• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Pasování na čtenáře

    Ve čtvrtek 17. února se naši prvňáčci stali opravdovými čtenáři. Stejně jako v minulém roce proběhlo slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE v prostorách školy. Po přivítání rodičů a malých čtenářů třídní učitelkou Eliškou Kvarčákovou se nejdříve děti předvedly svými čtenářskými dovednostmi. Každý žák přečetl úryvek z pohádky, tím všem na vlastní oči předvedl, že se právem stává čtenářem. Prvňáčci si nacvičili i taneček na píseň „Budu jejich ochráncem“, která byla složena k příležitosti akce „Česko čte dětem“. Poté dvě děvčata přednesla slib čtenáře, který pak všichni stvrdili svým podpisem. Pan starosta Rostislav Musila jako pan král postupně všechny děti pasoval na rytíře a lady „Řádu čtenářského“ a paní ředitelka v roli královny obdarovala děti šerpou a krásnou knihou. Za odměnu si spolu s rodiči pochutnali na malém pohoštění.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov