• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Vycházka do lesa

Vycházka do lesa

 

   Skoro po roce jsme se s dětmi školní družiny vydali na společnou vycházku. Zamířili jsme v hojném počtu do našeho krásného lesa, kde jsme prošli část Naučné stezky Hvozdnice. Děti dostávaly úkoly, na které hledaly odpovědi právě na naučných tabulích. Dověděly se tak jací ptáci zde hnízdí, jaké rostliny se v lese vyskytují nebo jaké stromy náš les tvoří. Dověděly se, co je to šídlo a jaké obojživelníky v lese můžeme spatřit. Myslím si, že jsme si společnou vycházku všichni užili.

Za ŠD Kateřina Plachká