• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Zajíčkova cesta

    K nadcházejícím Velikonocům jsme pro děti školní družiny připravili „Zajíčkovu cestu“. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si odpoledne venku užili. Děti měly za úkol v areálu školy najít dílky obrázků mláďat a ty následně všechny poskládat. Dalším úkolem bylo posbírat sladké odměny a to rovněž v celém areálu školy. Dětem se oba úkoly podařilo splnit a sladkou odměnu si tak s chutí snědly. Na závěr byla pro všechny děti připravena pálkovaná, ve které děti projevily sportovního ducha a hrály s nasazením.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov