• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Soutěž ve vytváření účesů

     Členové ŽP již podruhé uspořádali netradiční soutěž ve vytváření účesů. Přihlásilo se celkem 23 dvojic (soutěžící a model), kteří soutěžili ve dvou kolech. Úkolem soutěžících bylo během daného časového limitu vytvořit jakýkoliv libovolný účes s použitím vlastních pomůcek i ozdob a v dalším kole pak účes společenský. Před hodnotící komisí složenou ze členů ŽP a pedagogů vyvstal pak nelehký úkol vyhodnotit a vybrat nejkrásnější a nejnápaditější výtvory. Účesy byly vyhodnoceny ve dvou kategoriích. Za nižší stupeň si prvenství odnesla dvojice Beáta Kubánková a Aneta Šenková ze 4. tř., druhé místo David Kadaňka a Jirka Kozák z 3. tř.a třetí místo Bára Maislová a Ema Matýsková ze 4. třídy. Na vyšším stupni nejvíce zaujaly svými účesy dvojice Anička Gajdušková (6.A) a Julie Chmelová (8.A), na druhém místě skončila Nela Chodurová a Alžběta Kuchaříková (8.A) a na třetím místě Dominika Grossmannová a Valérie Kuzníková (6. B). Můžeme říci, že si všichni užili krásné a netradiční činností naplněné odpoledne a vítězové si odnesli opravdu hodnotné ceny, o které se postaraly členky ŽP. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov