• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Monteráčci v Ostravě

      V sobotu 1. dubna jsme v hojném počtu vyrazili na přehlídku pódiových skladeb do Ostravy Mošnov. Atmosféra byla vynikající a to i díky mnoha rodičům, kteří nás přijeli podpořit. Naši nejmenší předvedli skladbu „ Pan Doktor Zub“, žáci třetí a čtvrté třídy pak skladbičku“ Rio“ a největší perlou byla skladba našich nejstarších s názvem „The greatest Show“. Vystoupení se nám velmi povedlo a za naše úsilí jsme sklidili zasloužený potlesk.

Všem moc děkujeme za jejich nasazení a těšíme se na další vystoupení.

Michala Holešová, Martina Trojančíková, Venda Trojančíková

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov