• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Zdravé zoubky

V minulém týdnu se prvňáčky ve školní družině věnovali tématu – zoubky. Povídali jsme si o potravinách, které zoubkům škodí, ale i o těch, které jsou zdravé. Říkali jsme si, jak často a jak správně si máme zoubky čistit, Přečetli jsme si pohádku O princezně Pavlínce, která si nechtěla čistit zoubky, zahráli jsme si společně tematickou hru – Na zoubky a zubaře. Děti také vypracovaly zadané pracovní listy a vyrobily si také krásný obrázek. Všem dětem se projektový týden moc povedl.

Za ŠD Kateřina Plachká

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov