• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Piškvorkový turnaj

       Letos poprvé se naše školní družina a školní klub účastnili turnaje v piškvorkách. Byl to již druhý ročník turnaje, který pořádá ZŠ Otická. Soutěžila mezi sebou sedmičlenná družstva. Školní družiny tvořily jednu kategorii, školní kluby pak druhou. Hrál každý s každým, za každé vítězství byl jednotlivci přičten bod. Na konci se body všech jednotlivců v družstvu sečetly. V rámci družin se mezi sebou utkaly tyto družiny: Slavkov, Vrchní, Šrámkova, Otická, Boženy Němcové, T. G. Masaryka. Naši školní družinu reprezentovaly tyto děti: Vojta Juchelka, Kuba Stiborský, Matyáš Oslizlo, Viktorka Bestová, Eliška Zahlová, Ondra Hanel a Míša Němec.

V kategorii školních klubů soutěžily školy: Slavkov, T. G. Masaryka a Šrámkova. Za školní klub jeli naši školu reprezentovat tito žáci: Markéta Kyliánová, Ema Beinhauerová, Dominik Humpolec, Klára Zahlová, Vojta Šuranský, David Trojančík a Danek Plachký.

A jak si naši žáci vedli? Naprosto výborně! V obou kategoriích jsme získali krásná druhá místa. V kategorii družin nám vítězství „uteklo“ o pouhé dva body. Chtěla bych všem žákům poděkovat za příkladnou reprezentaci školy a za kamarádské chování v průběhu celého turnaje.

Za ŠD a ŠK

Kateřina Kociánová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov