• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Spaní Monteráčků

Spaní Monteráčků,

v pátek a sobotu 17. 2. – 18. 2. proběhlo soustředění Monteráčků s přespáním ve škole. Tentokrát se sešlo téměř čtyřicet dětí od první až po devátou třídu. V takto hojném počtu jsme společně zažili spoustu zábavy a také napětí při noční stezce odvahy. Hlavním naším úkolem však byla tvorba nových pódiových skladeb. Pustili jsme se do toho s vervou a stihli mnoho práce. Všichni věříme, že se vám nové skladby budou líbit stejně jako nám J.

Všem účastníkům moc děkujeme.

Martina Trojančíková, Michala Holešová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov