• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Spaní ve škole 1. třída

     Dne 19. dubna odvážní prvňáčci přespali ve škole. Pomohli skřítkům vyčistit jejich jeskyni od odpadků a naučili se tak správně odpad i třídit. Zahráli si také spoustu interaktivních her zaměřených na třídění odpadu. Společně zvládli i stezku odvahy, na jejímž konci na ně čekal zasloužený poklad. Následující den věnovali úklidu naší obce. Děkujeme zvláště rodičům, kteří se postarali o výbornou snídani i svačinku.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov