• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Slavnostní zahájení - 1. třída