• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Soutěž v Zero Waste Betlému

   Během prosince se žáci 6.B a sedmých tříd zapojili do soutěže Zero Waste Betlém, kterou vyhlásilo Ekocentrum Hubert. Každá ze tříd se pustila do výroby vlastního betlému, který měl splňovat principy zero waste. Při tvorbě betlémů jsme tedy využili korkové zátky, pláta od vajec, zbytky látek nebo vlnu, které by se jinak staly odpadem.

     6.B byla navíc se svým betlémem vybrána mezi trojici oceněných tříd. Za svou snahu a tvůrčí přístup získala volný vstup pro celou třídu na libovolný program v tomto ekologickém centru. Gratulujeme a doufáme, že účast na tomto programu pro ně bude inspirací pro další aktivity spojené s ochranou životního prostředí.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení