• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Soutěž ve skládání Rubikovy kostky

    Dne 5. 4. se uskutečnila soutěž ve skládání Rubikovy kostky. Zúčastnilo se jí 12 speedcuberistů. Závodilo se na čas.  Na nižším stupni byl nejlepší Ondra Beck ze 4. třídy s časem 1: 01 min. Na 2. místě byl Michal Němec ze 4. třídy s časem 1: 06 min. a 3. místo obsadil David Hellebrand z 3. třídy s časem 1: 15 min. Na vyšším stupni se na prvním místě umístil David Trojančík s časem 31: 87 sec.. 2. místo obsadil Daniel Plachký s časem 37: 84 sec. a na 3. místě skončil Lukáš Hadámek s časem 48: 30 sec. všichni ze 7. A třídy.  Těšila nás účast žáků z 1. třídy a také jedné dívky z 8. B třídy a věříme, že se v příštím ročníku zapojí více speedcuberistů.                                                   

                                                                                                                              Za žákovský parlament David Trojančík    

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov