• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Divadlo

   Žáci obou nynějších devátých tříd si pod vedením paní učitelky Kleinové na konci loňského školního roku připravili pro své mladší i starší spolužáky divadelní představení – Konstantin a Metoděj a Něco málo ze starých pověstí českých. Představení bylo bohaté na vtipné dialogy, akční scény a skvělé herecké výkony našich mladých talentů. Se svým nastudováním se pak představili i rodičům na společném zahájení třídních schůzek v kulturním domě 9. listopadu 2023 a měli obrovský úspěch!

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení