavelková zdědila po svém dědečkovi vyřezávaný BETLÉM

a protože si jeho krásu nechce nechat jen pro sebe, rozhodla se, že pozve všechny zájemce k jeho prohlídce. Děti se dozvěděly, že Betlém má více než 100 let, je celý vyrobený z dřevěných prkének z bedýnek od ovoce. Prohlédly si zajímavé stavby a postavičky, které Betlém tvoří. 
Paní Pavelkové patří naše velké poděkování a pokud jste ještě nestačili tento unikátní Betlém navštívit, tak neváhejte a udělejte si krásnou chvilku v příjemném a podnětném prostředí bytu paní Pavelkové. Stojí to opravdu za to.

 

Začátek adventní doby byl pro paní vychovatelky i děti ŠD velkou výzvou, když jsme se přihlásili do soutěže ADVENT na Zemědělské škole v Opavě.

 

Úkolem bylo vyzdobit veselého ČERTÍKA.

Děti se pustily s chutí do výroby bambulek, ty pak tvořily kabátek čerta, boty, ruce i obličej jsme nakašírovali, namalovali jsme ho, přilepili kalhoty, upletli mu dlouhý ocas a zavezli jsme čertíka do Opavy.

 

Hluboký zážitek si odneslo celkem jedenáct žáků naší školy ze slavnostního vyhlášení OPAVSKÉ LIGY SPORTU v Opavě v kulturním zařízení Na Rybníčku.

Jedná se o soutěž, které se zúčastnilo v minulém školním roce celkem 44 úplných základních škol okresu a kde se započítávají všechny úspěchy na poli sportovním.

Naši žáci dosáhli zatím nejlepšího výsledku ve dvacetileté historii této prestižní soutěže.

Chlapci a děvčata nižšího stupně skončili na výborném sedmém místě /zúčastňují se i neúplné ZŠ/ a ve starší kategorii jsme dosáhli šestého místa.

Při předávání pak bylo v obou kategoriích zdůrazněno prvenství v soutěži venkovských škol!!!

 

Přítomní učitelé si prožili oprávněný pocit hrdosti nad přístupem našich žáků k reprezentaci školy. Nebylo jednoduché vybrat jedenáctku těch nejzasloužilejších, primátorem Opavy byli odměněni tito žáci:Filip Lhotský, Matěj Jaroš, Martin Frey, Filip Dziadkowiec, Michal Houdek, Dominik Špilháček, Katka Uvírová, Klára Pavelková, Šárka Ševčíková, Václav Klapetek, Tomáš Štrbík.

 

Ocenění sportovci naší školy

Opava 10. 12. 2013

 

Filip Lhotský: žák 3. třídy, všestranně nadaný, velmi pilný sportovec. Reprezentuje školu a školní družinu, např. v soutěžích: sportovní gymnastika, florbal. Aktivně navštěvuje 3x týdně přípravku basketbalu, kde dosahuje při plnění testů výborných výsledků.

 

Matěj Jaroš: žák 4. třídy, všestranně založený, velmi aktivní sportovec. Reprezentuje školu a školní družinu nejvíce v kolektivních sportech jako jsou florbal, vybíjená, miniházená, kde je oporou týmu. Dosahuje výborných výkonů v atletických disciplinách, a to hlavně ve vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem. Úspěšně /a to i v celorepublikovém měřítku/ si vede i v soutěži „medvědí stezka“ – kde musí prokázat nejen tělesnou zdatnost, ale i  všeobecné znalosti a dovednosti.

 

Martin Frey: žák 5. třídy, nadaný, snaživý, velmi aktivní sportovec. Reprezentuje školu a školní družinu nejvíce v kolektivních sportech jako jsou fotbal, florbal, vybíjená, miniházená, kde spolu s celým týmem dosahuje vynikajících umístění. Jeho silnou stránkou je i šplh, skok do výšky a všechny atletické disciplíny. Úspěšně si vede i v soutěži dvojic „medvědí stezka“ – kde musí prokázat nejen tělesnou zdatnost, ale i  všeobecné znalosti a dovednosti.

 

Filip Dziadkoweic: žák 6. třídy, aktivní, všestranný sportovec, který reprezentuje školu zejména ve sportovní gymnastice a plavání, kde dosahuje výborných výsledků, ale také v kolektivních sportech – fotbal, vybíjená.

 

Michal Houdek : žák 6. třídy, nadaný sportovec, který reprezentuje školu v kolektivních sportech nejvíce v miniházené, vybíjené, florbale. Je členem fotbalových týmů obcí Slavkova a Litultovic. Jako jednotlivec je velmi úspěšný ve sportovní gymnastice a v disciplínách OVOV,ve  kterých  získal zlatou medaili.

 

Dominik Špilháček: žák 7. třídy, snaživý sportovec, který reprezentuje školu v soutěžích – šplh,   atletický čtyřboj, O pohár rozhlasu, v atletických disciplínách zejména v běhu na delších tratích a skoku vysokém. Také v disciplínách OVOV  dosahuje výborných výsledků.

 

Kateřina Uvírová: žákyně 7. třídy, všestranně nadaná sportovkyně, která dosahuje vynikajících výsledků v atletických soutěžích. Její silnou disciplínou je skok vysoký a sprint. Pravidelně se zúčastňuje soutěží Vánoční a Velikonoční laťka, atletický čtyřboj, O pohár rozhlasu. Školu reprezentuje i ve šplhu. V disciplínách OVOV získala bronzovou medaili. Má ráda kolektivní sporty - florbal a futsal .

 

Klára Pavelková: žákyně 8. třídy, která se každoročně zúčastňuje atletického čtyřboje, soutěže O pohár rozhlasu, soutěže ve sportovní gymnastice, šplhu. V disciplinách OVOV získala zlatou medaili.

 

V kolektivních sportech se spolu s třídním týmem probojovala do finále a úspěšně také vždy reprezentovala školu i školní klub v pódiových skladbách.

 

Každoročně zaznamenává vynikající umístění i v celorepublikovém finále soutěže dvojic „medvědí stezka“ – kde se loni umístila na 1. místě.

 

Šárka Ševčíková: žákyně 8. třídy, která se každoročně zúčastňuje atletických soutěží, soutěže ve sportovní gymnastice.V kolektivních sportech se spolu s třídním týmem probojovala do finále a úspěšně také vždy reprezentovala školu i školní klub v pódiových skladbách.

 

Každoročně zaznamenává vynikající umístění i v celorepublikovém finále soutěže dvojic „medvědí stezka“ – kde  se loni umístila na 1. místě.

 

Václav Klapetek: žák 8. třídy, který se během posledních dvou let velmi vypracoval a nyní dosahuje vynikajících výkonů ve šplhu, skoku vysokém, sportovní gymnastice, v atletických disciplinách. Zlatou medaili získal i za OVOV. Za kolektivní sporty musím zmínit úspěchy ve florbale.

 

Tomáš Štrbík: žák 8. třídy, který dosahuje vynikajících výkonů ve šplhu, sportovní gymnastice, v atletických disciplinách, v rozmanitých disciplinách soutěže OVOV. Za kolektivní sporty musím zmínit úspěchy ve florbale, ale také fotbale.

 

Koncem listopadu byli v Praze oceněni hrdinové z řad statečných dětí, kteří nějakým způsobem pomohli ve svém okolí. Projekt Statečný čin roku vyhlásil sedm soutěžních kategorií. Příběh o svém dobrém skutku nebo činu stejně starého kamaráda letos poslalo do projektu DĚTSKÝ ČIN ROKU 495 dětí a v rámci následného hlasování o nejlepší příběhy v jednotlivých kategoriích se v tomto roce zapojilo 4760 dětí. Marie Zahlová ze Slavkova napsala příběh o pomoci opuštěnému pejskovi, jehož se ujala. Ten zaujal natolik, že jí přinesl vítězství v kategorii Pomoc přírodě. Následovala cesta do Prahy, kde v historické budově Staroměstské radnice obdržela za přítomnosti ministra školství a četných tváří známých z televizní obrazovky /její patronkou byla Petra Černoocká/ nejen poděkování, ale pro naši školu také šek na 10 000 Kč na zakoupení školních pomůcek. Marii bylo umožněno prožít zajímavý den v naší metropoli ve společnosti svých kamarádek ze školy i hrdého otce.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Všichni, kdo očekávali bohatý a pestrý program museli být spokojeni. V úvodu se na pódiu vystřídala všechna tři naše pěvecká tělesa – „Velcí“, Středňáci i Sboreček – která naladila publikum písněmi známými /Zafúkané chybět nemohlo/, ale i úplně novými,  provázenými patřičnými scénkami. Nejstarší oddělení mateřské školy pak pod vedením paní učitelky Králové vtrhlo na pódium s muzikálem tvořeným směsí pohádkových melodií, které předváděly pohádkové postavičky, jež byly k nerozeznání od svých televizních předloh. Po výbuších smíchu však auditorium ztichlo okouzleno sólovým výstupem Anety Přibylové. Po přestávce už mohli i naši nejmladší s otevřenou pusou sledovat osudy chytrého koblížka, ale ještě chytřejší lišky. A pak už kulturák patřil Monteráčkům. Desítky děvčat /a několik hochů/ nacvičili celkem pět skladeb a ať už to byli MINI, BABY / bejby/ nebo velcí, jedno bylo společné – skvělá choreografie, nápaditost ve vyjádření obsahu, perfektní pohybová připravenost, smysl pro rytmus a nechyběly ani profesionální úsměvy.  Paní učitelky Trojančíková a Henzlová mohly být na děvčata hrdé. Skandovaný potlesk zakončil krásný večer.  Smutné mohly být jen ty děti, jejichž rodiče či blízcí si nedokázali najít čas na to, aby ocenili desítky hodin příprav, disciplínu i zodpovědnost ke kolektivu, které všichni vystupující i jejich učitelé projevili.

 

Po dva měsíce svítila okna tělocvičny již od sedmi ráno, za nimi se odehrával dlouhodobý turnaj mezi třídami ve FLORBALU. Bojovalo se ve třech kategoriích. Mezi nejmladšími se vítězem stala 6. A, za ní skončila 6. B, pátá a čtvrtá třída – nepomohl ani handicap nižšího počtu hráčů u vyšších ročníků. Také u starších hráčů se první čtyři třídy poskládaly podle věku v pořadí: devátá, osmá 7. A, 7. B. Hrála i děvčata, ani zde se mladší nedokázali prosadit a vítězkami turnaje se stala devátá třída, druhé byly osmačky a sedmá B tentokrát lepší než dívky ze 7. A. Nejlepšími brankáři byli vyhlášeni Tomáš Valík, Míša Machovská a Matěj Soška. Zlatou hokejku nejlepších střelců drželi Michal Stanke, Filip Elbl a Monika Schneidrová, zatímco za nejužitečnější hráče byli slavnostně vyhlášeni Martin Frey a Marek Baláž. Zvláště poslednímu jmenovanému patří velké poděkování za odpískání většiny zápasů, na organizačně bezchybném průběhu se podíleli i další členové Žákovského parlamentu.

 

ŠACHOVÉHO TURNAJE se v kategorii 1. – 5. třídy zúčastnilo sedmnáct nadějí, finálová čtyřka nejlepších si rozdělila toto pořadí: 1. Jiří RYPL,  2. Petr LENEK,   3. Matěj Malchárek,  4. Dominik KUBALA. Ve starší kategorii se zájemců o královskou hru sešlo podstatně méně než jiné roky, turnaj se hrál dlouhodobě systémem každý s každým, trojici nejlepších tvoří:

 

Letošní ročník PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN se nesl ve vánočním duchu. Zpívali se koledy, vánoční a ale i zimní písničky.  V první kategorii, kterou tvořili žáci 1. a 2. třídy se s písničkou SNĚHULÁK představily tyto děti: Jirka Duroň, Terezka Tomášková, Terezka Zahlová, Ondra Malchárek a Karinka Malchárková. Děti sklidily za svou písničku velký potlesk a zasloužené zlaté pásmo v první kategorii. Ve druhé kategorii (3. + 4. + 5. třídy) naši školní družinu reprezentoval Adam Otipka, Elenka  Malchárková, Terezka Malčeková, Niki Kosterová a Pavla Hrazdilová s písničkou GRÓNSKÁ ZEM. Díky krásnému zpěvu i kulisám, získali i tito žáci zlaté pásmo ve své kategorii. Děkujeme dětem za vzornou a úspěšnou reprezentaci ŠD a gratulujeme. J

 

Pěkné šesté místo si v konkurenci jednadvaceti škol odnesla v soutěži znalostí a dovedností z oboru PŘÍRODNÍCH VĚD na Mendlově gymnáziu trojice deváťáků Nikola Hadámková, Jan Hrazdil a Marek Hlávka. Hodnotilo se praktické zvládnutí chemie, fyziky a přírodopisu. Úkoly byly zajímavě podány, naši si např. nejlépe poradili se zadáním „ mlsné sirky“.

 

Soutěž v ARANŽOVÁNÍ na Zemědělce vyžadovala nejen estetický cit, ale součástí byl i test znalostí materiálů a jeho vlastností. Naši si vedli na výbornou. Kristýna Lhotská, Katka Špilháčková, Tereza Rýmanová, Anna Skřontová a Mirka Pavlíčková si za svůj svícen, který předčil všechny ostatní práce, odnesli vítězství.

 

Předvánoční kolo v MINIHÁZENÉ se konalo na ZŠ Šrámkova v Opavě.  Protože některé družstva byla časově vytížená, sešli jsme se tentokrát pouze ve čtyřech. Ale i přes nižší účast byla atmosféra vynikající. Ani tentokrát jsme nenašli přemožitele a všechna utkání jsme vyhráli a získali tak první místo J.

 

Všem zúčastněným moc děkuji za jejich výkon a reprezentaci školy.

 

Tým: Matěj Jaroš, Matěj Malchárek, Kuba Quis, Kuba Láznička, David Marek, Ondra Zahel, Dominik Kubala, Nikola Kosterová, Jana Kramolišová, Petr Lenek a Michala Henzlová.

 

Krásný večer a PRVNÍ NOC VE ŠKOLE prožili druháci s paní učitelkou Jarošovou a projektem ke knížce, kterou budou číst – O letadélku Káněti. Po rozdělení do skupinek se děti seznámily s hlavními postavami knížky, pak už pomáhaly dědečkovi Kozelků chytit krtka (lopatičkou na písek). Po šunkové pizze a Fantě prostřednictvím tajenek proletěly republikou. A zachraňovaly piloty, letící ve velkém větru (vysilující foukání protihráčů). Nakonec se děti vydaly vyhánět netopýry z hangáru, to už byla tma a musely jít potmě s baterkou. Někteří sice došli jenom ke schodům, kde se ještě svítilo, ale všichni se alespoň pokusili splnit úkol a nevzdali to předem. Ráno po výborných buchtách z rukou maminek jsme ještě uspořádali v tělocvičně závod vlastnoručně složených letadélek – vlaštovek a už se schylovalo k vyhodnocení. Všechny děti dostaly medaili a sladkosti a odměnou pro paní učitelku bylo vystoupení dětí. Adri zahrál pro všechny na akordeon. Dominik, Karin a Terka Z. na keyboard. A Monika s Terkou Z. na flétnu.

 

Díky všem rodičům, kteří přispěli na tuto akci.

 

Leden

V lednu proběhla mezi osmáky a deváťáky OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA. Výsledky byly na jedné straně velmi vyrovnané, prvních jedenáct řešitelů dělily od sebe pouze tři body/!/, na druhé straně nikdo se výrazně „neprosadil“ s hodnocením dávajícím naději na přední umístění v okresním klání. V tom nás reprezentovaly Iveta Galiová a Markéta Hloušková.

 

Pěknou a zábavnou akcí ŠD bylo předvedení NEJ NEJ NEJ HRAČKY. Děti si přinesly svou nejmilejší, nejmodernější a nejúžasnější hračku, kterou nejdříve všem představily a později také předvedly. 
Sešlo se velké množství hraček od plyšových zvířátek malých i velkých rozměrů, autíček na ovládání, které později změřila své rychlosti v soutěži na čas, byly zde i panenky, roboti, tančící koberce, logické hry, ale některé děti si přinesly svou oblíbenou knihu.


Všechny nás překvapili chlapci z druhé třídy Lukáš Čech a Jonáš Montág, kteří podle vlastního návrhu sestrojili ze stavebnice Merkur robota, který svítil, ale to nebylo vše, vyrobili také " hledačku kovů". Možná že jsou tito chlapci naši budoucí strojní inženýři a třeba najdou nějaký poklad, tak jim do budoucnosti držme pěsti...


Dětem uběhla hodina v tělocvičně jako nic, ale odnesly si určitě pěkné zážitky a nápady , co by si mohly přát k narozeninám nebo k příštím Vánocům.

 

Okrsková kola ve FLORBALE proběhla v Opavě v měsíci lednu, hrálo se ve skupinách po pěti družstvech. Mladší hoši si dokázali poradit se třemi soupeři, na domácí Mařádkovu však neměli a rozhodující duel prohráli 1: 3. Druhé místo je skvělým úspěchem hráčů: Adam Honka, David Fabo, Patrik Pavlíček, Adam Vartecký, Jonáš Král, Ondřej Beníšek, Martin Majnuš, Adam Lazecký, Lukáš a Matěj Soškovi a Michal Kostera. Děvčata měla nejtěžší myslitelnou skupinu se dvěma favority ZŠ E. Beneše a domácí Otickou. Navíc je pro naše hráče obrovským handicapem plošně téměř třikrát větší hřiště, kde je taktika zcela odlišná od hry v naší tělocvičně. Dvě vítězství nad Mařádkovou a Vítkovem stačila pouze na třetí místo – i za ně a především za bojovnost patří dík týmu ve složení: Sabina Lukšíčková, Lucka Špilháčková, Katka Uvírová, Monika Schneiderová, Natálie Kertiová, Lucka Kosterová, Klára Pavelková a Michaela Machovská.

 

Žáci PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU se v průběhu prvního pololetí zúčastnili série soutěží pořádaných Masarykovou střední zemědělskou školou, které jsou dotovány EU. Každé kolo bylo tematický zaměřené. Prvním tématem byla dendrologie (Zbyněk Škrobánek, Iva Štanjenská, Michaela Machovská, Jan Palyza, Kateřina Vaňková). V rozboru vody,jsme se umístili na krásném druhém místě, bodovali žáci Jan Hrazdil, Adéla Škrabolová, Markéta Hloušková, Klárka Pavelková, Viktor Martinec, Třetí soutěž byla zaměřena na aranžování, které jsme s velkým bodovým náskokem vyhráli a to díky Kristýně Lhotské, Kateřině Špilháčkové, Tereze Rymanové, Mirce Pavlíčkové a Aničce Skřontové. Poslední klání tohoto školního roku bylo na téma počasí, teplo a motory, kde jsme skončili o 0,2 bodu na druhém místě. Tento krásný výsledek zaznamenali Jakub Winkler, Jakub Pavelek, Jakub Fiala, Martin Majnuš a Sabina Gregořicová. V konečném pořadí opavského regionu jsme dosáhli druhého místa s 208,2 body, pro srovnání jediná škola, která nás přeběhla byla ZŠ Otická s počtem bodu 215,4. Za našimi děvčaty a chlapci však zůstaly ZŠ Englišova, Riegrova, Stěbořice a Zlatníky.

 

Díky výborné spolupráci se Zemědělkou navštívili žáci skvěle vybavenou chemickou laboratoř, kde si vyzkoušeli velmi efektní pokusy.  Dále jsme se zúčastnili bezplatného programu, který pořádá U6 (vědecko - technické muzeum v Ostravě) pod záštitou programu Nach Tech. Žáci si vyzkoušeli program Roboti ve službách lidstva, kde si sestavili a naprogramovali svého robota a prožili simulaci letu na Mars. O optických klamech se více dozvěděli v programu Budiž světlo. „Jsem na žáky z přírodovědného kroužku velmi hrdá“ vyslovila se o úspěších svých svěřenců Mgr. Kristína Hlásná.

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA patří k nejmasovějším soutěžím na škole. Žáci jsou rozděleni do tří věkových kategorií, ve školním kole jsme však bodování upravili tak, aby bylo možné absolutní porovnání všech soutěžících. Vyhráli Marek Lipka a Jan Hrazdil, za nimi se postupně zařadili: Jan Palyza, Marek Hlávka, Jan Stoklasa, Tereza Rymanová, Klára Pavelková, Ondra Chodura /nejlepší v nejmladší kategorii šesťáků//, Martin Pavlík, Iveta Galiová, Tomáš Valík a Sabina Gregořicová.

 

Nejen děti ale i paní vychovatelky školní družiny se velmi pobavili u soutěže pro všechny odvážné a veselé děti SUPER HOLKA a SUPER KLUK. Ve dvoukolovém klání, která byla věnována zvlášť děvčatům a zvláště chlapcům, soutěžili děti o titul „Super holka“ a „Super kluk“. Soutěžící holky musely dokázat, že obstojí ne v ryze dívčích úkolech ale hlavně v úkolech typicky chlapeckých, nebo ještě lépe mužských. (Například dát hlavičku míčem, vyšroubovat matici ze šroubu nebo oholit si vousy). Hodnotící komise, složená z opačného pohlaví vybrala na základě bodového systému tyto výherkyně: Terezku Tomáškovou, Aničku Ryžovou, Kristýnku Benešlovou, Vendulku Trojančíkovou a konečně Barču Pavelkovou, která obdržela nejvíce bodů. Následující středu se konala tatáž soutěž pro kluky. Počet soutěžících čítal 9 odvážlivců, kteří se poprali s úkoly naopak typicky ženskými. (Například pletení copu, chůze na podpatcích nebo třídění luštěnin). Porota za vítěze určila tyto chlapce: Jirku Duroně, Adriho Tanekou, Filipa Lhotského, Lukáška Čecha a Vojtu Kadaňku, který obdržel 409 bodů. Všem zúčastněným dětem ale i divákům děkujeme za překrásnou atmosféru a vítězům samozřejmě gratulujeme. 

 

Radost i smutek přinesl výsledek DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY pro Jana Hrazdila i jeho učitele Mgr. Jiřího Mičku. Jeden jediný bodík vítěze školního kola oddělil od stupně vítězů a možnosti ukázat více v krajském kole. I za čtvrté místo však Honza zaslouží ocenění a poděkování za přípravu.

 

Dvanáct kluků z přípravného kroužku BASKETBALU se předvedlo přímo při mistrovském utkání v opavské hale všem divákům a početným fanouškům. Driblovali, stříleli na koš dvojtaktem, zdolávali žebřík různými kroky a poskoky, čekal na ně slalom, obíhání mety a další úkoly. Ukázka tréninku se jim moc povedla. Proto je spolu s panem trenérem /panem Kadaňkou/ chceme pochválit.

 

Mimochodem naši basketbalisté nad Prostějovem zvítězili.

 

Únor

V okrskovém turnaji ve VYBÍJENÉ nižšího stupně se utkala tři rovnocenná družstva ze ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ Boženy Němcové a jeden slabší tým z Velké Polomy. O vítězi rozhodlo skóre, bohužel nám chyběl jeden bodík k postupu a kluci ve složení Matěj Jaroš, D. Kubala, D. Marek, M. Frey, M. Malchárek, V. Winkler, T. Witte, P. Lenk, J. Quis, M. Kittel, J. Láznička, A. Vincker se museli spokojit s druhým místem.

 

Školní SOUTĚŽ VE ŠPLHU byla vyhodnocena v osmi kategoriích. Absolutním suverénním vítězem se stal Jakub Pavelek z deváté třídy, čas 2:33,  v ostatních kategoriích /od nejnižší k nejstarším/ se na nejvyšší stupeň postavili tito žáci: Filip Lhotský, Vendula Trojančíková, Elen Malchárková, Jirka Rypl, Žaneta Jedličková, Klára Pavelková a Danek Kudela.

 

Hezkého úspěchu dosáhlo kvarteto chlapců z osmé a deváté třídy, když se umístilo na skvělém druhém místě v okresní soutěži ve šplhu na ZŠ Boženy Němcové v Opavě. Jakub Pavelek, Josef Galvas, Vašek Klapetek a Tomáš Štrbík byli rychlejší než ZŠ Englišova a nestačili pouze na stejně staré hochy z Kylešovic. Děvčata skončila na desátém místě.

 

Celkem 15 účastníků přivítalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Ze 46 dosažitelných bodů se vítězce Nikol Hadámkové podařilo získat 40, teprve osmačce Lucce Režnarové stejně jako Janu Hrazdilovi 39, na dalších místech skončili: Marek hlávka, Filip Elbl, Tomáš Štrbík, Jan Palyza, Míša Machovská, Šárka Ševčíková a Lukáš Hlub.

 

Letos podruhé jsme odjeli se sedmáky na LYŽAŘSKÝ VÝCVIK do Suché Rudné. Zatímco vloni to byla skutečná zimní pohádka, letos byla široko daleko jen jediná zasněžená bílá plocha u naší chaty. Podmínky se měnily ze dne na den, umožnily však oběma třídám pod vedením tří vedoucích naučit, popř. zdokonalit se, ovládat prkna, která změní pohled na zimu a trávení volného času. Závěrečný slalom se jel ve třech disciplínách. Nejrychlejší z chlapců byla trojice Jonáš Král, Dominik Špilháček, Vojta Pilař, v kategorii děvčat Žaneta Jedličková, Kristýna Uvírová, Dominika Elblová. Třetí družstvo si udělalo svou vlastní soutěž, nejvíce se naučili Petr David, Patrik Pavlíček a Ondřej Beníšek.

 

Koncem února se sešly děti 1. stupně, aby si zpříjemnily odpoledne RECITACÍ básniček. V každém ročníku se našla spousta recitátorů. V 1.třídě 12, ve 2.tř. také 12, ze 3.tř. se připravilo 11 dětí, čtvrťáků přišlo 8 a páťáků 6. Celkem 49 dětí. Tato účast nás moc potěšila.  Děti se snažily recitovat co nejlépe a všechny můžeme pochválit a ocenit přípravu na tuto soutěž. Porota měla těžkou úlohu, vybrat ty nejlepší. Nakonec rozhodla takto:

 • V 1.třídě udělila 1.místo Adriance Lhotské. Další pořadí již neurčovala, ale ocenila Báru Pavelkovou, Terezku Mikolajkovou a Adélku Gebauerovou.
 • V kategorii 2. a 3.třídy se rozhodla obdobně. 1. místo získala Petra Valíková. Dále ocenila Vendu Trojančíkovou, Terezku Janků, Viktora Obrusníka, Karin Malchárkovou a Terezku Tomáškovou.
 • V kategorii 4. a5. třídy se rozhodla udělit tři první místa: Jirkovi Ryplovi, Elen Malchárkové a Kubovi Lázničkovi. Ocenila Pavlu Hrazdilovou a Adélku Schmidovou.

Všem blahopřejeme a těšíme se na další setkání.

 

Chlapci a děvčata čtvrté a páté třídy se zúčastnili SOUTĚŽE VE ŠPLHU ZŠ Šrámkova. Účast byla opravdu hojná. V kategorii děvčat soutěžilo 13 družstev a v kategorii chlapců bylo dokonce 14 týmů. Atmosféra byla perfektní a všem našim závodníkům se velmi dařilo. Téměř všichni si vylepšili své osobní maximum. A to přineslo opravdu hezké výsledky. Mezi děvčaty byla velice silná konkurence. Ty nejlepší hravě strčily do kapsy i mnohé chlapce. Naše holky se neztratily a Tereza Malčeková, Pavla Hrazdilová, Elen Malchárková a Míša Víchová obsadily deváté místo. Chlapecká kategorie byla vyrovnanější a o to napínavější. Jirka Rypl, Martin Špilháček a Martin Frey měli velice vyrovnané výkony a to jim zajistilo krásné třetí místo.

 

Asi třicet chlapců a jedna dívka se ve čtyřech družstvech se střetli na školním TURNAJI V BASKETBALU. Byla radost sledovat zapálení a snahu po co nejlepším výsledku. Na těch, kdo pravidelně navštěvují kroužek, byly znát správné baskeťácké návyky, které nakonec rozhodly o pořadí. Vítězství na sebe strhla 6. B, za ní skončili páťáci, bronz si odnesla 6. A, čtvrťáci přes urputný výkon ještě na medaili nedosáhli. Všechna družstva poctivě a sportovně střídala, výsledek byl skutečně vybojován celým týmem. Proto ani neuvádíme nejúspěšnější střelce.

 

Březen

Začátkem března se konalo školní kolo soutěže SLAVKOVSKÝ SKŘIVÁNEK. Celkem se soutěže zúčastnilo 42 dětí, které soutěžily ve zpěvu slezských písní. Porota vybrala soutěžící, kterým udělila 1. – 3. místo v pěti kategoriích. Dalším zpěvákům bylo uděleno zvláštní ocenění. V první třídě si vítězství odnesl Jirka Duroň, v kategorii druhé a třetí třídy Tereza Králová, za ní skončila Petra Valíková, mezi čtvrťáky a páťáky zazářila Elen Malchárková před druhou Terezou Malčekovou a třetími Adamem Otipkou a Pavlou Hrazdilovou. V šesté a sedmé třídě všechny oslnil Richard Volovský a v nejstarší kategorii si ceny odnesly tři žákyně osmé třídy v pořadí Šárka Ševčíková, Tereza Janíková a Eliška Klimková.

 

Skvěle si poradila trojice šesťáků, když v autobuse MHD jedoucím z Opavy nalezla zapomenutou aktovku žáka z opavské školy. Saša Honková, David Klapetek a Patrik Vilč. Zjistili telefonní číslo, spojili se s rodiči a pak už jen mohli předat nález. Prokázali pohotovost, ochotu pomoci i schopnost vyřešit neobvyklou situaci.

 

Stále jsou mezi námi zvláštní lidé, kteří si myslí, že papírový kapesník, obal od cukrovinek nebo slupky pomeranče po odhození na chodník nějak samy zmizí a nebudou nám hyzdit okolí školy. Bohužel tomu tak není a tak se děti školní družiny pustily do úklidu. Vzali to jako soutěž a s humorem, čistý trávník a cestičky mohou opět chvíli čekat, než je ozdobí vkusné odpadky našich spolužáků.

 

Školní SOUTĚŽ VE ŠPLHU byla vyhodnocena v osmi kategoriích. Absolutním suverénním vítězem se stal Jakub Pavelek z deváté třídy, čas 2:33,  v ostatních kategoriích /od nejnižší k nejstarším/ se na nejvyšší stupeň postavili tito žáci: Filip Lhotský, Vendula Trojančíková, Elen Malchárková, Jirka Rypl, Žaneta Jedličková, Klára Pavelková a Danek Kudela.

Hezkého úspěchu pak dosáhlo kvarteto chlapců z osmé a deváté třídy, když se umístilo na skvělém druhém místě v okresní soutěži ve šplhu na ZŠ Boženy Němcové v Opavě. Jakub Pavelek, Josef Galvas, Vašek Klapetek a Tomáš Štrbík byli rychlejší než ZŠ Englišova a nestačili pouze na stejně staré hochy z Kylešovic. Děvčata skončila na desátém místě. Úspěch starších chlapců byl ještě podtrhnut na krajském klání ve FM, kam místostarosta ing. Kubín přivezl posílené kvarteto. Tentokrát byly časy měřeny fotobuňkou, hoši v celkovém součtu časů přišli kvůli dvanácti setinám o bronz. Kuba nezklamal, v jednotlivcích dosáhl absolutně nejrychlejšího času, v součtu se však musel sklonit před borcem ze sportovní školy Dany a Emila Zátopkových z Třince.

 

Celkem 15 účastníků přivítalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Ze 46 dosažitelných bodů se vítězce Nikol Hadámkové podařilo získat 40, teprve osmačce Lucce Režnarové stejně jako Janu Hrazdilovi 39, na dalších místech skončili: Marek hlávka, Filip Elbl, Tomáš Štrbík, Jan Palyza, Míša Machovská, Šárka Ševčíková a Lukáš Hlub.

 

Letos podruhé jsme odjeli se sedmáky na LYŽAŘSKÝ VÝCVIK do Suché Rudné. Zatímco vloni to byla skutečná zimní pohádka, letos byla široko daleko jen jediná zasněžená bílá plocha u naší chaty. Podmínky se měnily ze dne na den, umožnily však oběma třídám pod vedením tří vedoucích naučit, popř. zdokonalit se, ovládat prkna, která změní pohled na zimu a trávení volného času. Závěrečný slalom se jel ve třech disciplínách. Nejrychlejší z chlapců byla trojice Jonáš Král, Dominik Špilháček, Vojta Pilař, v kategorii děvčat Žaneta Jedličková, Kristýna Uvírová, Dominika Elblová. Třetí družstvo si udělalo svou vlastní soutěž, nejvíce se naučili Petr David. Patrik Pavlíček a Ondřej Beníšek.

 

Koncem února se sešly děti 1. stupně, aby si zpříjemnily odpoledne RECITACÍ básniček. V každém ročníku se našla spousta recitátorů. V 1.třídě 12, ve 2.tř. také 12, ze 3.tř. se připravilo 11 dětí, čtvrťáků přišlo 8 a páťáků 6. Celkem 49 dětí. Tato účast nás moc potěšila.  Děti se snažily recitovat co nejlépe a všechny můžeme pochválit a ocenit přípravu na tuto soutěž. Porota měla těžkou úlohu, vybrat ty nejlepší. Nakonec rozhodla takto:

 • V 1.třídě udělila 1.místo Adriance Lhotské. Další pořadí již neurčovala, ale ocenila Báru Pavelkovou, Terezku Mikolajkovou a Adélku Gebauerovou.
 • V kategorii 2. a 3.třídy se rozhodla obdobně. 1.místo získala Petra Valíková. Dále ocenila Vendu Trojančíkovou, Terezku Janků, Viktora Obrusníka, Karin Malchárkovou a Terezku Tomáškovou.
 • V kategorii 4.a 5.třídy se rozhodla udělit tři první místa: Jirkovi Ryplovi, Elen Malchárkové a Kubovi Lázničkovi. Ocenila Pavlu Hrazdilovou a Adélku Schmidovou.

 

Všem blahopřejeme a těšíme se na další setkání.

 

Chlapci a děvčata čtvrté a páté třídy se zúčastnili SOUTĚŽE VE ŠPLHU ZŠ Šrámkova. Účast byla opravdu hojná. V kategorii děvčat soutěžilo 13 družstev a v kategorii chlapců bylo dokonce 14 týmů. Atmosféra byla perfektní a všem našim závodníkům se velmi dařilo. Téměř všichni si vylepšili své osobní maximum. A to přineslo opravdu hezké výsledky. Mezi děvčaty byla velice silná konkurence. Ty nejlepší hravě strčily do kapsy i mnohé chlapce. Naše holky se neztratily a Tereza Malčeková, Pavla Hrazdilová, Elen Malchárková a Míša Víchová obsadily deváté místo. Chlapecká kategorie byla vyrovnanější a o to napínavější. Jirka Rypl, Martin Špilháček a Martin Frey měli velice vyrovnané výkony a to jim zajistilo krásné třetí místo.

 

Asi třicet chlapců a jedna dívka se ve čtyřech družstvech se střetli na školním TURNAJI V BASKETBALU. Byla radost sledovat zapálení a snahu po co nejlepším výsledku. Na těch, kdo pravidelně navštěvují kroužek, byly znát správné baskeťácké návyky, které nakonec rozhodly o pořadí. Vítězství na sebe strhla 6. B, za ní skončili páťáci, bronz si odnesla 6. A, čtvrťáci přes urputný výkon ještě na medaili nedosáhli. Všechna družstva poctivě a sportovně střídala, výsledek byl skutečně vybojován celým týmem. Proto ani neuvádíme nejúspěšnější střelce.

 

Začátkem března se konalo školní kolo soutěže SLAVKOVSKÝ SKŘIVÁNEK. Celkem se soutěže zúčastnilo 42 dětí, které soutěžily ve zpěvu slezských písní. Porota vybrala soutěžící, kterým udělila 1. – 3. místo v pěti kategoriích. Dalším zpěvákům bylo uděleno zvláštní ocenění. V první třídě si vítězství odnesl Jirka Duron, v kategorii druhé a třetí třídy Tereza Králová, za ní skončila Petra Valíková, mezi čtvrťáky a páťáky zazářila Elen Malchárková před druhou Terezou Malčekovou a třetími Adamem Otipkou a Pavlou Hrazdilovou, V šesté a sedmé třídě všechny oslnil Richard Volovský a v nejstarší kategorii si ceny odnesly tři žákyně osmé třídy v pořadí Šárka Ševčíková, Tereza Janíková a Eliška Klimková. Do Opavy jsme poslali několik horkých želízek, jen škoda, že to možná nejžhavější – Ríša Volovský – onemocněl. Všechna děvčata však zazpívala čistě, bez chyby, v konkurenci půl druhé stovky zpěváků mohla být na ně paní učitelka Malčeková hrdá. A ještě větší uspokojení a radost měla ze zařazení Terezy Janíkové mezi nejlepší. Spolu se špičkou opavské folklorní scény sólově zazpívala čtrnáct dní na to za doprovodu cimbálovky v Loutkovém divadle v Opavě. Zpívala v lidovém kroji dvě slezské písně: „Tam v Opavě na rynečku a U šušeda dobra voda. Líbila se divákům, líbilas porotě a umístila se na skvělém druhém místě. Byla velmi šťastná a všichni s ní, protože jsme jí to moc přáli.

 

Skvěle si poradila trojice šesťáků, když v autobuse MHD jedoucím z Opavy nalezla zapomenutou aktovku žáka z opavské školy. Saša Honková, David Klapetek a Patrik Vilč. zjistili telefonní číslo, spojili se s rodiči a pak už jen mohli předat nález. Prokázali pohotovost, ochotu pomoci i schopnost vyřešit neobvyklou situaci.

 

Stále jsou mezi námi zvláštní lidé, kteří si myslí, že papírový kapesník, obal od cukrovinek nebo slupky pomeranče po odhození na chodník nějak samy zmizí a nebudou nám hyzdit okolí školy. Bohužel tomu tak není a tak se děti školní družiny pustily do úklidu. Vzali to jako soutěž a s humorem, čistý trávník a cestičky mohou opět chvíli čekat, než je ozdobí vkusné odpadky našich spolužáků.

 

Školní kolo PYTHAGORIÁDY, jehož se celkem zúčastnilo 124 žáků páté až osmé třídy, přineslo řadu nadějných výsledků. S nelehkými slovními úlohami si v jednotlivých kategoriích nejlépe poradili: V páté třídě , Z šesťáků Veronika Lipková /nejvyšší absolutní počet dosažených bodů společně s Martinem Pavlíkem ze sedmé třídy/, Ondřej Marek, Rosťa Píza, Ondřej Chodura. U sedmáků kromě zmíněného Martina Marek Lipka a Jan Stoklasa, v osmé třídě byla nejúspěšnější tři děvčata – Lucka Režnarová, Šárka Ševčíková a Míša Machovská.

 

Velmi užitečná vyučovací hodina DENTÁLNÍ PREVENCE proběhla postupně ve všech třídách školy. Celých 45 minut potřebovaly školitelky na objasnění celé problematiky péče o chrup. Přínosná byla praktická ukázka, postupné vyzkoušení metodiky čištění pod odborným dohledem, prezentace na interaktivní tabuli. Nesprávná nebo nedostatečná péče o chrup dnes není jen otázka zdraví, ale stále citelněji také nemalých finančních prostředků. Proto bychom celou akci rádi zopakovali každým rokem.

 

Do školy přišel nefalšovaný DUDÁK. Pan Hulva ze Slavkova v atraktivním oblečení, ale především s neobvyklým nástrojem, postupně zavítal mezi děvčata a chlapce od první po devátou třídu. Po troše teorie se pak hrálo a především zpívalo zejména na lidovou notečku, a když už odcházel hlas samotnému muzikantovi, vypomohly děti.

 

Vehementně se do soutěže v BASKETBALU vrhli třeťáci. Postupně v městské hale porazili mužstva ze ZŠ Šrámkova, Mařádkova i Hradce, jeden jediný chybějící koš je v zápase se ZŠ Boženy Němcové /8. 10/ odsoudil na druhé místo. Letos se ještě školního turnaje nezúčastnili, příští rok však vůbec nevypadají jako outsideři.

 

Obrovskému zájmu žáků MS kraje se těší každoročně vyhlašovaná soutěž ZOO OSTRAVA. V pětičlenných družstvech odpovídají děvčata a chlapci na otázky ze zoologie, zápolí se ve dvou kategoriích. V té starší si pětice hochů Filip Elbl, Jan Hrazdil, Marek Hlávka, Zbyněk Jablonský a Jakub Fiala vybojovala osmnácté místo v konkurenci 162 družstev. Ještě úspěšnější byli mladší, za soupeře měli 990 stejně starých dětí a 198 družstev, přesto skončili čtrnáctí. Vynikající znalosti prokázali: Danek Kudela, Jakub Knapp, Ondra Marek, Michal Stanke, Richard Volovský.

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA patří k oblíbeným aktivitám děvčat a také, což není zcela obvyklé, chlapců. V dívčích kategoriích je konkurence obrovská, naše holky a někdy teprve holčičky od druhé třídy až po ty nejstarší se neztratily a zvláště na hrazdě dosáhly několikrát na bodové ohodnocení v blízkosti maximální desítky. Nejvyššího součtu za přeskok, hrazdu a akrobacii se dostalo Vendule Trojančíkové, Tereze Janků, Lucce Kordulové, Kláře a Katce Pavelkovým.

 

Doslova bombou však byly výsledky chlapců. Kluci celou zimu poctivě dřeli, aby ve třech kategoriích získali jednu stříbrnou /3. – 5. třída/ a dvě zlaté v kategoriích 6. – 7. a 8. – 9. třídy. Družstva bojovala ve složení: Filip Lhotský, Jirka Rypl, Michal a Jan Houdkovi, Martin Frey, Filip Dziadkowiecz, Vašek Klapetek, Tomáš Štrbík a Lukáš Hlub. Obstáli jsme v konkurenci škol zaměřených na sport i gymnastiku a nejstarší hoši bezprostředně po úspěchu cestovali na krajské kolo. Tam opět narazili na staré rivaly z Englišky a tentokrát se mínění rozhodčích o 0,2 bodu přiklonilo k opavským sportovcům. Druhé místo v kraji je však senzačním úspěchem. Velkorysé gesto pana učitele ze ZŠ Englišova postarat se o kluky v republikovém kole a ochota rodičů je tam zavézt pak přinesla ovoce v podobě pátého místa v rámci celé republiky.

 

Výsledky jsou podmíněné poctivým přístupem k tréninku, nesmírnou snahou o zlepšování a v neposlední řadě dřinou, která v gymnastice navíc dost bolí. Proto patří všem pětadvaceti účastníkům ocenění a poděkování od trenérů Heleny Malčekové, Michaely Henzlové a Vladislava Hrazdila.

 

Odvahu i pěvecké vlohy prokázala děvčata Katka Vaňková a Martina Cáblová, když se sama, jen na doporučení paní učitelky Malčekové, přihlásila na přehlídku countryových a folkových nadějí do Ostravy. Děvčata se nezalekla velkého světa a zazpívala české i anglické skladby v konkurenci, kde nebylo místa na chybu. V kategorii 15 – 18 letých si Katka vybojovala nádhernou třetí cenu, kterou ji se slůvky uznání předal slezský bard Jarek Nohavica. Obě děvčata si kromě úspěchu přinesla i životní zážitek zcela podle Napoleonova hesla „Odvaž se, a potom se uvidí.“

 

Do školního kola mezinárodní matematické soutěže KLOKAN zapojujeme všechny žáky školy od druhé do deváté třídy. Logické úlohy totiž neprověří jen znalosti královny věd, ale také schopnost vypořádat se s problémem originálním způsobem, často jen za pomocí selského rozumu. Výsledky proto bývají ve třídě neuvěřitelně rozdílné od záporných bodů až po vynikající téměř stobodové skóre. K tomu chyběl nejlepšímu řešiteli Marku Lipkovi jen jediný bod. K dalším přeborníkům se zařadili: Viktor Obrusník, Matěj Škrobánek, Samuel Svoboda, Jirka Rypl, Tomáš Glabazňa, Jan Stoklasa, Jan Hrazdil, Marek Hlávka. Zajímavostí je, že mezi patnácti nejúspěšnějšími bylo celkem jedenáct chlapců.

 

Sehrát turnaj v BADMINGTONU byl jeden z nápadů Źákovského parlamentu. Hrálo se před vyučováním v době, kdy byla volná tělocvična, celý turnaj se rozložil do několika měsíců. Pořadí prvních tří dublových týmů je následující:

 

 1. Jakub Fiala, Jan Hrazdil
 2. David Přibyla, Kristina Hlásná
 3. Marek Hlávka, Zbyněk Jablonský

 

V mladší kategorii se  dvojice poskládaly:

 

 1. Jakub Quis, David Marek
 2. Veronika Antlová, Tereza Švánová
 3. Matěj Malchárek, Jakub Láznička

 

Zatímco turnaj v ŠACHU v mladší kategorii byl odehrán během dvou týdnů, starší hoši dohrávali jednotlivá utkání ještě po jarních prázdninách, hrálo se totiž nejspravedlivějším způsobem – každý s každým. Vítězem se stal Jan Stoklasa – teprve sedmák a tedy naděje do dalšího ročníku, následován Janem Hrazdilem a Filipem Jasoňkem, oba z deváté třídy. Čtvrtý skončil Lukáš Rypl.

 

Až do jarních měsíců duněla ranní tělocvična údery líného míče při turnaji v SÁLOVÉ KOPANÉ. Tři třídy dokázaly postavit i dívčí mužstva, která se poskládala do pořadí:

1. 7. A    /kapt.S. Lukšíčková/   2. 7. B /kapt. Ž. Jedličková            3.   9.třída /kapt. S. Gregořicová

 

Kluci se rozdělili do dvou věkových kategorií. V té mladší překvapili zejména páťáci, konečné pořadí:

1. 6. A               2.   5.třída                   3.  4. třída                   4.  6. B

 

Ve starší kategorii dominovala sportovní devítka, jejíž hoši nepropasou jedinou příležitost obsadit hřiště.. Přesto, že měli o jednoho hráče v poli méně, zmocnili se prvních dvou míst v konečném pořadí:

1. 9.třída – kapt. David Přibyla                  2. 9. třída – kapt. Tomáš Valík    3. 7. B – kapt. Jonáš Král

4. 8.třída – kapt. Lukáš Hlub          5. – 9.třída – kapt. Zbyněk Jablonský

 

Letošní nástup jara těžko najde v kronikách časnější termín. Již 15. března rozkvetly trnky v našem parčíku, v zahradách meruňky, začátkem dubna již byly v plném květu třešně, jen o trochu později zavoněly také jabloně. Pouze sněhu prostá zima a nedostatek srážek přírodě příliš nesvědčí.

 

28. března – DEN UČITELŮ - slavíme společně s našimi žáky narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. Ne každá hodina byla zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani ostřílenému pedagogovi. Mnozí žáci za katedrou si však uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodna je jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná komunikace. Velmi podobně o své práci hovoří také herci na jevišti. Objevily se mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogickému talentu.

 

Ještě hezčí tradicí je, že se scházíme s kolegy z Dolních Životic, našimi důchodci a dalšími hosty. Starostové obcí na slavnostním shromáždění ocení osobnosti tohoto školního roku a práci pedagogických i správních zaměstnanců.

 

UČITELKOU ROKU se stala Mgr. Kristina Hlásná. Paní učitelka Hlásná byla přijata na naši školu po studiu biologie a geografie na Ostravské universitě před šesti lety. Od začátku své kantorské kariéry prokazuje nejen zanícení a lásku ke svým předmětům, ale také oddanost k pedagogické práci. Velmi rychle se ztotožnila s filosofií naší školy – osobním příkladem vést žáky k férovému jednání, pracovitosti, píli, ochotě, nezištné pomoci spolužákovi. Nelehký úděl třídní učitelky v problematické třídě dokázala za čtyři roky naplnit výsledkem, který v posledním ročníku potěšil kolegy, rodiče i vedení školy. Není jistě náhodou, že si ji po odchodu třídní učitelky na mateřskou dovolenou, vybrali za svou poslední třídní současní deváťáci. Paní učitelka Hlásná nelituje volného času k přípravě žáků na soutěže, v mnoha kláních dosáhli její svěřenci výsledků, na které může být právem hrdá. Postupně převzala zodpovědnost za prevenci negativních jevů a ekologickou výchovu, má velký vliv na formování postojů našich dětí v těchto dvou významných oblastech hodnotového žebříčku. Přínosný je i její kladný vztah k pohybovým aktivitám děvčat a chlapců. Ač téměř na samém začátku své učitelské kariéry, zaslouží si paní učitelka Hlásná tradiční ocenění.

 

Dále byli Radou obce Slavkov oceněni

 

Martin Malchárek. Při příchodu pana Malchárka na místo vedoucího správního úseku školy mu byla jeho úloha ulehčena tehdejší kolektivem zaměstnanců s mnohaletými zkušenostmi s provozem školy. V kolektivu našich uklizeček znala každá z nich své místo, úkoly a zodpovědnost nejen za svůj díl práce, ale i za budovu jako celek.

 

Nový pan školník si za velmi krátký čas vysloužil hrdě znějící titul Pan školník, přičemž velké písmeno P je zaslouženým oceněním jeho schopností a vlastností: Šikovný, ochotný, obětavý, pohotově reagující na všechny problémy. Školník, který takříkajíc VIDÍ, jinými slovy plní přání málem rychleji, než jsou vyslovena... Velmi rychle si získal respekt žáků a oblibu u kolegů.

 

Paní Eva Kvarčáková nastoupila na naši školu v souvislosti s přechodem na právní subjektivitu v lednu roku 2002. Tehdy se vedení školy muselo potýkat s mnoha úkoly, které vyvstaly jako zcela nové a mimo vzdělání a zkušenosti vedení. Byl vytvořen / poněkud honosně zvaný/ ekonomický úsek. Jeho jedinou pracovnicí s odpovědností za bezchybné, věcně správné a přesné financování se stala paní Kvarčáková. Postupně byly do její kompetence přidávány další oblasti – statistika, školní matrika, úkoly s personálním obsahem. Nezastupitelnou úlohu hraje ve výboru SRPŠ, funkce pokladníka je často doplněna o funkci organizační – zejména školní ples a den dětí bychom si bez jejího podílu sotva dovedli představit.

 

Za dvanáct let svého působení se stala paní Kvarčáková neodmyslitelnou součástí školy.

 

Duben

HOŠI Z BASKETBALOVÉ PŘÍPRAVKY se zúčastnili s panem trenérem Kadaňkou v opavské Sportovní hale mistrovského zápasu, který přenášela živě televize, a o přestávce se všichni vyfotili s našimi basketbalisty do novin. Určitě se cítili velmi dobře, když vedle nich stáli takoví borci, jako je Šiřina, Dokoupil a jiní.

 

Tři naše taneční skupiny MONTERÁČKŮ zúčastnily okresní přehlídky pódiových skladeb, která se konala v tělocvičně ZŠ Vrchní. Za ZŠ Slavkov si všechny zasloužily postoupit do krajského kola. Velmi kladně byly hodnoceny nápady, provedení, výraz při tančení. Nakonec se porota dohodla, že do krajského kola pošle skladby Trapas a Zombie. Trapas století nacvičilo dvacet děti druhé třetí a čtvrté třídy - veselá skladbička o klukovi, který políbil holku před školou, všichni žáci to viděli a trapas byl na světě. Autorem Mgr. Martina Trojančíková. Zombie:Autorka Míša Henzlová. Při tvorbě této skladby se dívky nechaly inspirovat písní Lucie Vondráčkové Zombie. Tančí v záhrobí. Ve třetí skladbě Vlny si děvčata zahrála na roztleskávačky.

 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA pro nás začíná už prakticky po Novém roce. Pracovní činnosti, výtvarné výchovy a především  zájmové útvary školního klubu a družiny se zabývají malováním, stříháním, řezáním, modelováním, lepením jarních motivů. Naštěstí v tom nejsme sami, bez spolupráce s dalšími složkami, především slavkovskými ženami, bychom si realizaci nedokázali představit. Pak už se ale učitelé a pomocníci z řad dětí postaví za stolečky s vystavenými exponáty a těší se z obdivu a projeveného uznání stovek dospělých i dětských návštěvníků. Ti chodí nejen nakrmit oči, ale také pro inspiraci. Zlatým hřebem letošního ročníku byl především perníkový model Slavkova, jenž stál uprostřed sálu kulturního domu. Po oba dny vystoupili s programem i žáci školy- v sobotu Sboreček, v neděli Kapela se spoustou dalších vystupujících. K vysoké návštěvnosti /celkem 540 platících a nejméně stejný počet dětí a mládeže/ nepopiratelně přispělo vlahé jarní počasí, snad poprvé v historii výstav přicházeli návštěvníci kolem kvetoucích stromů.

 

Před Velikonocemi jsme se zúčastnili FLORBALOVÉHO TURNAJE školních družin pro čtvrtou třídu. Zahrát a zasportovat si přišlo osm družin. Nebyli jsme jedinou vesnickou školou, tentokrát přijeli také žáci ze Stěbořic. Byl zvolen smrtící vyřazovací systém. Losováním jsme si určili prvního soupeře - tradičního rivala ZŠ Otickou. K našemu údivu jsme si s nimi hravě poradili a vyhráli 3:1. Poté následoval semifinálový boj s dalším kvalitním týmem ze ZŠ Englišova. I v tomto utkání se nám podařilo vstřelit tři branky a zvítězit. Ve finále jsme narazili na ŽŠ Vrchní. Také v tomto zápase nás provázela pro tento den šťastná trojka a soupeře jsme zdolali 3:0 a turnaj tak dotáhli do vítězného konce J.

Atmosféra byla výborná, týmy se podporovaly navzájem a všechny zápasy jsme si velmi užili.

Náš tým: Dominik Kubala, Dominik Vícha, Martin Kupka, Martin Špilháček, Adam Otipka, Ondra Zahel

a nehrající trenérka Michala Henzlová.

 

DEN ZEMĚ připadl letos na úterý po Velikonocích. Děti od první do osmé třídy /deváťáci si lámali hlavy nad testy přijímacích zkoušek/vyzbrojeni igelitovými taškami, pytli a vozíky pročesávaly příkopy na všechny světové strany od naší domovské obce, potýkaly se se stovkami pet lahví a dalšího rozmanitého odpadu v okolí i přímo ve Slavkově. Desítky pytlů pak byly z úložišť svezeny obecním úřadem na skládku. Odpoledne pak na nás před školou čekaly kontejnery připravené na tuny papíru, kterého se jim dostávalo z vozíčků a desítek aut, jejichž frontu se dařilo držet na přijatelné délce jen s největším úsilím. Navíc se po třetí hodině protrhla obloha a liják bičoval po celou dobu všechny, kteří měli za úkol vyložit, zvážit, naložit do kontejneru, vyplatit peníze a zaevidovat přírůstek. Až teprve když se zaklapl kufr posledního auta, bylo možné ocenit statečnost na kůži promočených pomocníků.

Poprvé nestačily tři kontejnery, na druhý den bylo nutno přistavit další dva. Celkem bylo sesbíráno přes šestnáct tun suroviny, dílem i za pomoci slavkovských občanů. Rekordmanem se stal Víťa Zemek z první třídy s osmi sty kilogramy, Luděk Klein dovezl přes šest metráků, přes tři sta kg pak bylo i od Kláry Bradáčové, Patrika Vilče, Kláry Pavelkové a Tomáše Hymlara. Zvítězili prvňáci s 93 kg na žáka, druzí čtvrťáci s 81 kg a o třetí a čtvrté místo se s nepatrným rozdílem dělí třetí a devátá třída - přes sedmdesát kg na žáka. 

 

SBĚR - DUBEN 2014

Žáků/přineslo           celkem kg         kg /na žáka

 1. 1. I.            23/19         2145          93
 2. 2. IV.         26/24         2098          81
 3. 3. III.         21/18         1532          73
 4. 4. IX.         28/24         2012          72
 5. V.           22/20       1398          64
 6. VIII.        30/23       2621         54
 7. II.           21/17       1103          53
 8. VII.B       20/10         981          49
 9. VIII.        30/23       2621         54
 10. VI.A        26/8            828         32
 11. VII.A       19/19          562         30
 12. VI.B         23/5           471         20

 

NEJLEPŠÍ SBĚRAČI: Víťa Zemek 801 kg, Luděk Klein 624, Klára Bradáčová 369, Patrik Vilč 346, Klára Pavelková 331, Tomáš Hymlar 300, Filip Jasoněk 270, Lhotská 138, Dominik Borunský 136, Tereza Zahlová 257, Matěj Škrobánek 209, Jiří Rypl 130, Tereza Malčeková 136, Nikola Hajduková 250, Jakub Quis 186, Lukáš Hoffman 198, Kristýna Mellarová 126, Soška 159, David Klapetek 122, Katka Uvírová 138, Anna Skřontová 271, Zbyněk Škrobánek 209, Míša Machovská 258, Lucka Hymlarová 131, Marek Hlávka 152, Jan Hrazdil 210, Iveta Galiová 114, Ivana Šašková 260.

 

NEJPĚKNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – soutěž z domácích dílen dětí navštěvujících školní družinu. Děti kreslily, zdobily a vytvářely originální vajíčka, kterých se do soutěže sešlo celkem 23. Porota zastoupena dětmi vybrala celkem šest oceněných. Těsně pod stupněm vítězů se umístila Verunka Janíková z 2. třídy, Barča Slavíková z 1. třídy a Terezka Zahlová z 2. třídy. Třetí místo obsadila Adrianka Lhotská z 1. třídy se svým originálním vajíčkem zajíčkem, druhé místo patřilo Adélce Schmidové z 5. třídy a jejímu překrásnému paličkovanému vajíčku a konečně první místo obsadil Lukášek Plachký z 2. třídy a jeho vejce sypané přísadami z kuchyně. Děkujeme všem dětem za hojnou účast v soutěži.

 

V dubnu se na Střední škole technické v Opavě uskutečnil pátý ročníkSOUTĚŽE TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ. Přišli zástupci dvaceti tří škol, celkem se vybíralo z 900 zapojených chlapců a děvčat. Za naši školu jeli prokázat svou dovednost v oboru strojnictví Martin Pavlík a v oboru elektrotechnickém  Martin Majnuš. Mistři odborného výcviku vysvětlili zadání a začalo se vyrábět. Strojaři svícen a elektrikáři svítící diodovou kostku. Hodnotila se především preciznost a přesnost. Po téměř čtyřech hodinách byla soutěž ukončena, následoval oběd a prohlídka školy, aby mohly být všechny práce pečlivě změřeny a vyhodnoceny. Při vyhlášení výsledků ve tvářích obou Martinů nejprve zavládlo překvapení a následně obrovská radost. Oběma se totiž povedlo zvítězit a tím získat hlavní cenu a tou byl tablet. Klukům patří dík nejen za přístup k soutěži, ale i za zviditelnění naší školy v technických oborech.

 

Květen

Za nádherného, slunečného počasí se ve Slavkově na trať MEDVĚDÍ STEZKYvydalo 34 dětí. Nejrychlejšího výsledného času /40 min./ dosáhla hlídka našich již zkušených závodnic z osmé třídy: Klárky Pavelkové a Šárky Ševčíkové. Nejméně trestných bodů /3 min./ měli starší žáci Jan Hrazdil a Marek Hlávka, ale také čtvrťáci Jirka Rypl a Matěj Jaroš. Nejpočetnější skupina závodníků byla ze třídy třetí.

 

Připomenutí výročí druhé světové války proběhlo prostřednictvím školního rozhlasu netradičním způsobem. Celkem 14 údajů týkajících se zatím nejničivějšího konfliktu měli uvést žáci čtvrté až deváté třídy. Děváťáci byly ze dvou třetin úspěšní stoprocentně, však také měli za sebou čerstvě probranou látku. V ostatních třídách bodovali ponejvíce chlapci, řada z nich projevila překvapivě přesné znalosti. V mnoha případech však už dětem neřekne nic ani jméno Hitler, pojmy jako protektorát či koncentrační tábor, kdo vlastně proti komu bojoval, či proč je jedna ze slavkovských ulic nazvána po Ludvíku Svobodovi.

 

Už po čtyřiadvacáté jsme společně obecní úřad, škola a školka zvládli /na jedničku/ DEN MATEK. Již půl hodiny před začátkem byla obsazena všechna místa u stolů, další oslavenkyně našly rozestavené židle podél stěn Kulturního domu -  málokterá maminka si nechala ujít představení, kytičku od starosty a sladký pozdrav ze školní jídelny. Téměř dvouhodinový program zahájily hudební kroužky, zazpívali Středňáci, Sbor i Sboreček. Svěží písničky byly doprovázeny skandovaným potleskem, autoři Uhlíř a Svěrák měli v repertoárech převahu. Pohádkový kroužek nastudoval Hrníčkové kouzlo, škoda, že děti MŠ už se v tu dobu řadily pod vedením svých učitelek k vystoupení ve stylu country. Sklidily velké ovace, bouři nadšení vyvolalo sólo Zlaté střevíčky. Po kávě a zákusku už pódium patřilo tanečním kreacím. Břišní tance zaujaly zejména mužskou minoritu /poznámka -  Den mužů slavíme třetí červnovou neděli/. Všechna vystoupení Monteráčků se líbila, Mimozemšťané Baby teamu a také Zombie nejstarších děvčat byla podívaná skutečně vysoké úrovně s nápaditou choreografií i profesionálním provedením. Vydařené odpoledne mohl pan starosta zakončit poděkováním a přáním k svátku, jehož význam přímo souvisí s budoucností naší rozvíjející se obce.

 

ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ - OVOV se na ZŠ Englišova zúčastnilo  celkem 159 žáků, z toho 55 jednotlivců a  13  osmičlenných družstev za přítomnosti Šárky Kašpárkové, naší vynikající atletky, která vynikala v disciplíně trojskok, kde získala bronz na OH 1996 v Atlantě. Závodilo se v disciplínách 60 m, trojskok, hod 2 kg medicimbalem, švihadlo a běh na 1000 m nebo dribling. Naše družstvo ve složení Klára Pavelková, Šárka Ševčíková, Katka Uvírová, Žaneta Jedličková, Ondřej Beníšek, Jonáš Král, Dominik Špilháček, Matěj Režnar se umístilo na 10. místě. Do soutěže jednotlivců se započítávaly výkony všech soutěžících podle ročníku. V kategorii dívky 1999 se Lucie Režnarová umístila na 5. místě, Petra Kleinová na 6. místě a Kristýna Lhotská na 7. místě. V kategorii hoši 1999 se umístil Václav Klapetek na 3. místě, Josef Galvas na 4. místě, Tomáš Štrbík na 13. místě, Lukáš Hlub na 15. místě.


V květnu jsme měli tu čest přivítat na  na naší škole NÁVŠTĚVU Z GAMBIE - tanečníka, bubeníka a choreografa působícího v Praze - Akassu Badjie za doprovodu jeho manželky Katky. Akassa nám plynulou angličtinou představil malinkou zemi, ze které pochází a do které se také vždy rád vrací. Úředním jazykem je sice angličtina, ale tato země čítající asi 1,5 mil. obyvatel disponuje 7 kmenovými jazyky,  jež se od sebe nesmírně liší! Dozvěděli jsme se, že ve stejném roce jako byl narozen současný gambijský prezident Yahya Jammeh, tedy roku 1965, se Gambie stala nezávislým členem britského Společenství. A co žáky zvedlo ze židle nejvíce? Když Akassa rozezněl školu divokými tóny afrických bubnů Djembe a jeho dámský doprovod zatančil do rytmů africkou sestavu Triba. A protože rozloučit se s upřímným úsměvem a dětskou radostí Akassy není jednoduché, tak jsme alespoň zpečetili naše společné chvíle pár fotografiemi - ať navždy v naších srdcích zůstanou alespoň střípky afrického života.

 

JAZYK HROU byl název klání, kterého se mezi 162 zástupci soutěžících celého kraje zúčastnily i dvě naše soutěžící – Katka Uvírová a Markéta Hloušková. Patřily sice k nejmladším, ziskem 98 bodů se však dokázaly prodrat do první třetiny výsledkové listiny.

 

V květnu se tým zdravotnického kroužku ve složení Daniel Poštulka, Michaela Machovská, Nikol Hadámková a Klára Losertová s kapitánkou týmu Ivanou Šaškovou zúčastnil okresního kola soutěže HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ. V této soutěži se utkalo celkem 12 družstev. Slavkovští si vedli velmi dobře a hravě si poradili se všemi stanovišti. V celkovém hodnocení se ocitla dvě družstva na prvním místě se stejným počtem bodů - naše a družstvo Hradce nad Moravicí. Bohužel po rozhodujícím zásahu jsme skončili jako druzí. I tak, pouhý krůček od absolutního triumfu našich zdravotníků, si pochvalu zaslouží celé družstvo i jeho „nehrající kapitánka“, bývalá žákyně naší školy Barbora Šašková.

 

V pravidelném testování přípravek basketbalu škol v České republice dosáhl na druhé místo Vojta Kadaňka, ve stejné kategorii první až třetí třídy byl třicátý Filip Lhotský, ve starší kategorii čtvrťáků a páťáků se sedmým místem prosadil Jakub Láznička a v první čtyřicítce se objevil Matěj Malchárek. Testy obsahují úkoly na rychlost, driblink, střelbu na koš a zúčastňují se jich stovky chlapců v každé kategorii.

 

Červen

Nadějná houslistka navštěvuje druhou třídu naší školy. TEREZA KRÁLOVÁ se probojovala do ústředního kola národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje a obsadila zde druhé místo. Blahopřejeme.

 

Anketu NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT letos vyhrál na druhém stupni přírodopis v těsném závěsu za ním se umístil zeměpis, třetí místo zaujal dějepis, krásnou čtvrtou příčku si udržela matematika, pátá je informatika, šestý tělocvik, sedmá hudebka, osmá chemie, která má ale handicap – tento předmět je pouze v osmé a deváté třídě a pro osmáky je překvapivě druhým nejoblíbenějším předmětem, devátá je angličtina, desátá výchova ke zdraví. Nejčastěji uváděné neoblíbené předměty jsou fyzika, český jazyk, angličtina, němčina a dějepis.

Na nižším stupni vyhrál suverénně tělocvik, druhá matematika, třetí hudebka, čtvrtá angličtina, pátá výtvarka a šestá čeština. Jediné, v čem se oba stupně shodly, je uvádění češtiny jako neoblíbeného předmětu, i když přece jen dochází k určitému kladnému posunu.

 

EVROPA je jeden ze šesti světadílů, jenž je naším domovem. Patří k těm menším, třeba největší Asie je čtyřikrát rozsáhlejší a má také čtyřikrát více obyvatel. Ale je to právě Evropa, která vtiskla své ideály i způsob života celému světu. Žáci osmé třídy si v předvečer voleb do Evropského parlamentu připravili pro své spolužáky nesmírně vydařenou akci DEN EVROPY. K bezvadnému dopadu takové aktivity bylo nutné soustředění. Osmáci se rozhodli strávit odpoledne a noc před akcí ve škole, aby vše dokonale klaplo. Vybrali si pět různorodých evropských zemí: Slovensko, Bulharsko, Norsko, Itálii a Francii. V jednotlivých učebnách seznámili spolužáky s geografií, přírodou, kulturou, gastronomií, jazykem a vším, co je typické pro uvedené země nejkrásnějšího světadílu. Vše ve věrohodných oděvech a úlohách papeže, mafiána, bači i s věrným psím pomocníkem atd. Původně zamýšleli předvést své znalosti jen žákům nižšího stupně, ale oprávněné nadšení se přeneslo i k učitelům vyššího stupně, kde inspirovalo k návštěvě i další třídy. Poděkování za skvělý nápad patří učitelce zeměpisu Mgr. Hlásné, třídní učitelce Mgr. Kaniové, především však kolektivu, který tímto činem prokázal, že příští rok bude vedení školy, jež tradičně přebírá nejstarší třída, ve správných rukou.

 

Plná aula Slezské university přivítala nejlepší matematiky okresu v PYTHAGORIÁDĚ, jedné z nejstarších matematických soutěží u nás. Příklady byly opravdu zapeklité, opět nejen matematické znalosti, ale především schopnost logické úvahy a orientace v problému rozhodly o úspěchu řešitelů. Ve dvou ze tří kategorií skvěle zabodovali naši žáci. Plného počtu bodů dosáhlLukáš Sukeník ze šesté třídy, jeho spolužačce Veronice Lipkové chyběl do absolutního počtu pouze jeden bod. Skvělé je také druhé místo sedmáka Martina Pavlíka, před něj se dostal pouze student Mendelova gymnázia. Úspěchem jsou i sedmé a osmé místo pro sedmáky Marka Lipku a Jana Stoklasu Tradičně úspěšná matematika slavila ve Slavkově další triumfy. Radost z bystrosti našich zástupů mají nejen obě učitelky matematiky Mgr. Sylva Chovancová a Mgr. Eva Starečková.

 

 

DĚTSKÝ DEN byl letos ve znamení tří zcela odlišných aktivit. Ráno jsme se sešli všichni v Kulturním domě na sympoziu, věnovaném jedinému – VODĚ. Co všechno se do tématu vejde, předvedlo asi patnáct vystoupení.  Na pódiu se vystřídali prakticky všichni žáci školy, aby seznámili ostatní s výsledky svého bádání, výpočtů, se zajímavostmi, které si sami vyhledali, popř. se je dozvěděli ve výuce. Ale nechyběla ani písnička, taneční vystoupení a páťáci dokonce nastudovali pohádku. Mnohé z toho, co se povedlo, předvedeme v příštím školním roce na zahajovací schůzi SRPŠ.

 

V druhé části jsme s pomocí legend opavského oddílu zorganizovali ORIENTAČNÍ BĚH. Nebyl příliš složitý, podle mapek se celý měl odehrávat v areálu školy, přesto jsme pro dvě hlídky museli až ke kostelu. V jednotlivých třídách zvítězili:

1.třída: Denisa Hrudková, Bára Pavelková, Terka Nikolajková, Bětka Kadaňková

2. třída: David, Dominik, Honza

3.třída:Viktor Obrusník, Dominik Lokoč, Adam Kostera

6.třída:Michal Stanke,  Matěj Stanke

7.třída: Daniel Scherzyna, Petr David

8.třída: Václav Klapetek, Pavel Kubín

9.třída: Jan Palyza, Tomáš Valík

Bohužel, vydatný déšť nedovolil uskutečnit běh pro čtvrtou a pátou třídu.

 

Třetí a nejdramatičtější částí se stalo klání mezi dvěma souběžnými či sousedními třídami na celkem šesti stanovištích – v přetahu lanem, štafetě, ve fotbalu, v medvědí disciplíně, na lanové lávce a v tělocvičně. Ve dvou případech musel rozhodnout rozstřel, snad nejdramatičtější bylo soupeření devítky a osmičky, oba týmy by na sportovištích raději vypustily duši, než daly soupeři šanci. Ale u jiných tříd to nebylo příliš jiné. Velký balík plný dobrot si odnesli třeťácipáťácišestá Asedmá A, po zmíněném dramatu osmá třída. Ale i poražení si měli na čem pochutnat, byť byl jejich balíček poněkud skromnější.

 

Za nádherného, slunečného počasí /po propršeném týdnu/ se na trať MEDVĚDÍ STEZKY vydalo ve Slavkovském lesíku 92 dětí a mládeže z Opavska, FM, NJ a OV. Mezi nimi i nejúspěšnější hlídky okresního kola z naší školy. Nejrychlejšího výsledného času dosáhla hlídka našich již zkušených závodníků z deváté třídy: Jan Hrazdil a Marek Hlávka. Ti zaznamenali i nejméně trestných minut /4/, překvapením však byl stejný počet u teprve čtvrťáků Jirky Rypla a Matěje Jaroše. Nejpočetnější skupina závodníků byla ze třídy třetí. Poctivá příprava vždy dvakrát v týdnu přinesla ovoce, za to patří poděkování instruktorům, za výkony na hranici možností pak všem účastníkům. Všichni vítězové jsou naše želízka v národním finále v Doubí u Třeboně.

 

Naše škola se zapojila do projektu NĚMČINA NEKOUŠE organizace Tandem při univerzitě v Plzni a Regensburgu, jehož cílem je dokázat žákům, že učit se německý jazyk není tak obtížné, jak si někteří myslí.

Zapojili jsme šesté třídy, ač ještě s němčinou oficiálně nezačaly. Na koho však animátor Mgr. Martin Petřek pěl chválu nejvíce, je současná osmá třída, která vyvolala úžas i obdiv bohatou slovní zásobou a plynulým projevem bez sebemenšího ostychu. Překvapil ho také vyspělý názor žáků ohledně budoucího studia nebo uplatnění na trhu práce. Už dnes si jsou vědomi, že s větší jazykovou vybaveností budou schopni lépe uspět v konkurenčním prostředí.

 

Touto cestou bych chtěla i já žákům poděkovat za jejich excelentní výkony a poblahopřát jim k tomu, jaký kus práce na sobě udělali. Právě na nich lze nejlépe demonstrovat úvodní slova, že němčina opravdu nekouše a může nás i bavit.

 

INDIÁNSKÝ DEN VE SLAVKOVĚ zněla pozvánka pro všechny kluky a holky od výboru SRPŠ. Počasí se opravdu vyvedlo, fotbalové hřiště u školy přivítalo na 140 dětí a jejich rodičů. Aby se děti mohly zapojit do losování o nápadité ceny, musely obejít celkem dvanáct stanovišť a pokusit se rozdělat oheň pomocí luku, poznat přírodniny, stopy a hlasy zvířat, zastřílet si typickými indiánskými zbraněmi, nechat se ošetřit šamanem, vyzdobit teeepee i pomalovat obličej válečnými barvami, jakož prokázat další dovednosti původních obyvatel Ameriky. Nedočkavci přinutili pana školníka rozdělat oheň pomocí zápalek, chuť na propečeného špekáčka a výtečné hady byla větší než trpělivost při použití křesadla. Došlo i na divoké indiánské tance, tombolu a další atrakce. Akce přilákala i spoustu rodin z Opavy a okolí, všichni prožili zajímavé odpoledne.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Podmínky přijímacího řízení na střední školy a střední odborná učiliště pro školní rok 2014/2015 zůstaly nezměněny. Žáci mohli podat dvě přihlášky a mezi kritéria přijetí nadále patří prospěch ze ZŠ, úspěchy především v naukových soutěžích na úrovni okresních a krajských kol a úspěšné zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka pro obory ukončené maturitní zkouškou. Pro zajištění a tvorbu písemných testů byla rozhodnutím Moravskoslezského kraje vybrána společnost Matt a Hurry, o.s. Musíme konstatovat, že stálé změny podoby přijímacích testů nejsou zrovna ideální pro přípravu a letos navíc byla obtížnost testů z matematiky velmi vysoká. O to více nás těší až senzační úspěšnost žáků 9. třídy při přijímacím řízení. Stojí za ní ovšem intenzivní práce v hodinách, domácí příprava, možnost konzultací, zájem, pracovitost, cílevědomost, ale také správný výběr školy dle skutečných možností, schopností a zájmů žáků. A jak přijímací řízení dopadlo? Všech 28 žáků třídy bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení, 26 bylo přijato na obě zvolené školy a 2 žáci na jednu školu. Celkově bylo na SŠ přijato 15 žáků, ke studiu SOU s maturitou 2 žáci a SOU 11 žáků. Tak jako v předchozích letech je v hledáčku největšího zájmu studium gymnázií. V letošním roce bylo ke studiu Slezského gymnázia podáno 259 přihlášek – přijali 90 studentů, ke studiu Mendelova gymnázia podáno 187 přihlášek – přijali 60 studentů, zde snížení oproti loňsku o 30 míst. Navzdory tomuto konkurenčnímu zájmu máme mezi našimi žáky 7 budoucích studentů gymnázií, což je 25% žáků, značně vyšší číslo než je pro celou ČR. Navíc stoprocentní úspěšnost přihláška - přijetí. Za tento výrazný úspěch náleží upřímné blahopřání žákům, ale především poděkování učitelům matematiky a českého jazyka za vstřícný přístup, trpělivost a vyčerpávající obsah přípravy. Ještě jeden moment bych rád vyzvedl. Při přijímačkách bojuje každý sám za sebe, oceňujeme však i kolektivní radost z úspěchu spolužáků, která charakterizovala atmosféru třídy bezprostředně po úspěšném přijímacím řízení.

 

Celkem pět turnajů absolvovali čtvrťáci a páťáci během školního roku v MINIHÁZENÉ. Bohužel, ten poslední ze začátku června se nepovedl. Třikrát jsme byli první /!/, jednou druzí a právě ten nevydařený poslední turnaj, kdy jsme skončili až čtvrtí, nás připravil o celkové prvenství. I druhé místo je však úspěchem kolektivu děvčat a chlapců, kteří dokázali v jednotlivých sestavách porážet své soupeře. O stříbrný pohár se zasloužili: Martin Frey, David Marek, Matěj Malchárek, Jakub Quis, Lucka Kordulová, Vojta Winkler, Adam Vincker, Petr Lenek, Nikola Kosterová, Jana Kramolišová, Tomáš Wittek, Matěj Jaroš, Kuba Láznička, Ondřej Zahel a Filip Šenk.

 

Další mimořádný úspěch v oblasti technických dovedností zaznamenala dvě družstva chlapců v již V. ročníku soutěže ve stavění se stavebnicí MERKUR na SŠPU Opava nazvaná „Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme“. Zúčastnilo se 24 týmů z 20 škol. Soutěžící měli za úkol postavit dva modely - vysokozdvižný vozík a dodávku. Naše družstvo ve složení Jan Hrazdil, Marek Hlávka a Jakub Winkler jako jediní stihli postavit oba modely v časovém limitu, a tím zvítězili. Druhé družstvo ve složení Jakub Pavelek, Jakub Lhotský a Martin Majnuš se umístilo na 4. místě. První tři vítězná družstva si odnesla dort a každý člen hodnotné ceny, například batoh, termosku, USB disk, kšiltovku a reklamní předměty od sponzorů. Pro školu jsme získali velkou stavebnici Merkur. Všichni si užili zábavné dopoledne i s prohlídkou školy, s občerstvením od firem Knappe a Kofola, ale hlavně se stavebnicí Merkur.

 

Sociální sítě jsou fenoménem doby. Jejich zneužití je velmi jednoduché a naši žáci jsou varováni před nástrahami vyplývajícími z anonymity účastníků. Metodické pokyny nadřízených orgánů upozorňují na fatální následky dlouhodobého urážlivého pronásledování, pro které je slangový výraz trolling. Podobný případ se vyskytl v šesté třídě, skupina hochů si vypůjčila cizí jméno a snažila se vyprovokovat příjemce emotivně laděnými zprávami. Naštěstí rodiče včas zachytili korespondenci a upozornili školu, která zasáhla

 

nejen proti původcům, ale především využila tohoto případu k důraznému odsouzení podobného zneužití informačních technologií.

 

MEDVĚDÍ STEZKA- národní kolo se konalo v Doubí u Třeboně. Za nádherného, slunečného počasí se na trať vydalo 132 hlídek - to je 264 dětí a mládeže z celé republiky. Naše dvojice se v konkurenci neztratily. Nejlepší znalosti, dovednosti a pohotovost prokázali teprve čtvrťáci Jan Rypl a Matěj Jaroš. .Dosáhli na stříbro. Dvě nepopulární bramborové medaile vyšly na Martina Freye a Vojtu Winklera stejně jako na Terezu Malčekovou a Pavlu Hradilovou. Naši bodovali za Moravskoslezský kraj i pátým místem Kláry Pavelkové a Šárky Ševčíkové a sedmým Jana Hrazdila a Marka Hlávky. Za tyto výsledky převzali pohár pro náš kraj. Velké poděkování patří za poctivou přípravu všem závodníkům, rodičům, ale také jejich vedoucím z řad pracovníků školy a dalších trenérů za poctivou přípravu.

 

EXPEDICE GASHEBRUN byl námět přednášky pro žáky osmé a deváté třídy našeho, v současné době asi nejznámějšího, občana Tomáše Petrečka. Vystoupit v jedenácti dnech na dvě osmitisícovky bez kyslíkových přístrojů a podpůrného doprovodu je strhující výkon, který zaujal a mnohé třeba i motivoval. Panu Petrečkovi byl dán dar poutavého vyprávění, jež bylo kořeněno krátkým filmem a úchvatnými fotografiemi z průběhu expedice.

 

Středa před koncem školního roku je tradiční den pro ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD. Krásná tradice, ze které se stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče, hosty, absolventy školy i další návštěvníky Kulturního domu ve Slavkově. Téměř všichni jsme se shodli, že toto rozloučení svou úrovní zastínilo všechna předchozí. Vtipné, kultivované, nápadité. Skvělou úroveň měla i jednotlivá čísla charakterizující klíčové vlastnosti našich absolventů. Mgr. Kristýna Hlásná představila 29 jinochů a slečen, všechny oděné do večerního společenského úboru. Nastoupení na pódiu poskytli rodičům nádherný pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě skončenou životní etapou. Po dvě hodiny se střídala vystoupení, vzpomínky, projevy s nezbytným ponaučením do života, zpěvem, tancem, promítáním fotek z třídních akcí… Ne vždy byla léta strávená na naší základní škole idylkou, rozloučení však proběhlo skutečně famózně. Těšíme se, že absolventi najdou do školy cestu a přejeme jim nejméně tak šťastná léta jako na Základní škole Slavkov.

 

BRANNÝ DEN pořádáme tradičně v úplném závěru školního roku. Žáci a lektorka zdravotnického kroužku připravili stanoviště zdravovědy, zajímavé činnosti přidali pracovníci centra volného času z Opavy.

 

Těžce, velice těžce se letos LOUČILI PÁŤÁCI se svou třídní učitelkou Martinou Herrmannovou. Rodiče s dětmi uspořádali v Kulturním domě slavnostní rozloučení i s pohoštěním, jaké lze přirovnat jen k aktu vyřazení žáků deváté třídy. Druhý den se dostavila početná rodičovská delegace za ředitelem školy, aby tento skvělý kolektiv mohl navštěvovat další ročníky společně. Nakonec se řešení našlo, páťáci přejdou na vyšší stupeň pohromadě a budeme sledovat jak si dál hoši a děvčata povedou.

 

Třídní učitelka Martina Herrmannová se na stránkách Zpravodaje pro rodiče rozloučila těmito slovy:

 

V září 2009 jsem se stala třídní učitelkou prvňáčků, kteří nastoupili do naší školy. Prožila jsem s nimi celých pět let, kdy byli žáky nižšího stupně. Po oněch pěti letech mě „opouštějí“ a přecházejí do šesté třídy. Je tedy ta správná doba pro ohlédnutí a bilancování.

 

Jak začít? Asi tím, že mi tato třída přirostla k srdci. Celých pět let jsem do ní chodila ráda, můj úsměv zde byl opětován úsměvy dětí. Žáci byli vždy ochotní, dobrosrdeční, uměli si pomáhat. Stejně tak pomáhali i mně, když jsem pomoc potřebovala. Prožili jsme spolu opravdu krásných pět let, provázených smíchem, radostí a pohodou.

 

Snažila jsem se pracovat s dětmi tak, aby jim záleželo na každém, byť sebemenším úspěchu a z neúspěchu se poučili a šli dál. Vždy jsem kladla důraz na to, aby byli poctiví a rovní, aby měli také pochopení jeden pro druhého. Zde bych se zároveň ráda zastavila ještě u jedné důležité věci. Jsem přesvědčena o tom, že milá povaha žáků a poctivý vztah k práci jsou dokladem, že žáci z mé třídy jsou z rodin, kde rodičům na výchově dětí opravdu záleží. Úžasné děti mívají úžasné rodiče. V oblasti výchovy může škola vždy jen pomáhat rozvíjet to, co bylo započato a je rozvíjeno v rodinách. Rodiče výborně spolupracovali také se mnou. Z mnoha důvodů jim patří mé uznání a obdiv.

 

Mí páťáci společně se svými rodiči se se mnou oficiálně rozloučili v průběhu krásného odpoledne, které pro mě připravili. Maminky napekly spoustu dobrot, děti mi složily básničku na rozloučenou, dostala jsem dárek, který mi bude všechny připomínat. Vím, že se s dětmi vzájemně úplně neopouštíme. Budu velmi ráda, když se děti budou ke mně vracet, mé dveře pro ně zůstávají otevřené. Přeji dětem, aby jim zůstaly jejich krásné duše a jejich život byl naplněn radostí i schopností překonávat překážky.

 

Ve dnech 4. – 6. června 2014 se žáci osmé třídy, po předchozím nácviku na Stříbrném jezeře v Opavě, zúčastnili VODÁCKÉHO KURZU v polských Pieninách na řece Dunajec. Necelé dva týdny po zdejších povodních už byla řeka i její meandry klidnější, počasí bylo teplé a slunečné, a tak mohli žáci ve třech dnech pod vedením zkušeného vodáckého instruktora p. Beneše ze Střediska volného času, třídní učitelky a p. Kanii zdolat tři z pěti úseků této přenádherné řeky. A to ještě druhý den stihli výstup na nejvyšší a nejzajímavější vrch v polské části Pienin – Tři Koruny (Trzy Korony), který poskytuje nádherný výhled na řeku Dunajec. Výborné ubytování v soukromém penzionu v městečku Krosčenko s dobrou stravou, milý pan řidič a skvělý vodácký instruktor ve spojení s krásnou přírodou a přejícím počasím nemohly ve výsledku dát nic jiného, než spokojenost na všech stranách.

 

SOUTĚŽ TŘÍD druhého stupně, kde se hodnotí aktivita, kolektiv, jak se vyučující na hodinu těší, pořádek, třídění odpadu, prospěch i chování měl tentokrát vítěze v 7. A /Mgr. Chovancová/, druhé místo obsadili stejně jako loni osmáci /Mgr. Kaniová/, ze třetího místa měli velkou radost deváťáci /Mgr. Kristina Hlásná. Letos připravil ŽP ještě jednu disciplínu - TŘÍDO PŘEDVEĎ SE! Každý kolektiv si připravil vystoupení, jež hodnotili sami žáci / nesměli odevzdat lísteček pro svou třídu/. Tato přehlídka se týkala také nižšího stupně a měla skvělou atmosféru i přes poněkud podbízivou nabídku některých tříd, jež si takto vylepšily své skóre.

 

Téměř dvě hodiny trvalo POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ všech žáků i pedagogického kolektivu s tímto školním rokem v sále Kulturního domu. Bylo co odměňovat, na pódium postupně přicházeli žáci pro ocenění za celoroční práci, slavnostní bylo zejména předání pochval ředitele školy, které na základě nově stanovených podmínek obdrželo na pět desítek děvčat a chlapců. Celoroční činnost Žákovského parlamentu zhodnotila jeho předsedkyně vykonávající tuto funkci v uplynulých dvou letech Nikol Hadámková. Vrcholem pak bylo předání

 

POCHVALY ŘEDITELE ŠKOLY SPOJENÉ S VĚCNÝM DAREM:

Adrien Tanekou, Vojta Kadaňka, Matěj Jaroš, David Marek, Jakub Knappe, Martin Jakeš, Tereza Rymanová, Tereza Janíková.

 

O dva dny dříve obdrželi toto ocenění žáci devátých tříd:

Jan Hrazdil, Marek Hlávka, Nikol Hadámková, Aneta Macolová, Iveta Galiová, Marek Baláž, Tomáš Hymlar, Jakub Winkler.

 

V ocenění je vždy vzpomenuta role rodičů, hlavním kritériem udělení tohoto mimořádného ocenění nehraje dosažený prospěch tu největší váhu. Prvotní je pozitivní vliv na ostatní žáky školy, na pracovní i přátelskou atmosféru třídy i školy.

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov