• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Imaginárium 8.B

     V pátek 16. února 2024 jsme se společně s žáky 8.B vydali do opavského domu umění a kostela sv. Václava na galerijní animaci k výstavě Imaginárium. Tato jedinečná instalace představuje fantazijní svět mnoha divadelníků a výtvarníků, které pojí osobní přátelství a spolupráce s Divadlem bratří Formanů. 

      Lektorka nás uvítala programem s názvem Loutka, kam se podíváš. Ukázala nám různé typy loutek a stručně nás seznámila s jejich historií. Pak už jsme vstoupili do samotného Imaginária. Výtvarné objekty zde ožívají a vytváří krajinu plnou fantazie a příběhů. Procházka tímto světem vybízí k hravosti. Děti si mohly loutky, hybnohledy, mechanické hračky a další exponáty samostatně vyzkoušet. Díky této možnosti si výstavu, kterou měli celou pro sebe náležitě užili. 

Tento program byl hrazen z projektu Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Slavkov.

                                                                                                                                                                                  V. Juchelková 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení