• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Technické kreslení

Technické kreslení

 

Žáci osmého ročníku se v rámci distanční výuky seznámili s volným rovnoběžným promítáním, pravoúhlým promítáním i jednobodovou perspektivou. Zkusili jsme si práci v online programu TinkerCad - vizitky, stavěli mosty v Minecraftu. Učili jsme se číst ve stavebních plánech a jednoduché plánky pokoje a bytu 3+1 si vyrobit.  Přikládám ukázky prací žáků.     V. Juchelková