• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Slož vlastní básničku

Dne 4.3. proběhla ve školní družině  soutěž - "Slož vlastní básničku". Soutěže se zúčastnila především děvčata.

Anetka Šenková, Beátka Kubánková a Viktorka Bestová - interpretace básně "MAMINKA"

Ema Srnková : báseň "PEJSEK"

Janča Malcharková a Viktorka Čechová : báseň " O KOCOURKOVI"

Julinka Zahelová : báseň " O KOČIČCE"

Vanda Najsrová a Viktorka Rádková : báseň " PÍSNIČKA"

Děvčata obdržela diplomy a sladkou odměnu.

 

                                                                                                                                                              Za ŠD Helena Korbelová 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov