• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Jarní přírodovědné odpoledne v ŠD

     I letos jsme navázali na každoroční tradici přírodovědných setkání s dětmi sousedních škol a společně jsme pozorovali a poznávali přírodu kolem nás a odhalovali její zákonitosti. Protože právě začalo jaro, příroda se probouzí, voní a hraje všemi barvami, vybrali jsme si pro naše pozorování po zimě probouzející se hmyz a stěhovavé ptáky vracející se ze svých zimovišť. Děti během odpoledne řešily připravené kvízy, u vzdělávacích tabulí instalovaných ve školní zahradě si rozšiřovaly své stávající znalosti o nové poznatky, navěšovaly ptáčkům na větve nasbíraný materiál na stavbu hnízd, skládaly obrázkové puzzle, následně k obrázkům přiřazovaly názvy a popisy. Těmito všemi činnostmi se mohly děti blíže seznámit s tím, jak tito živočichové přezimují a co je čeká na jaře. Společně jsme také vytvořili nástěnnou vzdělávací tabuli mapující návraty našich stěhovavých ptáků a vyrobili a na školní zahradě následně instalovali nádobu na pití pro ptáčky a hmyz. Všichni jsme si celé odpoledne užili a budeme se těšit na naše společné podzimní setkání.

 

Mgr. Kateřina Böhmová

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení