• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Mladý zdravotník

V pátek 13. 5. 2022 se zúčastnila dvě družstva z nižšího stupně a jedno družstvo z vyššího stupně okresní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Po dvouleté pauze byla účast hlídek opravdu rekordní. Pro žáky z obou kategorií, byly připraveny 3 stanoviště s modelovými situacemi, kde si prakticky ověřili znalosti z kroužku. Následovaly stanoviště transportu a obvazové techniky. Družstva musela prokázat také znalosti z volání záchranné služby a následnou komunikaci s dispečerem. Žáci nižšího stupně se umístily na 5. a 8. místě. Družstvo vyššího stupně (složení: Eliška Gorčicová, Anička Gorčicová, Anička Stojaković, Šimon Mazur a Jakub Melar) se umístilo na nádherném 1. místě a postupuje do republikového kola Mladých zdravotníků v Praze. Všem dětem patří velké poděkování za reprezentaci a žákům z vyššího stupně velká gratulace k úspěchu.

Iva Šašková

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov